Prečo sú niektorí ľudia lepší v zhmotňovaní ako ostatní

Posted by:

Nedávno som čítal rozhovor s jedným talentovaným hudobníkom a v tomto rozhovore dostal otázku: “Ako je možné, že niektorí ľudia dokážu spievať tak dobre, zatiaľ čo iní ľudia spievajú veľmi zle? Je to iba rozdiel v prirodzenom talente, s ktorým sa človek narodí?”

On povedal, že má pocit, že takmer každý by sa mohol vytrénovať na obstojného speváka, ale hlavnou výzvou je, že ľudia sa nepočujú tak, ako ich počujú ostatní, takže ich tónina je mimo. Jednu tóninu počujú vo svojej hlave, ale to, čo skutočne spievajú (a čo iní ľudia počujú) nie je zosúladené s tým, čo si myslia, že spievajú.

Okamžite ma to napadlo ako skvelá metafora prečo sa niektorí ľudia tak veľmi trápia, keď sa snažia aplikovať Zákon príťažlivosti. Vibrácia, o ktorej veria, že vysielajú, sa nezhoduje s tým, čo reálne vysielajú. To, čo vnímajú vo svojich hlavách nie je to, čo iní ľudia vnímajú, že z nich ide.

Napríklad, občas stretnem ľudí, ktorí sa finančne trápia a povedia mi o svojom úsilí aplikovať Zákon príťažlivosti. Povedia mi o tom, ako posunuli svoju vibráciu (myšlienky, pocity, akcie), aby sa zosúladili s finančnou hojnosťou, ale stále zhmotňujú nedostatok. Niektorí z nich sú na pokraji usúdenia, že Zákon príťažlivosti nefunguje.

No z môjho pohľadu stačí iba pár minút konverzácie, aby som videl, že títo ľudia stále vysielajú nedostatok cez všetky ich póry. Ako je to možné, že to nevidia? Ako môžu klamať samých seba a myslieť si, že majú myslenie hojnosti, keď je mne tak očividné, že sú stále zaseknutí v mentalite nedostatku? To ako sa správajú a voľba slov vždy prezradí ich skutočnú vibráciu.

Je to rovnaké ako pri spievaní, nie? To, ako zniete ostatným a to, ako zniete sami sebe sa nemusí zhodovať. Takže ktorá je skutočná vibrácia, ktorá z vás vyžaruje? Čo sa týka spievania, pravda je reprezentovaná zvukovými vlnami vychádzajúcimi z vašich úst. Nezáleží na tom, čo počujete vy vo vašej hlave.

Veľa ľudí si neuvedomuje, že toto je rovnaký spôsob, akým funguje Zákon príťažlivosti. Vaša skutočná vibrácia nie je to, čo si myslíte alebo cítite vo vašej hlave. Vaša skutočná vibrácia je to, čo vysielate von do vesmíru.

Objavenie a napravenie vibračného nesúladu

Vaše myšlienky a pocity sa nerovnajú vašej vibrácii. To sú iba dôsledky vašej vibrácie, ale sú filtrované cez vaše presvedčenia. Ak vaše presvedčenia nie sú zosúladené s pravdou, vaše vnútorné vnímanie vašej vibrácie bude skreslenie vašej skutočnej vibrácie, takže sa nebudete vnímať presne. Môžete si myslieť, že rezonujete s určitými energetickými frekvenciami ako hojnosť, vitalita alebo láska, ale pravda je podstatne iná.

Ako si môžete lepšie uvedomiť vašu skutočnú vibráciu, ak nemôžete slepo veriť tomu, čo si myslíte a cítite?

Riešením je, že potrebujete vytvoriť mechanizmus spätnej väzby, kde sa môžete objektíve pozorovať, aby ste získali lepšiu predstavu o tom, čo vlastne dávate von. To vám pomôže spraviť úpravy, aby ste opravili nepresnosti vo vašom vnútornom seba-obraze.

Som si istý, že budete súhlasiť, že pre spevákov je dôležité nahrať sa ako spievajú a vypočuť si túto nahrávku. To im pomôže počuť, čo skutočne vychádza z ich úst. Ak spievajú mimo tónu, budú to v nahrávke počuť a potom môžu spraviť úpravy. Talentovaný hluchý spevák je anomáliou, pretože na trénovanie musí byť použité niečo iné, než priama audio spätná väzba.

Vy môžete použiť podobnú metódu, aby ste objavili a opravili svoje vlastné vibračné nesúlady. Nahrajte sa, či už audio alebo video. Video je najlepšie, pretože vám dáva viac informácií.

Nahrajte sa ako rozprávate o svojich financiách. Nahrajte konverzáciu so svojím partnerom. Nahrajte , ako sa spoločensky správate pri vašich priateľoch a rodine. Nahrajte sa , ako prednášate prednes. Nahrajte sa , ako pracujete na vašom pracovnom stole. Potom si to spätne prehrajte. Garantujem vám, že ak ste to ešte nikdy predtým nespravili, budete prekvapený. Je to veľmi oči-otvárajúci zážitok.

