Robíte samých seba nešťastných? (3 myšlienkové vzorce, ktoré určujú váš emočný stav.)

Posted by:

Vďaka tomu, že mám takmer každý deň možnosť koučovať mojich klientov a cez víkendy pracovať so stovkami účastníkov na mojich seminároch a prednáškach a to už posledných 7 rokov…

…musel by som byť doslova slepý, ak by som si nevšimol, že existujú určité podobnosti, ktoré spôsobujú, že sú ľudia šťastní a naplnení a určité podobnosti, ktoré spôsobujú, že sú ľudia nešťastní a depresívni.

V tomto článku sa s vami podelím o 3 myšlienkové vzorce, ktoré ľudia majú a ktoré ovplyvňujú, či ľudia žijú naplňujúci život a emočne bohatý život alebo či sa cítia stále mizerne, nešťastne, smutne a depresívne.

Nezáležiac na tom, aký človek vyhľadá moje služby – ak sa cítia mizerne, nešťastne, smutne a depresívne, takmer okamžite viem, že dôvodom je jeden alebo viacero z týchto myšlienkových vzorcov.

A vy sa tiež môžete ohodnotiť, ako to máte vo svojom živote…

Takže prvý myšlienkový vzorec a moja otázka pre vás je:

Sústredíte sa na to, čo máte alebo na to, čo nemáte?

Ľudia, ktorí sa sústredia na to, čo majú, žijú život v stave vďačnosti a emočného pokoja.

Ľudia, ktorí sa stále sústredia na to, čo nemajú, môžu mať okolo seba všetky úžasné veci, ktoré by mohli oceniť, ale oni budú stále vidieť to, čo nemajú. To, čo tam chýba. Nikdy nebudú emočne spokojní.

Ľudia, ktorí sa stále sústredia na to, čo nemajú, sa budú stále cítiť mizerne a nešťastne pri pomyslení na to, čo všetko ešte nemajú a kde všade sú ešte chybičky.

Ľudia, ktorí sa sústredia na to, čo majú, si vedia nájsť potešenie a vďačnosť aj v tých najmenších veciach. Toto sú ľudia, ktorí sú emočne šťastní.

Schopnosť sústrediť sa na to, čo máme…aj v tých najťažších situáciách…prináša do nášho života šťastie, vďačnosť, lásku, spokojnosť.

Schopnosť sústrediť sa stále na to, čo nemáme…aj v tých najlepších situáciách…prináša do nášho života nespokojnosť, nešťastie, nevďačnosť a depresiu.

Takže toto je prvý myšlienkový vzorec.

Ako to máte vo svojom živote vy? Na čo sa sústredíte?

Už iba zmena vášho sústredenia z toho, čo nemáte na to, čo máte, spôsobí, že okamžite budete vďačnejší a spokojnejší a hádajte čo…zázračne toho dostanete viac.

Poďme ďalej.

Druhý myšlienkový vzorec a moja ďalšia otázka pre vás je:

Sústredíte sa na to, čo kontrolovať môžete alebo na to, čo kontrolovať nemôžete?

Toto je ďalšia vec, ktorá ovplyvňuje, aký život budeme emočne prežívať.

Sústredíte sa na to, čo môžete kontrolovať a tým pádom tieto veci viete aj reálne ovplyvniť?

Alebo sa sústredíte na to, čo nemôžete kontrolovať, čo vám prináša stav bezmocnosti a nešťastia?

Ľudia, ktorí sa sústredia na to, čo kontrolovať môžu, sa posúvajú dopredu rýchlejšie, pretože zameriavajú svoju energiu na veci, ktoré môžu ovplyvniť a keďže sa posúvajú dopredu rýchlejšie a vidia, že majú vplyv, tak sú spokojnejší, vyrovnanejší a šťastnejší.

Ľudia, ktorí sa sústredia na to, čo kontrolovať nemôžu, sa neposúvajú často nikam, pretože svoju energiu zameriavajú na veci, ktoré nemôžu momentálne ovplyvniť a to im prináša pocit bezmocnosti a zúfalstva, depresie a nešťastia.

