Ako sa stať úspešnejším

Posted by:

Aký máte pocit z ľudí, ktorí sú veľmi úspešní? Aký je váš postoj voči hlavným hráčom vo vašom odvetví?

Obdivujete a rešpektujete ich? Rozprávate o nich v dobrom?

Alebo ste voči nim nedôverčivý? Kritizujete ich alebo na nich útočíte?

Aká je skutočná úloha týchto ľudí vo vašom živote? Čo vo vašom živote predstavujú?

Keď sa na to pozrieme subjektívne, váš vzťah s najúspešnejšími ľuďmi vo vašej realite predstavuje váš vzťah k úspechu samotnému. Títo ľudia predstavujú váš potenciál a ako sa ohľadom neho cítite.

Používam výraz „vzťah“, ktorý myslím váš všeobecný postoj k ľuďom, ktorí sú mega- úspešní. Nezáleží na tom, či ich poznáte osobne, pretože vaše vzťahy sú aj tak všetky vo vašej hlave.

Ak nepoznáte žiadnych veľmi úspešných ľudí osobne, ale máte o nich veľmi silné názory, to tiež niečomu napovedá. Naznačuje to, že nemáte žiadny osobný vzťah s vaším vlastným potenciálom na úspech.

Na druhej strane, ak rátate vysoko úspešných ľudí za svojich najbližších a najdrahších priateľov a rodinu, to tiež niečomu napovedá. Naznačuje to, že máte blízke osobné spojenie s vaším vlastným potenciálom na úspech.

Vrana k vrane sadá

Povedané objektívne, úspešní ľudia sa spoločne zhlukujú. Normálne nevidíte vysoko úspešných ľudí samých a obklopených tými, ktorí majú voči úspechu negatívny postoj. Top hráči v akomkoľvek odvetví sa zvyknú priateliť a často spoločne trávia čas.

Podobne, ľudia, ktorí majú negatívny postoj k úspechu sa spoločne zhlukujú tiež.

Ak chcete získať lepší obraz o vašom vlastnom vzťahu k úspechu, pozrite sa na ľudí, s ktorými trávite čas. Priatelíte sa s množstvom úspešných ľudí? Alebo trávite čas s tými, ktorí ich nemajú radi alebo ktorí im závidia? To vám dá dobrú predstavu o vašom samotnom vzťahu k úspechu.

Je veľmi jednoduché povedať, že máte postoj k úspechu, ale ak sa zdržiavate v spoločnosti tých, ktorí zatracujú úspech, nie ste kongruentný.

Úspešní a neúspešní ľudia sa zvyknú navzájom odpudzovať, aspoň čo sa týka formovania blízkych priateľstiev. Jeden z dôvodov je, že neúspešní ľudia sa neustále sťažujú. Sú to hotové fontány krívd a neprávostí. Robia to desiatky krát za deň, zvyčajne bez toho, aby si to uvedomovali. Ak sa ich spýtate, čo si myslia o akejkoľvek náhodnej celebrite, je v podstate garantované, že sa budú sústrediť hlavne na to, čo sa im na tejto osobe nepáči.

Úspešní ľudia na druhej strane neustále rozprávajú o svojich snoch, cieľoch a projektoch. To neznamená, že sú ohľadom všetkého slepo optimistickí. Majú iba jednoducho silnú tendenciu sústrediť sa na to, čo chcú. Inšpirujú a motivujú sami seba a inšpirujú a motivujú sa navzájom.

Keď dáte dohromady dva odlišné typy ľudí, tak máte neúspešných ľudí, ktorí rozprávajú o svojich krivdách, čo, ak je to prehnané, obťažuje a rozrušuje vysoko úspešných ľudí. Zo začiatku sa im úspešná osoba môže snažiť pomôcť poskytnutím rady alebo mentoringu. Ale keď spozoruje, že neúspešná osoba z toho neaplikuje nič a prichádza s výhovorkami, prečo je lepšie zachovať veci tak, ako sú, okamžite ich to odradí. Úspešná osoba z toho zvyčajne vypoklonkuje a ide tam, kde sú jej talenty a zručnosti oceňované.

