Prosím nevyrušujte

Posted by:

Vedeli ste, že úloha, ktorá je prerušená, trvá o 50% dlhšie a má o 50% viac chýb ako tá, ktorá je neprerušená?

Nášmu mozgu chvíľu trvá, kým sa dostane do sústredeného stavu, kde je schopný sa plne koncentrovať na úlohu bez toho, aby sa cítil vyrušovaný. Akonáhle sme v tomto stave, môžeme si užívať veľmi produktívny flow a to tak dlho, kým nie sme vyrušení.

Sústredená myseľ je stále citlivá na vyrušenia od externých vstupov. Vyrušenia – t.j. prechod na iné, z veľkej časti nesúvisiace sady myšlienkových vzorcov – vymažú a rozhádžu veľa z vášho prechádzajúceho nabitého a pekne optimalizovaného mozgového stavu. A časté vyrušenia vám môžu navždy brániť od úplného vstupu do tohto flow stavu.

Keď niekoho vyrušíte, v priemere im trvá 23 minút, kým sa dostanú späť k pôvodnej úlohe, plus do 30 minút, kým sa vrátia do flow stavu, aby tak mohli byť znova plne produktívni. Takmer polovinu času, kedy niekoho vyrušíte, ich vlastne úplne vyhodíte z úlohy, na ktorej pracujú a to až tak, že sa ku pôvodnej úlohe nevrátia hneď potom ako vyrušenie skončí.

Vy si možno myslíte, že ich iba na minútku alebo dve pauznete, ale skutočné prerušenie úlohy, ktoré je výsledkom vášho vyrušenia, môže byť výrazne dlhšie.

Okolo 80% času, kedy je úloha vyrušená, sa osoba vráti k úlohe v rovnaký deň, ale asi 1 z každých 5 krát kedy niekoho vyrušíte, vlastne spôsobíte, že osoba prestane so všetkou prácou na tej úlohe po zvyšok celého dňa.

Boli ste už niekedy niekým krátko vyrušený, no potom ste si predĺžili toto vyrušenie zhodnotením to tak, že keď ste už na túto chvíľu prestali pracovať, tak rovno môžete ísť na záchod, skontrolovať email, dať si obed, atď.? Koľkokrát sa rýchlo otázka zmenila na dlhú konverzáciu? Toto sú bežné skúsenosti, hlavne medzi ľuďmi, ktorí pracujú s informáciami.

Zdanlivo malé vyrušenie môže vykoľajiť vašu sústredenosť tak veľmi, že potrvá hodiny, kým sa vrátite k pôvodnej úlohe, ak sa k nej vôbec v ten deň vrátite.

Bolo zaznamenané, že časté skákanie medzi úlohami tiež výrazne zvyšuje stres. Sústredené robenie jednej úlohy nie. Takže vyrušovanie iných nielen škodí ich produktivite, ale taktiež to môže poškodiť ich zdravie.

Vyrušenia sú tiež poriadne drahé. Odhady hovoria, že hodnota vyrušení na pracovisku stojí slovenskú ekonomiku miliardy eur v podobe stratenej produktivity. A to je pravdepodobne odhad založený iba na premárnených hodinách vynásobených priemernými platmi.

Nezvažuje to následné dôsledky týchto vyrušení, zahŕňajúc premárnené príležitosti, stratené predaje, prepúšťanie, neziskové biznisy, zredukované investície, drahé chyby, viac vynútených dovoleniek kvôli zvýšenému stresu, atď. Vyrušenia znamenajú, že niektoré knihy nikdy nie sú dokončené, niektoré biznisy nikdy nie sú rozbehnuté a niektoré nápady sú odsúdené na smrť hneď po ich narodení.

Najbližšie keď budete rozmýšľať nad tým, že vyrušíte niekoho, kto produktívne pracuje na úlohe, ktorá je pre túto osobu dôležitá, zoberte do úvahy, že vaša zdanlivo nevinná otázka alebo komentár môže vytvoriť pre túto osobu vážne dôsledky, vrátane pridania väčšieho množstva práce na ich tanier, zvýšenie ich stresu, spôsobenie chýb, vytvorenie omeškaní a potenciálne zabitie tejto úlohy kompletne. Dokonca aj krátke vyrušenie komplexnej úlohy môže vytvoriť kognitívny ekvivalent hodiny extra práce navyše.

Vysoko produktívni ľudia poznajú dôležitosť pracovania v nerušených blokoch času s dobrou sústredenosťou a koncentráciou. Preto často podniknú kroky, aby sa obránili voči vyrušeniu ako napríklad nosením slúchadiel, aby odradili triviálne konverzácie (aj keď im v slúchadlách nič nehrá), zavretím dvier na kancelárii, upozornením ostatných, aby ich nevyrušovali , pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, dajú ľuďom vedieť, kedy je ok verzus kedy nie je ok rozprávať sa s nimi, prácou na iných miestach, vypnutím telefónu a rôznych upozorňovacích služieb alebo pracovaním v iných hodinách.

Množstvo programátorov napríklad zbožňuje pracovať neskoro v noci. Jedným dôvodom je, že je menej pravdepodobné, že budú vyrušení zatiaľ čo všetci ostatní spia, takže ich nočný pracovný čas môže byť oveľa produktívnejší. Online aktivity (email, sociálne médiá, atď.) zvyknú neskoro v noci tiež výrazne ustať.

Byť spoločenský je fajn. Ale ak niekto aktívne pracuje, nechajte ich pracovať. Môžete sa s nimi porozprávať, keď skončia.

Ak máte problém, že vás iní ľudia vyrušujú viac než by sa vám páčilo, požiadajte ich, aby použili nasledujúce všeobecné pravidlo (alebo akékoľvek iné pravidlo, ktoré vás uspokojí):

Keď som zaneprázdnený prácou, prosím nevyrušujte ma pokiaľ to nie je na toľko urgentné a dôležité, že je to hodné vymazania všetkej mojej práce, ktorú som za poslednú hodinu spravil.

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

About the Author:

Pridajte komentár