Oceňovanie hojnosti

Posted by:

„Ak pre seba hľadáte finančné blaho, musíte ho velebiť, kdekoľvek ho vidíte.“ – Esther Hicks

Keď spozorujete finančné blaho u iných, hlavne veľmi okázalé blaho, zatracujete ho niekedy? Ak to robíte, simultánne zatracujete vaše vlastné blaho.

To neznamená, že potrebujete chváliť tie aspekty, ktoré s vami nerezonujú, ale nemíňajte svoju energiu ich zatracovaním. Namiesto toho obráťte svoju pozornosť na aspekty, ktoré dokážete oceniť a to čoskoro do vášho života pritiahne viac blaha.

Všimnite si, že ak túžite po väčšej hojnosti zatiaľ čo rozmýšľate negatívne o tých, ktorí ju už majú, vysielate von protikladné zámery – chcem viac hojnosti, neznášam prehnanú hojnosť – čo znamená, že nemôžete a ani nepokročíte. Jednoducho budete iba naďalej zhmotňovať nedostatok.

Zamyslite sa nad niekým, kto si užíva stupeň hojnosti, ktorý vás na nejakej úrovni rozrušuje. Možno si predstavte bohatého vedúceho štátnej firmy, ktorý dostal zaplatené to, čo vy považujete za prehnanú kompenzáciu, napriek tomu, že jeho firma prišla o peniaze. Predstavte si, že tento vedúci míňa svoje peniaze okázalo – drahé autá, drahé dovolenky, veľká vila a služobníctvo. Teraz hľadajte v tejto predstave semienko ocenenia a zväčšite ho.

Je pre vás náročné oceniť niekoho v takejto situácii? Ak áno, pristúpte k tomu z iného uhla. Predstavte si, že niekto, kto žije za menej ako 1 euro na deň a kto nemá prístup k čistej vode a spoľahlivému jedlu , robí toto rovnaké cvičenie a vás si táto osoba vybrala ako príklad okázalého žitia. Váš životný štýl sa jej zdá neuveriteľne bohatý, bohatší než všetko, čo za svoj život poznala a pre ňu zdanlivo nedosiahnuteľný. Očakávali by ste, že vás bude táto osoba kruto súdiť za to, že máte to, čo ona nemá? Mala by vás zatracovať ako bezcitného a chamtivého idiota? Ako by sa vám páčilo, aby sa ohľadom vás cítila?

Teraz sa vráťte k pôvodnému cvičeniu. Vžite sa do role tohto vedúceho. Vám sa tento životný štýl zdá normálny, nie okázalý alebo prehnaný. Vidíte to tak, že veľa ostatných ľudí žije v núdzi a nedostatku. Vy viete, že im nemôžete pomôcť tak, že sa k nim a ich núdzi pridáte. Môžete k nim byť samozrejme štedrý a aj to robíte do miery, do ktorej vám to prináša dobrý pocit, ale nechcete im dať tak veľa, že by ich to obralo o hrdosť a pocit, že nemajú silu, aby sami dosiahli to, čo chcú, však? Namiesto toho by ste radšej iných inšpirovali, aby si vytvorili svoje vlastné šťastie a asistovali im, kde môžete, ale boli by ste opatrný, aby ste ich neokradli o ich vlastnú kreatívnu silu.

Ľudia vás nechcú vidieť v núdzi, ale nemôžu vás ani obrať o vašu silu – to je niečo, čo sa musíte naučiť rozvíjať. Nebojujte proti hojnosti, po ktorej túžite, hlavne keď ju vidíte u niekoho iného. Namiesto toho sa snažte dať do súvislosti túto bohatšiu osobu tak, ako by ste chceli, aby si vás dal do súvislosti niekto, kto je vo väčšej núdzi – ako príklad nádeje a potenciálu, nie dokonalý alebo bezchybný príklad, ale predsa len príklad.

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

About the Author:

Pridajte komentár