Podobne, máte úspešných ľudí, ktorí neustále rozprávajú o svojich cieľoch a snoch. To veľmi obťažuje neúspešných ľudí. Nemôžu to vystáť. Často sa pokúsia „pomôcť“ úspešným ľuďom varovaním ich pred negatívnymi dôsledkami. Ale úspešní ľudia sa nedajú odradiť a pokračujú v rozprávaní o svojich cieľoch a snoch aj naďalej. Neúspešná osoba to nemôže vydržať a uteká.

Postoj

Byť úspešný alebo neúspešný nie je o tom, koľko peňazí máte alebo aký status ste dosiahli. Je to vnútorná kvalita. Je to váš postoj.

Ja som stretol ľudí, ktorí majú veľa peňazí, ale ich postoj voči úspešným ľuďom je tak negatívny, že takýchto ľudí od seba odpudzujú kdekoľvek idú. Taktiež som stretol ľudí, ktorí sú totálne na mizine, ale jednoducho k sebe priťahujú vysoko úspešných mentorov, aby im pomohli a netrvá dlho, kým ich vonkajší svet začne zrkadliť ich vnútornú pravdu.

Keď prechovávate voči úspešným ľuďom negatívne pocity, odtláčate od seba úspech. Keď voči nim prechovávate pozitívne pocity, váš vlastný úspech je k vám priťahovaný bližšie.

S veľmi základnou formou tejto rady som sa stretol v už veľa knihách o bohatstve a úspechu. Vy ste na ňu pravdepodobne narazili už tiež. Znie to asi takto: „Ak neznášate bohatých a úspešných ľudí, nikdy nebudete jedným z nich, pretože si nedovolíte stať sa niečím, čo neznášate.“

Je na tom kopec pravdy, ale myslím si, že je jednoduchšie vidieť, prečo to tak funguje, keď sa na to pozeráte cez šošovku subjektívnej reality. Keďže vaše vzťahy sú všetky vo vašej mysli, váš vzťah voči akejkoľvek konkrétnej skupine ľudí je odrazom vášho vzťahu s čímkoľvek, čo pre vás táto skupina predstavuje.

To znamená, že môžete porozumieť vášmu vzťahu k úspechu skúmaním vášho vzťahu s najúspešnejšími ľuďmi vo vašej realite.

Sú vám najúspešnejší ľudia vo vašom živote blízki? Počítate ich za jedných z vašich najdrahších priateľov? Alebo sú niekde úplne mimo v diaľke?

Zbožňujete úspešných ľudí? Rozprávate o nich v dobrom? Cítite sa nimi milovaný a oceňovaný? Alebo sa im vyhýbate? Vyhýbajú sa oni vám? Pohybujete sa v úplne iných kruhoch?

Kto si myslíte, že je za to zodpovedný?

Jednoduché cvičenie

Vyberte si osobu, ktorú považujete za veľmi úspešnú. Nezáleží na tom, či ste reálne túto osobu vôbec stretli.

Dajte si pár minút a spíšte si vaše názory o tejto osobe, zahŕňajúc čo sa vám páči a čo sa vám nepáči. Potom si spätne prečítajte to, čo ste napísali ako by ste to písali o vašom vlastnom vzťahu k úspechu.

Myslím si, že vám toto cvičenie prinesie minimálne niekoľko uvedomení.

Čo ak ste túto osobu nikdy ani nestretli? Ako vôbec môžete vedieť, aká je? Odkiaľ váš postoj voči nej skutočne prichádza? Filtrujú ho vaše vlastné presvedčenia o úspechu.

Pozerajúc sa na to z druhej strany

Bolo vám už niekedy povedané, že niekto, koho ste nikdy osobne nestretli, má voči vám určitý postoj? „Jožko ťa absolútne obdivuje. Celý čas o tebe rozpráva.“ „Janka si myslí, že si lúzer. Jedno veľké zlyhanie. Rozpráva o tebe za tvojím chrbtom.“

Nepríde vám to čudné, že ľudia si dokážu o vás vyformovať tak vyhranené názory bez toho, aby vás vôbec reálne stretli?

