Buďte oddaný sám sebe

Posted by:

Ako sa môžete inteligentne rozhodnúť, čo robiť so zvyškom vášho života? A ako môžete nájsť odpoveď, ktorú neskôr z rozmaru nezmeníte?

Veľa z nás čelí tomuto rozhodnutiu prvýkrát v neskoršom tínedžerskom veku a v prvej polovici našich 20-tich rokov. Niektorí tomu nečelia vôbec a “scvrknú” sa pri veľkosti tohto rozhodnutia a umožnia náhode, aby rozhodla. Ale toto je rozhodnutie, ktoré sa dá spraviť vedome – musíte iba vedieť, ako k tomu pristúpiť.

Ak ste bežným čitateľom tejto stránky, tak potom máte niekoľko možností, čo sa týka dlhodobej kariéry. Mohli by ste uspieť vo veľa rôznych veciach, ak by ste sa na ne zamerali. Problémom nie je, že nemáte na výber – problémom je, že máte príliš veľa možností. A práve kvôli zahlteniu s možnosťami je pre vás náročné zaviazať sa ku akejkoľvek z nich. Možno ste už spravili určitý záväzok v minulosti, iba aby ste si to krátko potom rozmysleli.

Problém s zvonka-dnu

Pravdepodobne ste boli vychovaný tak, aby ste robili svoje kariérne rozhodnutia spôsobom zvonka-dnu. Boli by ste radšej doktorom, právnikom alebo technikom? Chcete zamestnanie, vstúpiť do rodinnej firmy alebo rozbehnúť svoje vlastné podnikanie? A tak sa poobzeráte po dostupných možnostiach – hoci sa zdá, že ich je nespočetne veľa – a robíte čo najlepšie ako viete, aby ste spravili rozumnú voľbu. Veľa ľudí by toto považovalo za inteligentný prístup.

Problémom pri zvonka-dnu prístupe však je, že vás to uzavrie to bludného kruhu.

Povedzme, že chcete spraviť tú najlepšiu voľbu, akú môžete, čo sa týka toho, čo robiť s vaším životom. Ak budete odpoveď hľadať mimo seba, zažijete zahltenie možnosťami – príliš veľa na to, aby ste ich zvážili do hĺbky.  Najlepšiu voľbu nemôžete spraviť tak, že budete skúmať všetky tie príležitosti. Zomriete skôr než sa priblížite k dokončeniu tejto úlohy a nové kariérne príležitosti sú vytvaráne každý deň.

Takže namiesto toho najlepšieho, ste možno ochotný uspokojiť sa pre dobrú voľbu. Na to, aby ste však vedeli, čo vlastne je dobrá voľba, potrebujete nejaký druh hodnotiacich kritérií. Ako definujete “mal by som” v “Čo by som mal robiť?” Potrebujete kontext. Napríklad, ak hráte šach a chcete vedieť, aký pohyb by ste mali spraviť ďalej, potrebujete vedieť pravidlá hry, súčasné rozostavenie figúrok na šachovnici a ideálne niečo o vašom súperovi. Ak ani neviete, akú hru vlastne hráte, potom nemôžete inteligentne odpovedať na otázku, “Čo by som mal robiť?”

A to je základný problém – vy v skutočnosti neviete, akú hru hráte tu na tejto planéte. Nepoznáte kompletné pravidlá hry. Nikto z nás ich nepozná. Veda a náboženstvo sa nám snažia dať nejaké odpovede, ale najmúdrejší a najrešpektovanejší ľudia na oboch stranách spolu často nesúhlasia a každá strana má stále veľa nezodpovedaných otázok. Môžete skočiť k záverom ako to robí veľa ľudí, ale najmúdrejší prístup možno je jednoducho priznať ”Existujú nejaké veci, ktoré jednoducho neviem.”

Mohli by ste to zobrať o krok ďalej a povedať, že ak neviete pravidlá hry, vaším poslaním by malo byť sa ich naučiť. Zistiť ako svet funguje a potom sa vaša rola možno stane jasnejšia. Tento smer otázok vedie veľa ľudí k štúdiám vedy a náboženstva. A to je v poriadku. Ľudstvo sa pomaly posúva v týchto oblastiach smerom vpred, ale vy ako individuálna osoba sa stále potrebujete rozhodnúť, na akom kúsku puzzle budete pracovať počas vášho života a stále zostávate plávať v mori možností. Ale aspoň vám tento smer rozmýšľania dáva cieľ – naučiť sa, prečo existujete a čo by ste mali so svojou existenciou robiť.

