Byť človekom, ktorý niečo dosahuje

Posted by:

Človekom, ktorý niečo dosahuje sa stanete tak, že dosahujete svoje ciele. Ak dosahujete svoje ciele, ste človek, ktorý niečo dosahuje. Ak svoje ciele nedosahujete, nie ste človek, ktorý niečo dosahuje.

Toto je jednoduchý, čiernobiely spôsob, ako rozmýšľať o úspechu. Dosiahnuť znamená docieliť, dokázať alebo dokončiť. A to, čo sa rozhodnete docieliť, dokázať alebo dokončiť , je na vás.

Rozdiel medzi človekom, ktorý niečo dosahuje a človekom, ktorý nič nedosahuje, je z veľkej časti záležitosťou pozornosti. Ľudia, ktorí nič nedosahujú, venujú svojim cieľom málo pozornosti – ak si vôbec nejaké ciele určia. Ľudia, ktorí niečo dosahujú, venujú svojim cieľom dostatočnú pozornosť, aby tieto ciele docielili, dokázali alebo dokončili.

Ľudia, ktorí nič nedosahujú, docielia, dokážu a dokončia niečo iné, než svoje ciele. Veľmi často docielia, dokážu a dokončia ciele niekoho iného, bez toho, aby si vedome zobrali tieto ciele za svoje vlastné.

Aby ste boli človekom, ktorý niečo dosahuje, musíte vašim cieľom venovať dostatočnú pozornosť, aby ste ich docielili, dokázali a dokončili. To znamená, že musíte ubrať množstvo vašej pozornosti z aktivít, ktoré nevedú priamo ku dosiahnutiu vašich cieľov.

Ak sa pozrieme na akýkoľvek bežný týždeň, kam smeruje vaša pozornosť? Ak nie ste pravidelne posadnutý dosahovaním vašich cieľov, čomu namiesto toho venujete vašu pozornosť?

Čo bežne dávate pred svoje ciele?

Podarí sa vám pozrieť si TV alebo filmy?

Kontrolujete emaily, sociálne médiá alebo chatujete?

Zúčastňujete sa spoločenských udalostí, na ktorých vaša rodina, priatelia a kolegovia od vás očakávajú, že sa ukážete?

Čo presne docieľujete, dokazujete a dokončujete počas bežného týždňa? Robíte progres čo sa týka vašich cieľov vďaka tomu, že im venujete množstvo hodín pozornosti alebo dávate vašu pozornosť inam?

Ľudia, ktorí niečo dosahujú, akceptujú, že aby sa im podarilo dosiahnuť ich ciele, musia odobrať pozornosť z aktivít nesúvisiacich s ich cieľmi. Ľudia, ktorí niečo dosahujú takisto akceptujú, že súperiace záujmy sa môžu brániť preradeniu na druhú koľaj. Satelitná spoločnosť sa vás môže snažiť odhovoriť od zrušenia ich služieb. Facebook vám môže poslať email s pripomienkou, že ste sa tam už príliš dlho neukázali. Vaša matka vás môže trápiť s niečím triviálnym. Ľudia, ktorí niečo dosahujú, sa naučia odmietať tieto pozvania pre ich pozornosť automaticky. Neustále vracajú svoju pozornosť späť na svoje ciele.

Obzvlášť na pozore sa musíte mať pred novými pozvaniami a príležitosťami, ktoré prichádzajú, zatiaľ čo pracujete na svojich cieľoch. Tieto skryté rozptýlenia môžu veľmi ľahko odlákať vašu pozornosť. Ak je príležitosť solídne zosúladená s vašimi cieľmi, skvelé…využite ju naplno. Ale ak sa zdá mimo kurzu, čo sa týka vašich súčasných cieľov, tak potom sa držte vašej cesty a povedzte rozptýleniu nie.

Všeobecne povedané, je rozumné byť menej vyhľadávačom príležitostí, aby ste mohli byť viac vedomým tvorcom. Často sa dopredu posuniete oveľa rýchlejšie tak, že si vytvoríte svoje vlastné príležitosti namiesto náhodného naháňania sa za rôznymi príležitosťami, ktoré vám prinášajú ostatní.

Obmedzené množstvo pozornosti

Pozornosť je limitovaný zdroj. Schopnosť vedome nasmerovať svoju pozornosť s dobrou energiou a sústredenosťou, je ešte vzácnejšia ako čas, ktorý máme k dispozícii počas dňa.

Počas bežného týždňa môže o vašu sústredenosť súperiť veľa záujmov: priatelia, rodina, kolegovia, cudzí ľudia, firmy, organizácie, úrady, médiá a ďalší. A v dnešnej dobe majú množstvo rôznych spôsobov, ako vás zastihnúť .