A teraz…

To, čo sa stáva je, že množstvo ľudí, ktorí sú nonstop nešťastní, nenaplnení a vnútorne trpia, majú oba tieto myšlienkové vzorce nastavené opačne.

Sústredia sa na to, čo nemajú a zároveň na to, čo nemôžu kontrolovať.

Garantujem vám, že každý človek, ktorý sa cíti často smutne, depresívne alebo nenaplnene, má jeden alebo kombináciu týchto dvoch vzorcov.

Som istý, že si viete predstaviť, aké zúfalstvo, depresiu, nešťastie a smútok dokážu tieto dva myšlienkové vzorce, zamerané na nesprávne veci, vyvolať.

Keď sa sústredíte na to, čo nemáte a na to, čo nemôžete kontrolovať.

Množstvo mojich klientov, ktorí ma vyhľadajú, majú na začiatku tieto dva myšlienkové vzorce – bez toho, aby si to vôbec uvedomovali.

Ako ste na tom vy?

A potom tu máme ešte tretí myšlienkový vzorec a tým je:

Sústredíte sa na prítomnosť a budúcnosť alebo na minulosť?

Sústredíte sa na tu a teraz a na to, čo si môžete vytvoriť smerom do budúcnosti?

Alebo sa sústredíte na to, čo by bolo keby alebo na to, že ak by bola istá časť vašej minulosti iná, tak by bolo všetko lepšie?

Sústredíte sa na určité situácie, ktoré sa vám stali a rozprávate si o nich príbeh, ktorý ovplyvňuje váš život ešte dnes?

Ľudia, ktorí sa sústredia na minulosť, majú voči nej emočnú batožinu a stále sa k nej vracajú, sa nebudú cítiť šťastne, naplnene a vyrovnane.

(A nie je nič zlé na občasnom zamýšľaní sa nad minulosťou, poučením sa z udalostí, ktoré sa nám stali, vybraním si výhod z toho, čo sa nám stalo, ale neustále sťažovanie a žitie v minulosti spôsobuje viac škody ako osohu.)

Ľudia, ktorí sa sústredia na prítomnosť, sú duchom prítomní a tiež na budúcnosť – rozmýšľajú, čo chcú smerom do budúcnosti dokázať a vytvoriť vo svojom živote, budú cítiť oveľa väčšiu vďačnosť, naplnenie a inšpiráciu smerom do budúcnosti.

A teraz si predstavte, že niektorí ľudia majú všetky tieto tri myšlienkové vzorce opačne.

Sústredia sa na to, čo nemajú, sústredia sa na to, čo nemôžu kontrolovať a sústredia sa na minulosť. Nie je ťažké vidieť, ako sústredenie sa na práve tieto tri veci, dokáže naozaj spôsobiť smútok, depresiu, zúfalstvo a neustálu nespokojnosť.

Takže…

Ako ste obstáli vy?

Na čo sa v týchto troch myšlienkových vzorcoch sústredíte vy?

Väčšina smútku, depresie a pocitov nenaplnenia vieme odvodiť od práve týchto 3 myšlienkových vzorcov a na to, na čo sa v nich ľudia sústredia.

Pri práci s mojimi klientmi je mojou dôležitou úlohou nasmerovať ľudí, aby sa sústredili na tie správne veci, pretože potom sa im dosahujú ich ciele a úspech a to, čo chcú, oveľa ľahšie.

Oveľa ľahšie tiež potom cítia šťastie, spokojnosť, vnútornú vyrovnanosť a naplnenie.

Spravte vedomé rozhodnutie sústrediť sa na to, čo máte, na to, čo môžete kontrolovať a na to prítomnosť a budúcnosť a garantujem vám, že váš emočný svet bude oveľa šťastnejší, oveľa vyrovnanejší a oveľa naplňujúcejší a dosiahnete toho oveľa viac.

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

Pridajte komentár