Staranie sa o vašu myseľ

Posted by:

Kvalita vašej mysle určuje kvalitu vášho života. Ak je vaše myslenie zahmlené, nesústredené, zamotané alebo náhodné, odrazí sa na to na vašich výsledkoch. Ak je vaša myseľ ostrá, sústredená a jasná, tiež sa to odrazí na vašich výsledkoch.

Ak sa zaujímate o to, ako mať dobrý život, zaujímajte sa o rozvíjanie silnej mysle, keďže silná myseľ vám poskytne dobrý život.

Venujte pozornosť slabostiam

Ak nejakými očividnými spôsobmi oslabujete vašu myseľ, vedzte, že staranie sa o vašu myseľ si vyžaduje zamerať pozornosť na tieto slabosti.

Ak konzumujete alkohol, uberte alebo ho zo svojho života vyraďte. Alkohol je neurotoxín, o ktorom je známe, že rôznymi spôsobmi poškodzuje mozog. Má obzvlášť ničivý vplyv na pamäť. Je náročné rozvíjať silnú myseľ, ak ju pravidelne kŕmite otravou. To isté platí aj pre iné toxíny, ktoré negatívne ovplyvňujú mozog.

Vyhýbajte sa jedeniu rýb, keďže ryby patria medzi najtoxickejšie a neurologicky najviac škodlivé „jedlá“, ktoré vôbec môžete v dnešnej dobe konzumovať. Kvôli znečisteniu takmer všetkých vodných tokov, nie sú v dnešnej dobe konzumované ryby nijako podobné rybám konzumovaným pred 100 rokmi. Ryby veľmi ľahko absorbujú toxíny, hlavne ťažké kovy a tieto toxíny sú koncentrované v ich tkanivách, takže s každým sústom dostávate riadnu dávku neurotoxínov ako olovo, ortuť a arzén. Jesť v dnešnej dobe ryby je ako zobrať špongiu, namočiť ju do sudu s toxickými chemikáliami a potom túto špongiu zjesť. Negatívne dôsledky sa znásobujú, keďže sa tieto toxíny hromadia vo vašich tkanivách (vrátane vášho mozgu) a zhoršujú vaše fungovanie. Ak ste dlhodobo konzumovali ryby, vrelo odporúčam, aby ste zvážili podstúpenie detoxikácie a určite vyraďte ryby z vašej stravy. Pokiaľ sa teda nesnažíte otráviť váš mozog. Naše telo nemá žiadnu nutričnú potrebu konzumovať ryby alebo rybí olej ako doplnok výživy. Tieto veci sú jednoducho príliš toxické, aby sa dali zdravo konzumovať.

Ak zlyhávate v pravidelnom cvičení, uvedomte si, že necvičenie je pri najmenšom tak zdraviu škodiace ako pravidelné fajčenie. Cvičenie má tak širokú škálu fyzických benefitov, vrátane výrazných neurologických benefitov. Hlavne kardio cvičenie bolo najviac skúmané a stojí za ním množstvo pozitívneho výskumu, ktorý vychvaľuje jeho benefity, vrátane balansovania hormónov a neurotransmiterov, zlepšovania nálady, zefektívnenia spánku, zvyšovania sústredenosti a koncentrácie, zlepšenia pamäti a ešte oveľa viac.

Všeobecne platí, že treba venovať pozornosť tomu, čo znižuje váš mentálny výkon a vyvinúť úsilie vyradiť tieto zlozvyky z vášho života. Skoncovanie so zlozvykmi je často oveľa dôležitejšie ako pridanie dobrých návykov. Pretože aký rozdiel to spraví – pridanie nejakých dobrých návykov, ak naďalej otravujete váš mozog s čerstvými zásobami toxínov každý mesiac?