Ak nahráte video, prehrajte si to spätne raz iba s videom a bez zvuku. Potom počúvajte iba audio bez toho, aby ste sa pozerali na video. Prídete na odlišné uvedomenia. Bez zvuku môžete pozorovať vašu reč tela. Bez videa môžete venovať viac pozornosti tónu vášho hlasu. To vám pomôže uvidieť, či ste zosúladený na všetkých kanáloch alebo či vysielate zmiešané odkazy. Napríklad, rozprávate sebavedomo zatiaľ čo vaša reč tela vysiela neistotu? To by naznačovalo, že vaša skutočná vibrácia je tak isto zmiešaná a to s istotou ovplyvní vaše výsledky.

Ďalšia vec, ktorú môžete spraviť, je pozvať niekoho iného, aby vás pozoroval. Toto si môže vyžadovať nejakú odvahu, ale je to skvelý spôsob, ako objaviť nové pravdy. Obzvlášť nápomocné je získať spätnú väzbu od ľudí, ktorí už vyžarujú ten druh vibrácie, ktorý by ste radi zapracovali do seba.

Požiadajte niekoho, kto sa už teší finančnej hojnosti, aby si vás na pár minút vypočul, ako rozprávate o financiách. Požiadajte niekoho, kto má láskyplný vzťah, aby sa pozrel na to, ako sa spoločensky správate pri ostatných. Požiadajte niekoho, kto je veľmi zdravý a fit, aby sa pozrel ako jete a pripravujete si jedlo, robíte vašu cvičebnú rutinu a aby si vypočul ako rozprávate o vašich návykoch týkajúcich sa zdravia. Potom týchto ľudí požiadajte, aby vám dali brutálnu úprimnú spätnú väzbu.

Všetci máme “slepé miesta”, vrátane mňa. Na to, aby sme si uvedomili tieto slepé miesta, potrebujeme spraviť krok vzad a pozorovať, čo z nás skutočne vychádza. Aké sú skutočné frekvencie, ktoré vysielame a aké sú v porovnaní s tým, čo si myslíme, že vysielame?

Robenie úprav

Akonáhle máte šancu pozorovať sa, spravte nejaké zmeny na základe vašich nových rozlíšení. Spravte všeobecnejšie úpravy ako prvé a potom pracujte na jemnejších úpravách.

Vo veľa prípadoch je objektívne sebapozorovanie sa kľúčovým limitujúcim krokom. Výzvou je uvedomiť si vaše nedostatky a vidieť sa presne. Akonáhle ste to spravili, opravovanie týchto krokov môže byť zvyčajne dosiahnuté cez základný pokus a omyl. Spravte zmeny, znova sa nahrajte a všimnite si, ako to vyzerá. Prechádzajte cez tento mechanizmus spätnej väzby, až kým nespozorujete, že to už máte správne. Závisiac od podstaty vašej výzvy, dostať sa tam, kam chcete ísť si môže vyžadovať nejaký čas, ale aspoň je to uskutočniteľné.

V koučingu, práci, ktorú robím, je mechanizmus spätnej väzby zabudovaný.  Vždy mám možnosť vidieť, či dané alebo onaké cvičenie, metóda, nástroj alebo technika, ktorú klient spraví, prináša výsledky alebo nie a na základe toho môžeme robiť úpravy a vylepšenia. Ale v niektorých oblastiach života, ako napríklad v našich ľudských vzťahoch, prirodzený mechanizmus spätnej väzby funguje oveľa pomalšie. No stále môžete získať množstvo informácií venovaním pozornosti vašim okamžitým výsledkom a vášmu objektívne pozorovateľnému pohybu smerom vpred. Ak tvrdíte, že rezonujete s finančnou hojnosťou, ale vašou súčasnou realitou je, že sa potápate v dlhu a nezaplatené účty sa vám hromadia, niečo nie je v poriadku. Keď vidíte, že vaše výsledky sú mimo súladu s vašimi zámermi, toto sú najlepšie miesta, kde začať vyšetrovať.

Robte čo najlepšie ako viete, aby ste za vaše osobné zlyhania neobviňovali Zákon príťažlivosti. To nemôže ani náhodou pomôcť. Ak nedostávate výsledky, ktoré máte v úmysle, nepotrebujete sa pozerať o nič ďalej ako na vaše vibračné zosúladenie. Nedostatok výsledkov znamená, že ste ešte nenatrafili na správnu frekvenciu zhmotnenia vašich zámerov. Stále spievate mimo tónu. Môžete si myslieť, že spievate správne tóny, ale ak ste nepozorovali váš vlastný výsledok objektívnym spôsobom ako napríklad nahrávacím zariadením alebo konzultáciami s inými, ktorí už sú expertmi v týchto frekvenciách, ako môžete skutočne vedieť, aké frekvencie vlastne vysielate? Nemôžete!

Ak sa chcete stať lepším v aplikovaní Zákona príťažlivosti, nemôžete iba čistiť vaše myšlienky a pocity, dúfajúc, že všetko vo vnútri trafíte dokonalo. Dobrý mechanizmus spätnej väzby nemôžete vytvoriť čisto len vo svojej mysli. Je príliš jednoduché stratiť sa v zamotanej pavučine filtrov presvedčení. Potrebujete odstúpiť, nasadiť si váš pozorovací klobúk a vidieť sa zvonka pozerajúc dnu. Vyjdite z vašej hlavy a vášho ega a diagnostikujte problém holisticky. Iba potom budete schopný aplikovať holistické riešenie, ktoré skutočne funguje.

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

About the Author:

Pridajte komentár