Vo vašom vnútri takisto prebieha nejaké to súperenie: vaše fyziologické potreby, vaše emočné potreby, vaše túžby, vaše navyknuté správania, atď. Potrebujete jesť, spať, zbaviť sa odpadu, umyť sa, atď. Tieto aktivity si vyžadujú vašu pozornosť tiež.

Niekde medzi týmito súperiacimi záujmami je ďalší hlas, ktorý sa usiluje o vašu pozornosť. Toto je časť z vás, ktorá je orientovaná na ciele, vaša vyššia inteligencia, vaša túžba žiť život bohatý na zmysel a poslanie. Táto časť z vás túži po úspechu a neuspokojí sa s ničím iným. Chce, aby ste si stanovili svoje vlastné ciele a docielili, dokázali a dokončili ich.

Koľko pozornosti venujete vášmu na ciele orientovanému ja?

Ak túto časť z vás vyhladujete a nebudete jej venovať žiadnu pozornosť, potrestá vás nízkou motiváciou, nízkou sebahodnotou a všeobecným nedostatkom zdrojov. Ale ak jej dáte všetku pozornosť, po ktorej túži, odmení vás vysokou energiou, vnútorným pohonom, vášňou, prosperitou a zmyslom pre poslanie a prínos.

Nasmerovanie vašej pozornosti.

Našťastie máte moc vedome nasmerovať vašu pozornosť. Môžete nechať vašu pozornosť, aby sa bezcieľne len tak vznášala. Môžete nasmerovať vašu pozornosť na niečo iné než vaše ciele ako napríklad ciele, ktoré majú pre vás iní ľudia. Alebo môžete nasmerovať vašu pozornosť na vaše vlastné ciele.

Skutočné pohnutie vášho života smerom vpred si vyžaduje veľký záväzok týkajúci sa vašej pozornosti. Ak chcete zlepšiť vaše financie, musíte venovať pozornosť vytváraniu hodnoty pre iných ľudí, zdieľaniu tejto hodnoty a inteligentnému speňaženiu tejto hodnoty. Ak chcete pozitívne transformovať vaše vzťahy, tak potom venujte tej časti vášho života intenzívnu a predĺženú sústredenosť.

Nanešťastie máme tendenciu odstrániť pozornosť z tých oblastí nášho života, v ktorých sa nám až tak nedarí. Krátkodobo je rozumné sústrediť sa na niečo iné – hlavne keď cítime, že je toho na nás veľa, pretože dočasné rozptýlenia nám môžu pomôcť zbaviť sa stresu. Ale ak chceme, aby nastala hlbšia transformácia – hlbšia premena, potrebujeme venovať množstvo pozornosti výhradne tým oblastiam, ktoré až kričia po zlepšení.

Určovanie cieľov si vyžaduje sústredenú pozornosť. Plánovanie akčných krokov, aby sme dosiahli naše ciele, si vyžaduje ešte viac pozornosti. Spravenie týchto akčných krokov si vyžaduje ešte viac pozornosti. Ľudia, ktorí niečo dosahujú, spravia vo svojom živote z takýchto aktivít priority. Ľudia, ktorí nič nedosahujú, z nich priority nespravia.

Čím starší ste, tým viac dvíhajte štandardy pre to, čo si zaslúži vašu pozornosť. Vymazávajte a odmietajte nepotrebné veci a povinnosti, ktoré vás inak môžu rozptyľovať od vašich úžasných cieľov. To vám uvoľní viac pozornosti, ktorú môžete sústrediť na svoje ciele.

Všimli ste si, že keď sústredíte vašu plnú pozornosť na cieľ a ste ním posadnutý, dokážete sa skutočne rýchlo posunúť vpred a nakoniec ho dosiahnuť? Ale keď dovolíte, aby sa vaša pozornosť rozptýlila príliš veľa súperiacimi záujmami, potom sa progres na vašom cieli spomalí na plazenie sa a nakoniec úplne stratíte spojenie s vaším cieľom. Kým ciele nie sú dosiahnuté, vyžadujú si výrazne a predĺžené pestovanie. Inak zomierajú.

Povedzte nie takmer všetkému

Rozdiel medzi úspešnými ľuďmi a skutočne úspešnými ľuďmi je ten, že skutočne úspešní ľudia povedia nie takmer všetkému. – Warren Buffet

Čo to znamená – povedať nie takmer všetkému?

Pre mňa to znamená byť schopný pracovať na plný úväzok na svojich cieľoch bez toho, aby som dovolil, aby sa mi niečo dostalo do cesty. Znamená to udržovať si harmonogram oslobodený od rozptýlení. Znamená to, že aj keď pracujem na cieľoch, pri ktorých sa zdá, že boli položené na môj tanier niekým iným, musím z nich buď spraviť ciele svoje vlastné (a povedať im áno) alebo ich musím odmietnuť a nevenovať im žiadnu pozornosť. Ak nemôžem nejaký cieľ prijať za môj vlastný, nezaslúži si moju pozornosť.