„Konzumujte“ kvalitné zdroje

Vaša myseľ je trénovaná tým, čím kŕmite vaše zmysly. Ak vašej mysli dávate zdroje s nízkou kvalitou, ako napríklad vysoký podiel pozerania televízie, surfovania na webe alebo sociálne médiá, vaša myseľ tým bude trpieť. Napríklad u ťažkých používateľov sociálnych médií bola zistená znížená schopnosť sústrediť svoju pozornosť a zhoršené akademické výsledky. Sociálne médiá však nevyhnutne nemusia byť príčinou. Realitou môže byť, že takéto služby priťahujú viac užívateľov s nízkym rozsahom pozornosti a horšími akademickými výsledkami. Nezáležiac na vzťahu medzi týmito dvoma vecami, nenaznačuje to nič dobré pre ľudí, ktorí sú na takýchto stránkach aktívni.

Namiesto náhodných a chaotických zdrojov informácií kŕmte vašu myseľ so sústredenými, vysoko kvalitnými informáciami. Prečítajte si niekoľko skvele hodnotených kníh ohľadom témy, ktorá vás zaujíma. Robte si poznámky na základe toho, čo prečítate a snažte sa aplikovať to, čo sa naučíte, aby ste si tak mohli sami otestovať tie nápady. Získajte nejaké odporúčania na dobré knihy od najšikovnejších ľudí, ktorých poznáte.

Ak prijímate množstvo informácií a zdrojov, ale nepomáha vám to rásť a zlepšovať sa, zmeňte informácie a zdroje, ktorým sa vystavujete. Toto je kľúčový rozdiel medzi ľuďmi, ktorí praktizujú vedomé manažovanie svojej mysle a medzi tými, ktorí to nerobia. Mentálny ponevierači akceptujú akýkoľvek zdroj, ktorý prúdi ich cestou. Mentálni manažéri sa zastavia, aby si vedome vybrali zdroje a informácie, ktoré dodajú ich mysli kvalitné mentálne palivo.

Ponorte sa intenzívne do hĺbky

Internet nám dokáže poskytnúť vysoký obsah plytkých učebných zážitkov. Je jednoduché skákať z jednej témy na druhú a mať pocit, že ste sa naučili nejaké hodnotné myšlienky. Ale ak je vaše vystavenie sa učeniu plytké, náhodné alebo irelevantné, vaša myseľ nedokáže inteligentne spracovať informácie a aplikovať ich do vášho života.

Našim mozgom nesedia dobre náhodné zmeny smeru zo dňa na deň. Je lepšie, ak sa ponoríme intenzívne do hĺbky sústredenej témy. To dokáže vyprodukovať silné transformačné výsledky, ktoré sú nám prospešné.

Za posledných 8 rokov blogovania som videl najväčšie transformácie u čitateľov, ktorí konzumujú moju prácu v štýle hlbokých ponorov. Namiesto iba prečítania si nového článku, keď vyjde, používajú moju stránku oveľa sústredenejším spôsobom. S oveľa jasnejším zámerom. Napríklad, idú na hlavnú stránku a strávia niekoľko hodín čítaním každého článku na tému, ktorá ich zaujíma. Vytvoria si zážitok čítania knihy zostavenej zo stoviek článkov. Niektorí ľudia si navykli čítať niekoľko článkov denne, až kým neprečítali každý jeden článok, zvyčajne od najstaršieho po najnovší. To je ekvivalentom čítania 25-30 kníh o osobnom rozvoji, skutočne hlboký ponor, hoci by to siahalo do množstva podtém.

Skvelý spôsob, ako robiť experimentálne hlboké ponory je so sústredeným testom počas určitej doby, ako napríklad dobre známy 30-dňový test. Čo sa nových zážitkov týka, pohľad z vonka smerom dnu je výrazne odlišný ako pohľad z vnútra smerom von. Dočasný test vám dá príležitosť zažiť pohľad z vnútra, čo je obzvlášť hodnotné, keď zvažujete zmeny životného štýlu. Na určitú dobu môžete testovať, aký pocit vám dávajú nové návyky a príležitosti, aby ste sa k niečomu nemuseli zaviazať bez skúsenosti. Toto je skvelý spôsob, ako dať vašej mysli ochutnať nové zážitky, aby ste tak mohli spraviť informované rozhodnutia o tom, či sa za nimi vydať dlhodobo.

