Načretie do prísľubu osobného rastu

Posted by:

Skvelá vec na práci na vašom osobnom raste je, že keď spravíte koordinované, oddané úsilie zlepšiť nejakú časť vášho života, je obrovská šanca, že z dlhodobého hľadiska uspejete. Možno máte množstvo „bordelu“, ktorý musíte vypratať, čo sa týka vašich limitujúcich presvedčení a môžete začínať zo znevýhodnenej pozície, ale s dostatkom času je úplne možné kompletne prepracovať nejakú časť vášho života k lepšiemu.

Napríklad, máte potenciál prejsť z chudoby do bohatstva, z plachej osoby sa stať spoločensky sebavedomou osobou alebo z nezdravej osoby sa stať osobou, ktorá je plná energia a fit. Spraviť takúto premenu nemusí byť jednoduché, ale existuje množstvo úspešných príbehov, ktoré môžete modelovať. Toto sú premeny, v ktorých už uspelo množstvo, množstvo ľudí a často sú viac než ochotní pomôcť ľuďom, ktorí sa zaujímajú o vybratie sa podobnou cestou. Určite sa nemusíte smerom dopredu slepo potkýnať.

Toto je samozrejme veľký prísľub osobného rozvoja – že môžete vedome pretvoriť nejakú oblasť vášho života, premodelovať ju z takej, akou je teraz, na takú, po akej túžite, aby bola.

Ale sú tu dva veľmi bežné problémy, ktoré ľuďom bránia prijať plné doručenie tohto prísľubu.

Spraviť si jasno ohľadom toho, čo chcete

Po prvé, väčšina ľudí si nikdy nespraví jasno ohľadom toho, čo chcú.

A keďže sa nerozhodnú, neexistuje nič, k čomu by sa mohli posúvať. Posúvať sa preč od toho, kde ste teraz, nie je konkrétne smerovanie niekam. „Preč od“ nastavenie mysle je ako niekoľko šialených, chaotických šípov, ktoré mieria do všetkých rôznych smerov, ale vo väčšine prípadov to nestačí na to, aby vás to s nejakou pravidelnosťou rozhýbalo. „Nie tu“ nie je cieľ.

Keď sa ľudí spýtam, čo chcú zo svojho života dostať, väčšinou dostanem veľmi vágnu odpoveď. Nevedia mi povedať. Takže samozrejme, ich životy sa veľmi nezmenia. Nemajú žiadny smer. Ak sa niekto spýta vás, čo by ste radi dostali zo života, poskytnite jasnú a konkrétnu odpoveď.

Nepozerajte sa na život, aby vám povedal, čo chcete. To je vaším bremenom – a vaším privilégiom – rozhodnúť sa.

Nerozhodnúť sa je stále voľba. Ak sa neviete rozhodnúť, tak sa rozhodujete pokračovať v zaužívanom a vysielate zámer, že viac než všetko ostatné v tomto vesmíre, chcete pokračovať v zažívaní toho, čo zažívate momentálne. A tak v podstate to je to, čo aj dostanete. Takže keď naďalej dostávate to, čo už dostávate, buďte vďačný, že túžby, ktoré máte, sú naplňované. Jednoducho dostávate to, o čo ste si požiadali.

Nepredstierajte, že sa váš život zmení, kým najprv nespravíte jasné rozhodnutie ohľadom toho, kde chcete ísť ďalej. Môžete sa sťažovať a nariekať ohľadom bremena nevyhnutnosti spraviť tú voľbu, ale to nemá zmysel. Je lepšie oslavovať česť a privilégium, že máte slobodu spraviť takúto voľbu. Buďte vďačný za to, že si môžete vybrať. Oceňujte fakt, že sa môžete rozhodnúť, ktorým smerom sa váš život bude uberať ďalej. Považujte sa za šťastného človeka, že máte takúto voľbu.

Spravenie voľby je skutočne, skutočne jednoduché. Väčšina ľudí tento proces výrazne prekomplikuje. Spýtajte sa dieťaťa, čo chce na svoje narodeniny a ono vám pravdepodobne vyrapoce niekoľko konkrétnych vecí. Ako sa rozhoduje? Jednoducho sa rozhodne. Nestrachuje sa príliš o to, že spraví zlé voľby. Svoje zámery vyhlási na základe toho, ku ktorým zážitkom ho to ťahá. Je to takto jednoduché. Ak vás to ťahá k určitému zážitku, potom je to excelentný kandidát na nové rozhodnutie.

Skutočné rozhodnutie verzus fantazijné rozhodnutie

Po druhé, keď sa ľudia konečne rozhodnú, zvyčajne nespravia skutočnú voľbu. Namiesto toho spravia fantazijnú voľbu.

Medzi falošným rozhodnutím a skutočným rozhodnutím existuje podstatný rozdiel. Dovoľte mi ho vysvetliť.

Falošné rozhodnutie je to, keď si ujasníte, že túžite po určitom zážitku, ale neakceptujete ďalekosiahle dôsledky tohto zážitku. Je to ako rozhodnutie sa, že zdvihnete jeden koniec palice a zároveň odmietanie alebo ignorovanie existencie druhého konca palice. Či už to prijmete alebo nie, druhý koniec palice ide s vami tiež. Ak sa bránite skutočnej realite palice ako celku, nemôžete zodvihnúť jej jeden koniec. Ak sa bránite dôsledkom vašich túžob, blokujete vaše túžby od toho, aby sa stali realitou.

