Žijete život v súlade s vašimi najvyššími hodnotami?

Posted by:

Alebo žijete život podľa hodnôt druhých ľudí, fantázií a zidealizovaných predstáv toho, ako by ste mali žiť?

Jedna z vecí, ktorá vám umožní prebrať skutočnú kontrolu nad vaším životom a prebudiť váš potenciál, je život v súlade s vašimi najvyššími hodnotami.

Príliš často však ľudia žijú podľa hodnôt iných ľudí, podľa fantázií a podľa zidealizovaných predstáv toho, ako si myslia, že by mali žiť.

Príliš často sa ľudia snažia zapôsobiť na druhých, vytvárajú si rôzne persóny a masky a postupne zabúdajú, kým skutočne sú – čo výrazne limituje ich schopnosť dosiahnuť v živote veľké veci.

Odhaduje sa, že takmer 99% ľudí nežije skutočne v súlade s ich najvyššími hodnotami, ale žijú život niekoho iného.

V tomto článku vám položím tri otázky, ktoré vám pomôžu ujasniť si, či žijete svoj život v súlade s vašimi najvyššími hodnotami alebo ste prijali hodnoty iných ľudí, fantázie a zidealizované predstavy a limitujete tak vašu jedinečnosť a váš jedinečný potenciál.

1. Cítite sa každý deň inšpirovaný a naplnený?

Vstávate každé ráno s pocitom energie a inšpirácie a púšťate sa do každého dňa ako do ďalšej úžasnej výzvy, ktorú môžete zdolať?

Dokončíte toho za deň viac ako väčšina ľudí za týždeň a zbožňujete to, čo robíte?

Dodáva vám to, čo robíte energiu, takže na konci dňa jej máte ešte viac ako na začiatku a ste vďačný za každú jednu oblasť vášho života?

Je pre vás vaša práca zároveň dovolenkou?

Ak áno, tak je veľmi pravdepodobné, že žijete život v súlade s vašimi najvyššími hodnotami.

Ak sa však ráno zobúdzate a netešíte sa na nový deň, ak robíte veci, ktoré nezbožňujete robiť, ak často prokrastinujete a nedôverujete si a ak sa celý týždeň tešíte na víkend, je veľmi pravdepodobné, že nežijete život v súlade s vašimi najvyššími hodnotami.

2. Ako sa so sebou rozprávate?

Toto je veľmi dôležité. To, ako sa so sebou rozprávame, nám dáva jasný signál, či žijeme v súlade s našimi najvyššími hodnotami alebo nie.

Rozprávate so sebou v „milujúcom“ jazyku? Hovoríte si, čo by ste zbožňovali robiť, čo ďalšie, čo zbožňujete robiť, môžete ísť spraviť, ako môžete robiť ešte viac vecí, ktoré zbožňujete?

Ak áno, tak je veľmi pravdepodobné, že žijete život v súlade s vašimi najvyššími hodnotami. „Zbožňujem to“, „zbožňujem to robiť“, „ako môžem robiť viac toho, čo zbožňujem“ – sú toho jasným signálom.

No možno používate voči sebe „prikazovací“ jazyk. Veľmi často počujete ľudí ako hovoria „mal by som to spraviť“, „očakáva sa odo mňa, že to dokončím“, „musím to ísť urobiť“.

Kedykoľvek kedy sa prichytíte, ako sa so sebou rozprávate v takomto jazyku, tak je to jasný signál, že nežijete v súlade s vašimi najvyššími hodnotami, ale podriadili ste svoje najvyššie hodnoty na úkor hodnôt niekoho druhého alebo spoločnosti.

„Mal by som“, „očakáva sa odo mňa“, „musím“, ktoré adresujete sebe – sú toho jasným signálom.

3. Čo voči sebe cítite?

Cítite voči sebe vďačnosť a lásku? Entuziazmus a nadšenie? Inšpiráciu a vnútorný pokoj?

Ak áno, tak je veľmi pravdepodobné, že žijete v súlade s vašimi najvyššími hodnotami. Ľudia, ktorí žijú v súlade so svojimi najvyššími hodnotami, majú oveľa kvalitnejší emočný život.

Ale ak voči sebe cítite hnev (prečo som to zase nestihol spraviť) a agresiu, obviňujete sa a máte pocit, že zrádzate samého seba, kritizujete sa a spochybňujete sa a máte depresiu a cítite sa zúfalý, tak je veľmi pravdepodobné, že nežijete život v súlade s vašimi najvyššími hodnotami.

Takže ako ste si odpovedali na tieto tri otázky?

To, ako ste si odpovedali na tieto otázky, vám jasne určí, či žijete v súlade so svojimi najvyššími hodnotami alebo žijete život niekoho iného, ilúziu alebo zidealizovanú predstavu, ktorú si myslíte, že by ste mali žiť.

A následne prichádza čas objaviť vaše skutočné najvyššie hodnoty.

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

  Ďalšie skvelé články:

Pridajte komentár