Sú vaše ciele zosúladené s vašimi najvyššími hodnotami?

Posted by:

Jeden z najčastejších dôvodov, prečo ľudia nedosiahnu svoje ciele je, že si stanovia ciele, ktoré nie sú v súlade s ich najvyššími hodnotami.

Každý z nás má totižto určitú hierarchiu hodnôt. Veci, ktoré sú pre nás v živote najviac dôležité a veci, ktoré sú pre nás najmenej dôležité.

Vo veciach, ktoré sú pre nás najviac dôležité , máme poriadok, sme tam produktívnejší, nájdeme si na to vždy energiu, zbožňujeme tam robiť aktivity, pracujeme na tom, aby sme tieto hodnoty naplnili.

Vidíme v tom najväčší zmysel.

Vo veciach, ktoré pre nás nie sú dôležité (naše najnižšie hodnoty) , máme chaos. Prokrastinujeme tam. Povieme si, že sa k tomu dostaneme, ale stále to odkladáme. Nechce sa nám na tom pracovať. Nevidíme v tom zmysel.

Naše najvyššie hodnoty určujú zároveň aj našu identitu.

Povedzme, že pre človeka je najdôležitejší jeho biznis. Tento človek sa bude označovať ako podnikateľ. A povedzme, že pre iného človeka – ženu – sú dôležité jej deti. Ona sa bude označovať ako rodič.

Naše najvyššie hodnoty určujú, ako filtrujeme realitu.

Ak idete do nákupného centra s osobou, pre ktorú je dôležité podnikanie, tak v kníhkupectve automaticky pôjde do oddelenia s knihami o podnikaní. Bude si všímať obleky, darčeky pre klientov a ako sa ktorému obchodu darí.

Ak idete do nákupného centra s mamičkou, pre ktorú sú jej deti to najdôležitejšie, ona si bude všímať oblečenie pre deti, hračky pre deti, knižky pre deti…bude vidieť kompletné iné veci a knihy o podnikaní, obleky a iné „s biznisom“ spojené veci bude prehliadať.

Naše najvyššie hodnoty filtrujú, ako vnímame svet.

A vy ste to už zažili, keď ste si kúpili červené auto a zrazu ste všade videli červené autá. Alebo ste si kúpili nové šaty a zrazu ste si začali všímať, aké šaty majú na sebe ostatní.

Takže naše najvyššie hodnoty určujú našu identitu, ako vnímame svet a v podstate rozhodujú o každom jednom rozhodnutí, ktoré spravíme.

Ani jedna hierarchia najvyšších hodnôt nie je lepšia ako druhá…my zvykneme súdiť ľudí podľa našich najvyšších hodnôt, ale či už je pre vás najdôležitejšia rodina alebo biznis alebo autá alebo oblečenie…sú to vaše najvyššie hodnoty. Tak to momentálne je.

A my sa budeme vždy snažiť najviac naplniť naše najvyššie hodnoty, to, čo je pre nás najviac dôležité a nie naše najnižšie.

Problém však nastáva vtedy, keď si ľudia určia ciele, ktoré nie sú v súlade s ich skutočnými najvyššími hodnotami.

Faktom je, že väčšina ľudí nevie, aké sú ich skutočné najvyššie hodnoty. A preto si potom určia ciele, ktoré s ich najvyššími hodnotami nie sú nijako spojené.

To vás však už dopredu nastavuje na zlyhanie.

Povedzme, že pre môjho klienta je dôležitá rodina, výchova detí a starostlivosť o domácnosť. To sú jeho tri najvyššie hodnoty.

A povedzme, že číta knihu o osobnom rozvoji, v ktorej mu poradia, že by si mal určiť veľké ambiciózne finančné ciele.

A tak si z ničoho nič určí, že si chce vytvoriť pasívny príjem 2000 eur mesačne.

Ale aj keď prvé dni možno bude na tom pracovať, to, čo je isté je, že akonáhle jeho prvotný entuziazmus opadne, vráti sa ku svojim najvyšším hodnotám.

Čiže bude radšej tráviť viac času s rodinou a s jeho deťmi.

Bude si síce stále pripomínať, že už musí pre ten svoj cieľ zase niečo spraviť, ale keď si bude môcť vybrať, bude tráviť viac času s rodinou a  deťmi. Pretože to sú jeho najvyššie hodnoty.

Takto v ľuďoch často vznikajú vnútorné konflikty.

Hovoria si, že by sa už mali do niečoho pustiť, že by niečo mali spraviť, ale vždy sa vracajú k tomu, čo je pre nich skutočne dôležité.

A potom z toho ľudia majú výčitky, sú na seba nahnevaní a myslia si, že sú neproduktívni alebo leniví, keď nepracujú na svojom cieli, ale hlavný problém je v tom, že ten cieľ od začiatku nebol v súlade s ich najvyššími hodnotami.

Už od začiatku to bolo odsúdené na neúspech.

Preto tak veľa ľudí rozpráva, že chcú spraviť jednu vec, ale pritom robia niečo úplne iné.

Kedykoľvek kedy ľudia hovoria jednu vec a robia niečo iné, to, čo robia, vám povie oveľa reálnejší príbeh o tom, čo je pre nich naozaj dôležité.

Rovnako to platí aj opačne. Keď je pre niekoho veľmi dôležitý jeho biznis, ale rodina nalieha na tom, že by mal skôr chodiť domov, tráviť viac času doma a že rodina by pre neho mala byť dôležitá.

A tak si tento podnikateľ povie, že bude chodiť skôr domov a bude tráviť viac času s deťmi, ale každý deň sa nájde niečo, kvôli čomu zostane v práci dlhšie alebo sa objaví nejaký klient, ktorému sa bude venovať.

Stále sa bude vracať k svojim najvyšších hodnotám, nie k tomu, čo mu niekto iný hovorí, že by pre neho malo byť dôležité.

A práve v tomto bode si veľa ľudí vytvorí obrovský vnútorný konflikt – boj medzi tým, čo je pre nich naozaj dôležité a tým, čo si myslia alebo im druhí ľudia povedali, že by pre nich malo byť dôležité – čo ich oberá o energiu, vnútorný pokoj a silu dosiahnuť to, čo naozaj chcú.)

Takže je veľmi dôležité, aby ste si predtým ako si začnete určovať ciele, ujasnili najprv aké sú vaše najvyššie hodnoty.

Aby ste spoznali, čo je pre vás skutočne dôležité, aby ste spoznali , kým ste (ako som povedal…väčšina ľudí nevie, čo je pre nich naozaj dôležité – myslia si, že je to jedna vec, ale veľakrát to je niečo úplne iné) a potom si určili ciele, ktoré sú v súlade s vašimi najvyššími hodnotami.

Pravdepodobnosť, že takéto ciele dosiahnete sa nielenže okamžite 100-násobne zväčší, ale vy budete zažívať vnútorný pokoj, istotu, že idete tým správnym smerom – že sa venujete tomu, čo je pre vás najdôležitejšie a všetko vo vás bude zosúladené.

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

  Ďalšie skvelé články:

Pridajte komentár