Napríklad si môžete stanoviť ako cieľ mať milión eur, ale ak nepozvete, neprivítate a neakceptujete dôsledky toho, že sa stanete milionárom, potom je váš cieľ iba číra fantázia. Nie je to reálny cieľ. Je to iba bludné márnenie času.

Skutočné rozhodnutie je to, keď si spravíte jasno v tom, že túžite po určitom zážitku a potom robíte čo najlepšie ako viete, aby ste predpovedali a porozumeli pravdepodobným dôsledkom tohto zážitku a rozhodnete sa pozvať a privítať tieto dôsledky tiež.

Rozmýšľajte o tom takto: Buď túžite po celej palici alebo po nej netúžite vôbec. Túžiť po jednom konci palice, ale nie po druhom, je vytvárať blok, ktorý sa dá preložiť ako túženie po ničom okrem zachovávania vecí takých, aké sú.

Aby ste si stanovili skutočný cieľ alebo držali skutočný zámer, uvedomte si, že musíte tiež chcieť a akceptovať jeho následky.

Takže v našom príklade túženia po milióne eur, skutočné rozhodnutie zahŕňa akceptovanie, ako budete manažovať tie peniaze, ako to ovplyvní vaše vzťahy s ostatnými, aký vplyv to bude mať na váš životný štýl, atď. To zahŕňa akceptovanie akýchkoľvek pravdepodobných následkov, ktoré môžete vnímať ako negatívne – a privítanie ich do vášho života.

Pochopte toto: Ak nedokážete akceptovať pravdepodobné dôsledky rozhodnutia, tak ste ešte to rozhodnutie nespravili.

Napríklad, ak nedokážete akceptovať pravdepodobné dôsledky nového vzťahu, potom ste ešte nespravili rozhodnutie pritiahnuť nový vzťah. Ak nedokážete akceptovať pravdepodobné dôsledky zdvojnásobenia vášho príjmu, ešte ste nespravili rozhodnutie zdvojnásobiť váš príjem. Ak nedokážete akceptovať pravdepodobné dôsledky toho, že budete vo svojej ideálnej váhe, potom ste ešte nespravili rozhodnutie dosiahnuť vašu ideálnu váhu.

Ľudia pomerne často tvrdia, že vedia, čo chcú, ale pravdou je, že sú zaseknutí v krajine fantázie. Napríklad, rozhodli sa dosiahnuť ideálnu váhu, ale zlyhali v akceptovaní a prizvaní možnosti, že pritiahnu viac pozornosti od opačného pohlavia, kupovania nového oblečenia, udržiavania disciplinovanejšej stravy a cvičebných návykov, aby si udržali tú váhu, atď. Mentálne rozumejú tomu, že tieto veci sú neutrálne, logické následky dosiahnutia tohto cieľu, ale ešte tam nie sú emočne. Ešte im to skutočne „nedošlo“.

Aby ste dosiahli svoje cieľ, je dôležité načúvať vašim logickým predpovediam o tom, aké dôsledky váš cieľ môže mať a akceptovať tieto predpovede. A ešte dôležitejšie než to, je zapracovať tieto predpovede to cieľa samotného, aby tak váš cieľ predstavoval konkrétny balík toho, čo vytvoríte, nie iba izolovanú časť z neho.

Ciele ako rastový zážitok

Ako môžete pozvať a vítať dôsledky túžby? Snáď najlepší spôsob, ako to spraviť je vnímať vaše ciele ako rastové zážitky. Každý cieľ, túžba alebo zámer je rastový zážitok a každý rastový zážitok je kompletný balík. Spolu s každou túžbou dostanete balík bonusov zadarmo. Tieto bonusy sa volajú životné lekcie.

Spolu s peniazmi dostanete bonusové lekcie manažovania financií, nedostatku, prosperity a štedrosti. Spolu so vzťahmi dostanete bonusové lekcie komunikácie, vyjednávania a emočného tréningu. Spolu s lepším telom dostanete bonusové lekcie sebadisciplíny, sebauvedomenia a sebavedomia. Spolu s úspešným biznisom alebo kariérou dostanete bonusové lekcie zodpovednosti, produktivity a životnej rovnováhy.

Tieto bonusy sú úžasné! Iba ich ako také potrebuje rozoznať. Vo veľa prípadoch sú bonusy hodnotnejšie než prvotná túžba. Keď sa dokážete pozerať na dôsledky každého potenciálneho cieľa alebo túžby ako na hodnotný balík bonusov osobného rastu, je oveľa jednoduchšie túžiť po celom balíku namiesto posadnutosti s úvodnou ponukou.

Takže ako zhrnutie, máte dve kľúčové prekážky, ktoré treba prekonať, aby ste si začali uvedomovať prísľub osobného rastu: 1) Rozhodnite sa, čo chcete a 2) Identifikujte a pozvite pravdepodobné dôsledky toho, čo chcete.

Teraz…dokončili ste už oba kroky? Samozrejme, že áno. Buď ste to spravili pre novú túžbu alebo ste to spravili automaticky pre to, aby zostalo všetko tak, ako doteraz. Buď aktívne vytvárate niečo nové alebo aktívne predlžujete to, čo už máte. Nezáležiac na vašej voľbe, ste úspešný, takže to oslavujte!

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

About the Author:

Pridajte komentár