Dokonca aj z cieľa ako napríklad postarať sa o platenie daní, môžete spraviť svoj vlastný cieľ. Môžete sa zaviazať, že budete pravidelne aktualizovať svoje financie a budete v nich mať poriadok. Ale ak nedokážete nejaký cieľ prijať za svoj vlastný a aj tak sa na ňom pokúšate pracovať, bojujete sami so sebou a váš progres bude spomalený a nedôsledný, čo je obrovské mrhanie cennej pozornosti.

Nezostávajte v zemi polovičných záväzkov. Venujte vašu plnú pozornosť vašim vlastným cieľom, zahŕňajúc ciele, ktoré ste prijali za svoje vlastné. Ak máte prácu, tak sa buď zaviažte, že v tej práci odvediete čo najlepší výkon ako viete alebo uvoľnite pozíciu niekomu inému, kto to spraví lepšie.

Dajte vaše ciele na prvé miesto

Veľa ľudí, ktorí niečo dosahujú, majú prácu. Veľa ľudí, ktorí niečo dosahujú, majú rodiny. Veľa ľudí, ktorí niečo dosahujú, majú záväzky rôzneho druhu, ktoré medzi sebou súperia. Ale ľudia, ktorí niečo dosahujú nepoužívajú svoju prácu, deti a iné záväzky ako výhovorku, kvôli ktorej nevenujú dostatočnú pozornosť svojim cieľom. Na každého jedného človeka, ktorý využíva tieto veci, aby ospravedlnil svoju neschopnosť stanoviť si a dosiahnuť ciele, existuje človek, ktorý skutočne niečo dosahuje a ktorý začal z oveľa ťažšej pozície a využil tieto rovnaké veci, aby bol motivovanejší dosiahnuť svoje ciele.

Tam, kde ľudia, ktorí nič nedosahujú, vidia výhovorky, ľudia, ktorí niečo dosahujú, vidia motiváciu.

Skvelý spôsob, ako dať svoje ciele na prvé miesto je stanoviť si všeobecne vysoko-kvalitné, holistické ciele. Nepremrhajte svoju pozornosť naháňaním sa za plytkými vecami ako našetriť si, aby ste si mohli kúpiť oblečenie značky Gucci. Stanovte si ciele, ktoré vám pomôžu rásť, rozvíjať vaše zručnosti, vytvárať hodnotu pre ostatných a robiť na tomto svete nejaké dobro. Spýtajte sa seba: Zdá sa mi tento cieľ zmysluplný a inteligentný, keď si predstavím, že je už 20 rokov po tom, čo som ho dosiahol?

Vedome sústreďte svoju pozornosť na vaše ciele. Keď sa prichytíte, ako stojíte niekde v rade, rozmýšľajte nad svojimi cieľmi. Predstavujte si seba ako robíte akčné kroky. Spravte z tohto vaše prednastavené správanie namiesto vytiahnutia telefónu, aby ste si v ňom mohli pozrieť niečo obyčajné.

Aby ste dosiahli svoje ciele, starostlivo plánujte akčné kroky. Nájdite si čas na prácu na vašich cieľoch a spravte tento čas posvätný a nedotknuteľný. Ak si dokážete uvoľniť iba malú časť z vášho týždňa, aby ste mohli pracovať na svojich cieľoch, zvážte stanoviť si ako cieľ dosiahnuť bod, kedy ste voľný venovať tak veľa hodín vašim cieľom, koľko vám len vaša energia umožňuje.

Aké konkrétne ciele by ste si potrebovali stanoviť a dosiahnuť, aby sa takýto stav stal realitou?

Predstavte si, že ste schopný venovať väčšinu vášho času každý týždeň práci na vašich najdôležitejších cieľoch bez toho, aby vám v tom čokoľvek bránilo? Množstvo ľudí takýmto spôsobom žije a zbožňujú to. Prečo nie vy?

Cieľ sloboda

Jeden z mojich cieľov v minulosti bolo zbaviť sa finančnej neistoty ako možného zdroja rozptýlenia, aby som tak mohol stráviť väčšinu svojho času každý týždeň prácou na svojich cieľoch – či už mi prinášali príjem alebo nie. Svoj život chcem sústrediť okolo osobnostného rozvoja a zdieľať s ostatnými ako posolstvo to, čo som sa naučil.

Počas posledných pár rokov som venoval výrazné množstvo pozornosti práve tomuto cieľu, až kým som ho nedosiahol a potom som si už dokázal udržať takýto životný štýl s relatívnou ľahkosťou.

