Rozširovanie hojnosti

Posted by:

Jedna zo skvelých vecí ohľadom myslenia hojnosti (alebo vibrácie hojnosti, aby sme boli presnejší) je, že akonáhle zistíte, ako sa uzamknúť do tohto stavu v jednej časti vášho života, môžete použiť to, čo ste sa naučili, aby ste to rozšírili do iných oblastí vášho života.

Napríklad, povedzme, že si už užívate veľké množstvo spoločenskej hojnosti. Možno máte veľa dobrých priateľov a ste schopný spraviť si nových priateľov jednoducho, kedykoľvek chcete. Vždy máte ľudí, s ktorými môžete tráviť čas kedykoľvek chcete. V tejto časti vášho života ste už dosiahli hojnosť.

A teraz povedzme, že sa trápite v oblasti financií. Možno ste v dlhu a platenie vašich účtov je bremenom. Možno je pre vás náročné generovať príjem pravidelne. Alebo sa cítite nútený prijímať práce, ktoré sa vám nepáčia, aby ste zarobili dostatok peňazí. V tejto časti vášho života ste stále zaseknutý v nedostatku.

Vy môžete aplikovať to, čo ste sa naučili v hojnej časti vášho života, aby ste prepracovali nedostatkom poháňanú časť vášho života a postupne ju zodvihli na úroveň hojnosti.

Hojnosť a nedostatok sú jednoducho iné vzorce vzťahov. Vy môžete mať jeden typ vzťahu s vaším spoločenským životom a iný typ vzťahu s vašimi financiami. Môžete mať jeden vzťah s vašou prácou a iný vzťah s vaším zdravím.

Vaše vzťahové lekcie môžu byť zovšeobecnené a transplantované. Rovnako ako môžete použiť lekcie aplikované z jedného ľudského vzťahu, aby vám pomohli zlepšiť iný ľudský vzťah, tak isto môžete tiež aplikovať vaše interné vzťahové lekcie naprieč rôznymi oblastiami vášho života.

Ja vám odporúčam, aby ste objavovali cez písanie (ako napríklad cez písanie denníka) , ako rozmýšľate a ako sa cítite ohľadom najhojnejších častí vášho života. Kde dostávate najlepšie výsledky? Aký je váš postoj voči tejto časti života? Ako sa ohľadom nej cítite? Aké typy akčných krokov podnikáte v tejto oblasti? Aký vzťah máte s touto časťou vášho života? Ako manažujete tento konkrétny vzťah a ako reaguje?

Ako sa vyrovnávate s úspechom v tejto oblasti? Ako zvládate nezdary? Ako udržujete prúdenie (flow) v pohybe? Máte pomoc alebo to manažujete sami? Ste aktívny alebo pasívny? Ako ste vlastne vôbec vytvorili tie výsledky v tejto časti vášho života?

Potom spravte to isté pre časť vášho života, kde zažívate nedostatok. Spýtajte sa a odpovedajte na rovnaký typ otázok. Cieľte na získanie jasnejšej predstavy, ako manažujete každý z týchto vzťahov.

Porovnajte a postavte proti sebe vaše odpovede. Stavím sa, že si pravdepodobne všimnete nejaké podstatné rozdiely medzi tým, aký vzťah máte s rôznymi časťami vášho života.

Teraz zvážte, ako môžete aplikovať to, čo funguje z vašich najpozitívnejších vnútorných vzťahov do vašich najnegatívnejších. Čo môžete spraviť inak? Aký typ vibrácie pre vás funguje najlepšie? Ako môžete pristúpiť k nedostatkom poháňaným častiam vášho života, aby ste tak do nich mohli priniesť viac hojnosti?

Tento prístup pre mňa spravil zázraky.

Najprv som pracoval na finančnej hojnosti. Potom som použil tie lekcie na dosiahnutie časovej hojnosti. Ďalej som dosiahol spoločenskú hojnosť. A v poslednej dobe objavujem hojnosť zdravia a vitality.

Všeobecný vysoko úrovňový vzorec je v podstate rovnaký každýkrát. Začína sa vytvorením a držaním správnej vibrácie (pre úvod do vibrácií, kliknite sem). Ďalší krok zahŕňa vypustenie strachu a nechať ísť pripútanie sa k výsledkom, vloženie sa do miesta, kde viem, že môžem mať čokoľvek, po čom túžim. Potom sa musím prepracovať cez rôzne bloky a limitujúce presvedčenia, ktoré ma udržujú zaseknutého v starej vibrácii. A nakoniec potrebujem odvážne prijať novú úroveň hojnosti, čo si pravidelne vyžaduje vystúpiť von z mojej komfortnej zóny.

Pre mňa sa tento proces zvyčajne odohrá v rozmedzí mesiacov, možno maximálne niekoľko rokov. Hlavným limitujúcim faktorom je, ako dlho mi trvá identifikovať a vypustiť limitujúce presvedčenia a ako dlho mi trvá zhromaždiť odvahu potrebnú, aby som nechal moju komfortnú zónu za sebou a prijal niečo nové.

Ďalší tip, ktorý môže akcelerovať váš pokrok výrazne, je priniesť do vášho spoločenského kruhu ľudí, ktorí si už užívajú hojnosť v oblasti života, v ktorej by ste vy radi zažívali hojnosť tiež.  Takže ak napríklad chcete vo vašom živote viac priateľov, začnite tráviť čas s najviac spoločensky hojnými ľuďmi, ktorých poznáte. Ich vibrácia sa o vás čoskoro otrie a vy vkĺznete do tejto novej reality rýchlejšie.

Vyskúšajte to sami pre seba a buďte trpezlivý. Užívajte si cestu presúvania sa z nedostatku do hojnosti, ale nemyslite si, že sa tam musíte dostať za jednu noc.

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

About the Author:

Pridajte komentár