Prijmite inteligentných priateľov

Naše mentálne štandardy sú výrazne ovplyvnené ľuďmi, ktorí sú okolo nás.

Ak má primárna skupina ľudí okolo vás nízke štandardy pre rozvíjanie mysle, isto vás tiež so sebou stiahnu dolu. Ak chcete, aby rozvoj vašej mysle napredoval pozitívnym spôsobom, možno je čas vypustiť z vášho života mentálne pomalších priateľov a naplniť váš život s bystrými, jasne-mysliacimi priateľmi, ktorí sa neustále vzdelávajú, rastú a zlepšujú svoje mysle.

My sa snažíme získať rešpekt ľudí, ktorých rešpektujeme. Je ťažké byť v skupine náruživých študentov a nestať sa jedným z nich.

Posúvajte sa smerom k ľuďom, ktorí vás vyzývajú, ktorí vás inšpirujú a ktorí môžu byť vo vašom živote vždy prítomní, aby vám zabránili zablúdiť do intelektuálnej púšte.

Niekedy môžete najprv vyhľadať inteligentnejších ľudí, aby ste ich pridali do vášho súčasného užšieho okruhu ľudí, ako napríklad pridaním sa do nového klubu a tým pádom postupne znížite čas, ktorý trávite s menej inšpirujúcimi ľuďmi. Ale ak vám tento prístup nefunguje, môže to byť kvôli tomu, že príliš veľa mentálne strnulých ľudí vo vašom živote účinne blokuje inteligentnejších ľudí, aby sa s vami chceli spojiť, pretože títo ľudia usudzujú, že vaše štandardy sú príliš nízke. Takže možno potrebujete zredukovať niečo z tohto spoločenského preťaženia (čo vás celkom pravdepodobne môže ovplyvňovať spôsobmi, akými si to ani neuvedomujete), aby ste do svojho života úspešne pozvali kvalitnejšie osoby.

Videl som, že to funguje obojstranne. Je zriedkavé vidieť ľudí, ako robia výrazne zmeny vo svojom živote bez toho, aby tiež zmenili skupinu ľudí, s ktorými trávia najviac času. Často sa skupina ľudí, s ktorými trávia najviac času zmení najprv a potom nastane väčšia osobná transformácia. A vyššie štandardy novej skupiny ľudí pomáhajú rovnako poskytnúť motiváciu na spravenie osobných zmien.

Preveďte zhodnotenie manažovania mysle

Ako posledné odporúčanie vám navrhujem, aby ste používali denník na robenie mesačných alebo štvrťročných zhodnotení vašich súčasných praktík manažovania mysle. Spýtajte sa a odpovedajte si na nasledujúce otázky:

  • Ako som v poslednej dobe oslaboval (alebo otravoval) moju myseľ? Čo musím prestať robiť?
  • Aký je najlepší zdroj informácií alebo zdroj všeobecne, ktorým som kŕmil svoju myseľ? Ako môžem zvýšiť alebo zlepšiť tento zdroj?
  • Aký je najhorší zdroj informácií alebo zdroj všeobecne, ktorým som kŕmil svoju myseľ? Ako môžem zredukovať alebo eliminovať tieto zdroje?
  • Aké hĺbkové ponory som v poslednej dobe spravil a čo som sa z nich naučil? Aké hĺbkové ponory by som mal spraviť ďalej?
  • Akých najinteligentnejších a najinšpirujúcejších ľudí mám vo svojom živote? Ako s nimi môžem tráviť viac času?
  • Ktorí ľudia v mojom živote ma ťahajú dole alebo negatívne ovplyvňujú moje štandardy? Ako môžem zredukovať ich vplyv?

Chovajte sa k vašej mysli ako k vzácnemu zdroju. Chráňte ju pred negatívnymi vplyvmi. Kŕmte ju s kvalitnými zdrojmi. Pozvite ju, aby bola ovplyvnená kvalitnými ľuďmi.

Čím lepšie vedome manažujete vašu myseľ, tým kvalitnejší bude váš život.

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

About the Author:

Pridajte komentár