No nakreslili ste však kompletný kruh. Uzatvárate to tak, že to, čo by ste mali robiť so svojím životom je zistiť, čo by ste mali robiť so svojím životom. Slepá ulička.

Hráte hru, kde nepoznáte všetky pravidlá a presná pointa hry nie je jasná. No aj tak ste na ťahu. Z tohto hľadiska nemáte na výber. Dokonca aj stáť na mieste je v hre života platný ťah. Ak budete hľadať odpovede v hre samotnej, konečná odpoveď bude, že by ste mali spraviť také ťahy, ktoré vám pomôžu zistiť , o čom je tá hra. Ale keďže hru dostatočne dobre nepoznáte, stále neviete, aký ťah by ste teraz mali spraviť. Tento prístup jednoducho nepomáha. Nevytvára jasnosť. Zanechá vás iba zmätenejších.

Samozrejme, mohli by ste iba začať robiť náhodné ťahy, aby ste sa naučili o živote cez pokus a omyl. To je platný krátkodobý prístup, ale vy máte na viac….

Zvnútra-von prístup

Zvnútra von prístup znamená, že namiesto pozerania sa na hru, aby vás viedla, pozrite sa do seba. Namiesto spýtania sa “Aký ťah by som mal spraviť?” alebo “Akú kariéru by som si mal vybrať?” iba sa spýtajte “Akým typom hráča som?”

Nezáležiac na tom, akú hru hráte, prinášate do nej jedinečný štýl. Ako by ste opísali tento štýl? Akým štýlom by ste najradšej hrali hru života?

Ste agresívny, vypočítavý, spontánny, štedrý, súcitný, odvážny, opatrný, človek, ktorý rád objavuje, atď?

Tu sa nerozprávame o hodnotách. Hodnoty sa dajú často meniť. Niekedy môže byť vaša kariéra dôležitejšia než váš spoločenský život a inokedy zase váš spoločenský život môže byť na prvom mieste. V tomto prípade sa rozprávame o hlboko zakorenených charakterových vlastnostiach. Aký typ osobnosti ste v samotnej podstate vášho bytia?

Ako by ste opísali “Ja”, ktorým ste vy? Čo zbožňujete najviac?

Ja zbožňujem rásť. Je to tak zakorenená súčasť mojej duše, že nemôžem nerásť. Ďalšia vlastnosť môjho základného ja je sloboda. Milujem, keď mám ohromnú osobnú slobodu, hlavne, čo sa týka toho, ako využívam svoj čas. A tretím komponentom je budovanie. Zbožňujem budovať. Firmu, nové projekty, pasívne príjmy, predstava budovania rôznych vecí ma jednoducho úžasne inšpiruje. Tiež sem môžem schovať aj tvorenie. Článkov, nových projektov, pasívnych príjmov.

Opozitá týchto vlastností sú pre mňa odpudzujúce. Opakom rastu by bola stagnácia alebo uspokojenie (nie upadanie, pretože aj v stave úpadku sa z toho môžete stále niečo naučiť). Opakom slobody je obmedzenie. A opakom budovania/tvorenia by bolo nič nerobenie. Niekto, kto je presným opakom mňa , by bol tým pádom priťahovaný k vedeniu stagnujúceho, obmedzeného a “nebudujúceho”/netvorivého života.

Akonáhle máte lepšiu predstavu o tom, aký druh hráča ste, môžete hrať hru života tak, že do nej vložíte svoj vlastný charakter. Kedykoľvek nechápete pravidlá hry, nahraďte ich časťou z vás. Takže ak nie je očividné, po akej kariérnej ceste by ste sa mali vydať, pozrite sa do vnútra namiesto von pre odpoveď. To úžasne zúži vaše pole príležitostí a umožní vám to spraviť celkom inteligentnú volbu. Čím lepšie sa budete poznať, tým inteligentnejšie môžete zúžiť toto pole. Ako sa tak vaše zameranie smerom do vnútra zlepší, váš vonkajší svet sa stane oveľa zameranejším tiež.

Bytie verzus robenie

Povedzme, že si spíšete zoznam vašich základných charakterových vlastností. Ako ich využijete pri robení voľby ohľadom dlhodobej kariéry?

Najprv poďme predefinovať spôsob, akým rozmýšľate o kariére. Iba na moment, zabudnite na pracovné pozície, zodpovednosti, ciele, projekty a úlohy. Považujte vašu kariéru za vyjadrenie toho, kým ste: bytie namiesto robenia.