Viem, že niektorí ľudia si myslia, že je nezvyčajné mať slobodu ponoriť sa do určovania a dosahovania cieľov, ktoré nemusia mať nič spoločné so zarábaním peňazí alebo chodením do práce, ako napríklad cestovanie po Európe alebo učenie sa nových zábavných vecí, ale tento druh slobody je pre mňa dostatočne dôležitý, aby som jeho dosiahnutie spravil top prioritou na niekoľko rokov a držal som sa toho, až kým som to nedosiahol. Bola to výzva, ale určite sa to oplatilo.

Poznám množstvo ľudí, ktorí dosiahli podobné ciele. Všeobecne povedané, zvyknú to byť tí najšťastnejší ľudia, ktorých poznám.

Namiesto prijímania rozkazov od niekoho iného ako bežná súčasť ich dennej rutiny, sústredia svoju pozornosť na svoje ciele, túžby a záujmy. Udržanie tejto slobody spravia svojou prioritou. Nepoužívajú prácu, deti alebo nedostatok peňazí ako výhovorky – práve naopak. Od týchto ľudí často počujem príbehy nezdarov so smiechom a dobrou náladou, nie so strachom a ľútosťou…ako napríklad keď partia kamarátov musela prespať v parku, pretože nemali peniaze, aby niekde zostali. To, čoho sa ľudia, ktorí nič nedosahujú boja ako prekážok, sú pre ľudí, ktorí niečo dosahujú, iba obyčajné odrazové mostíky (a zábavné historky v budúcnosti!).

Ak je pre vás dôležitá sloboda životného štýlu, tak potom spravte to vaším hlavným cieľom. Dajte dosiahnutie tohto cieľu na prvé miesto vo vašom živote. Pracovanie na dosiahnutí tohto cieľa sa pre vás musí stať dôležitejšie ako udržovať krok so sociálnymi médiami, snaženie sa vyhovieť vašim rodičom, pozeranie vašej obľúbenej TV šou a iné rozptýlenia. Ak sa vám niečo iné skutočne stavia do cesty, buď to vyhoďte z vášho života alebo nájdite spôsob, ako to premeniť na výhodu, ktorá zvyšuje váš drive a motiváciu.

Pre mňa osobne je jednoduché rozoznať rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sú odhodlaní dosiahnuť slobodu životného štýlu verzus tými, ktorí odhodlaní nie sú. Tí, ktorí sú odhodlaní, sú týmto cieľom posadnutí. Nemyslia na nič iné. Stále o tom rozprávajú a nedokážete im ohľadom toho zavrieť ústa. Neustále sa snažia zistiť, ako to spraviť realitou. Tvrdo na tom pracujú. Potknú sa, no aj tak idú ďalej. Zvyčajne dosiahnutie cieľa trvá dlhšie, ako by sa im páčilo. Často chcú, aby to trvalo menej ako rok. Zvyčajne to trvá 2-5 rokov, aby dosiahli bod finančnej udržateľnosti. Ľudia, ktorí niečo dosahujú, dávajú jasne najavo, že sa tam dostanú nezáležiac na tom, koľko to bude trvať. Pre nich je tento cieľ povinný, nie voliteľný.

Ľudia, ktorí nič nedosahujú, hovoria o tomto cieli ako o vzdialenej fantázii. Je to želanie, sen, možnosť…niečo, čo by bolo pekné mať ,  keď nastane správna konštelácia planét. Ich akčný plán pozostáva prevažne z čítania kníh o Zákone príťažlivosti a počúvania meditačných nahrávok. Správajú sa k tomuto cieľu ako ku príležitostnej túžbe, nie ako ku vážnemu záväzku. Nerešpektujú tú ohromnú silu vôle, ktorá je potrebná, aby bol cieľ dosiahnutý. A prakticky nikdy sa tam nedostanú.

Ak vám záleží na cieli slobody životného štýlu, tak potom upustite, vystrihnite a spáľte čokoľvek vás od neho rozptyľuje. Zamerajte vašu pozornosť výhradne na tento cieľ a buďte ním posadnutý až kým ho nedosiahnete. Ak potrebujete viac času, zrušte satelit a Netflix, vymažte si účty na sociálnych médiách a majte váš telefón cez deň vypnutý. Robte si prestávky, ak ich potrebujete, ale neustále vracajte vašu pozornosť späť na tento cieľ. Ak to spravíte, je veľmi pravdepodobne, že ho dosiahnete.

Na cestu dosiahnutia slobody životného štýlu sa vydáte v momente, keď prestanete dávať iné rozptýlenia pred tento záväzok.

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

About the Author:

Pridajte komentár