Poznanie je bytie

Posted by:

Čo viete?

Viete o produktivite, manažovaní času a organizovaní? Ste vysoko produktívny?

Viete, ako byť zdravý? Ste zdravý?

Veríte, že váš život by mal slúžiť poslaniu? Žijete takéto poslanie práve teraz?

Viete, čo to znamená byť dobrý? Ste dobrou a morálnou osobou?

Ceníte si odvahu? Ste odvážny?

Ceníte si blízke vzťahy? Máte dnes takýto vzťah?

Ceníte si službu ostatným? Komu slúžite práve teraz?

Poznanie je bytie

Ak tvrdíte, že poznáte niečo, čo nie je zjavné vo vašom živote, v skutočnosti to nepoznáte.

Tvrdiť, že poznáte to, čo nie ste, je iba poznanie konceptu veci, ale nie poznanie veci samotnej. Vy môžete chápať koncepty produktivity, zdravia a odvahy bez toho, aby ste boli produktívny, zdravý alebo odvážny. Ale aby ste poznali pravdu za týmito konceptami, tieto koncepty musia byť vo vás.

Poznať znamená byť. Ak poznáte produktivitu, budete produktívny. Ak poznáte zdravie, budete zdravý. Ak poznáte odvahu, budete odvážny.

Koncept je tieň vrhaný pravdou. Vy môžete poznať každý aspekt tieňa a zároveň nevedieť nič o objekte, ktorý ho vrhá. Študovanie tieňa vám môže trochu pomôcť pri hľadaní pravdy, ale iba v zmysle nasmerovania vás k pravde.

A predsa…ako veľa ľudí venuje tak veľa svojho času a energie študovaniu tieňa. Stanú sa expertmi v štúdiách tieňa a majú rozsiahle vedomosti ohľadom konceptu, ktorý predstavuje pravdu, ale žiadne vedomosti ohľadom pravdy samotnej.

Títo ľudia tvrdia, že poznajú produktivitu, no nie sú produktívni. Tvrdia, že poznajú zdravie, no nie sú zdraví. Tvrdia, že poznajú odvahu, ale príliš často sa boja konať.

Koncepty alebo pravda

Poznáte koncepty alebo poznáte pravdu?

Na študovanie konceptov sa pozerajte mimo vás. Na študovanie pravdy obráťte svoj pohľad dovnútra. Pravda, ktorá vrhá tieň vo forme konceptu je pravda, ktorá už prebýva vo vás.

Koncepty sú užitočné, keď chápete, že sú to projekcie vytvorené pravdou a ako také ich môžete vystopovať až priamo ku zdroju.

Keď nasledujete koncepty až ku ich zdroju, objavíte časť z vás, ktorá rezonuje s týmito konceptami. Budete poznať tú časť z vás, ktorá je produktívna, zdravá a odvážna. A z tohto bodu koncepty už viac nebudete potrebovať, iba ak ako nástroje, ktoré môžete použiť na naučenie ostatných. Vy už budete poznať pravdu.

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

About the Author:

Pridajte komentár