Ak ste umelcom, vašou kariérou je vytvárať umenie. Ale čo vytvára úžasné dielo? Je to ťah štetca alebo plátno? Je to vzdelanie umelca? To, čo vytvára to úžasné dielo je umelec. V skutočnosti je to umelec, ktorý je úžasným dielom a jeho umelecká práca je fyzickým zhmotnením umelcovho vnútorného ja. Mona Lisa je Leonardo da Vinci.

Akonáhle začnete nad týmto problémom rozmýšľať ako o bytí namiesto robenia, vašou skutočnou kariérou sa stane toto: Vaša kariéra je vyjadriť vaše vnútorné ja cez fyzický vesmír. To je popis vašej práce.

Vaša skutočná kariéra je dynamickým vyjadrením vášho vnútorného bytia.

Namiesto rozmýšľania o vašej kariére v tak obmedzených pomenovaniach ako pracovná pozícia, rozmýšľajte o vašej kariére ako o vonkajšom vyjadrení vášho vnútorného ja.

Ak sa pozriem do svojho vnútra a vidím, že rezonujem s rastom, slobodou a budovaním, potom je mojou kariérou vlastne vyjadriť tieto vnútorné kvality von do sveta. Mojou prácou je v podstate iba byť sám sebou.

Teraz, tak zjednodušene ako to znie, v skutočnosti je to veľmi praktické. Ako by ste použili takéto myslenie na spravenie reálnych kariérnych rozhodnutí? Svoje voľby spravíte spýtaním sa “Aký je najlepší spôsob, ako vyjadriť svoje vnútorné ja?”

Napríklad, keď čelím voľbe spojenej s kariérou, môžem sa spýtať otázku ako “Ktorá voľba mi prinesie najviac rastu, poskytne najviac slobody a umožní mi budovať a tvoriť?” Tieto časti môjho vnútorné bytia tvarujú moje vonkajšie robenie. Mám firmu, ktorá sa venuje osobnému rozvoju (rast), pracujem tvrdo, aby som prinášal ľuďom čo najlepší obsah a pritiahol čoraz viac ľudí (rast), pracujem z domu a určujem si svoj vlastný čas (sloboda), vytváram väčšinou automatizované zdroje príjmov (sloboda), tvorím články (tvorenie) a okrem toho si budujem portfólio nehnuteľností, ktoré sám či spolu so svojimi investormi prenajímam (budovanie).

Tento prístup zbožňujem, pretože vytvára jasnosť. Zvonka-dnu prístup pre mňa jednoducho nefunguje. Mal by som podnikať na internete, písať články, investovať do nehnuteľností?  Neviem sa rozhodnúť – všetko toto mi príde zaujímavé. Ale keď sa otočím do vnútra, vidím, že všetky tieto veci môžu byť súčasťou mojej kariéry, pretože všetky sú v súlade s mojím vnútorným ja. Všetky sú platné. Nepotrebujem si vybrať iba jednu z týchto vecí. Vlastne druh “hráča”, ktorým som, mi naznačuje, že by som mal pod jednu strechu zahrnúť všetky tieto veci.

Buďte oddaný sám sebe

Zdráhate sa spraviť dlhodobý kariérny záväzok, pretože sa nechcete limitovať? Ja sa tiež nechcem limitovať. Využitím zvnútra-von prístupu ku kariére sa nemusíte limitovať. Môžete svetu vyjadriť celého seba, nie iba malú časť.

Príde vám vaša súčasná kariéra príliš limitujúca? Užívate si vašu prácu , zatiaľ čo sa zamýšľate nad všetkými tými inými vecami, ktoré by ste mohli robiť? Prečo nenájsť spôsob, ako ich robiť tiež? Prestaňte rozmýšľať v rovinách A alebo B a myslite A a B. Čo by sa stalo, ak by ste predefinovali vašu kariéru ako vonkajšie vyjadrenie vášho vnútorného bytia? Ktoré časti vášho vnútorného bytia si neužívajú dostatočné vonkajšie vyjadrenie? Zneschopňujete váš intelekt? Obmedzujete vašu kreativitu? Umlčujete váš zmysel pre humor?

Nepremeňte vašu kariéru na väzenie pre vašu dušu. Ak sa vaše vnútorné ja chce rozširovať, dovoľte mu to. Buďte oddaný sám sebe.

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

About the Author:

Pridajte komentár