Mne sa toto ako blogerovi deje celý čas. Veľa ľudí má o mne nejaký vyhranený názor, ale tí ľudia s najvyhranenejšími názormi ma nikdy ani nestretli. Aby podporili svoje názory, vyberú si niekoľko odsekov z viac ako milióna slov, ktoré som napísal, ktoré samozrejme podporujú ich názor. Samozrejme, že v skutočnosti si vyberajú zosúladenie ich presvedčení s tým, čo pre nich predstavujem, možno ich vlastný vzťah k osobnému rastu, keďže to je to, o čom píšem.

Všimol som si, že ľudia, ktorí majú nízku mienku o osobnom rozvoji , budú mať nevyhnutne podobnú mienku aj o mne. Som blbý alebo sprostý kvôli tomu, čo pre nich predstavujem. Tí, ktorí zbožňujú osobný rozvoj a majú silný vzťah s ich vlastným rastom , zvyknú mať ku mne pozitívny postoj. Som nápomocný alebo úžasný kvôli tomu, čo pre nich predstavujem.

Toto používam ako všeobecný príklad. Pre veľa ľudí predstavujem rast a zmenu, pretože to je to, o čom píšem, takže toto je rola, ktorú mi ľudia vo svojej realite pridelili. Ale samozrejme, že to môže byť aj niečo úplne iné. Je to vaša realita, takže vy prideľujete role.

Čo predstavujem vo vašej realite? Dokážete vidieť ako váš postoj voči mne je odrazom vášho postoja ku čomukoľvek, čo predstavujem? Je možné, že mi pripisujete kvality, ktoré môžu byť nepresné a že váš názor sa môže zmeniť, ak by ste so mnou mali osobnú tvárou v tvár konverzáciu?

Ako sa stať úspešnejším

Ak si želáte stať sa úspešnejším, pracujte na zlepšovaní vašich vzťahov s najúspešnejšími ľuďmi vo vašom živote.

Odpustite im. Spriateľte sa s nimi. Zbožňujte ich. Robte čokoľvek, čo je potrebné.

Odpustite, milujte a spriateľte si tú časť z vás, ktorá chce mať pozitívne spojenie s úspechom.

To neznamená, že máte tráviť čas s ľuďmi, ktorých hodnoty a morálne zásady vás znechucujú. Iba uvoľnite vašu „zovretie“, čo sa nejakého vášho kritizovania týka. Uvedomte si, že úspešní ľudia sú iba ľudia.

Všimnite si, aké bloky sa vynoria. Čo je to na tých vysoko úspešných ľuďoch, čo vám naozaj vadí?

Napríklad, ak sa vy prichytíte ako rozmýšľate o ich charakterových chybách a chybách osobnosti, čo to hovorí o vás? Znamená to, že aby ste mali blízky vzťah s úspechom, musíte byť dokonalý? Je to realistické? Dokážete vidieť, že s takýmto postojom budete vždy odpudzovať úspech, pretože nikdy nebudete dokonalý?

Ja som si toto všimol pri niektorých mojich dlhodobých čitateľoch. Napíšem stovky článkov, ktoré zbožňujú, ale hneď ako napíšem o tom jednom spornom bode, kde sa naše názory rozchádzajú, pošlú mi nepekný email a povedia mi, že som ich už navždy stratil, napriek početným životným zlomom, za ktoré mi v minulosti hojne ďakovali, že som im ich pomohol dosiahnuť. Toto sa často stane, keď sa vo svojom vlastnom živote približujú k úspechu, ale nie sú naň pripravení.

Očakávate, že každý učiteľ alebo mentor bude dokonalý? Očakávate, že sa budete zhodovať v každej situácii? Utečiete už navždy preč, keď sa vám niekto postaví spôsobom, ktorý sa vám nepáči?

Ako by ste v tomto radi videli iných ľudí, aby sa chovali k vášmu úspechu? Chcete, aby vás dávali na piedestál, analyzovali váš každý krok, očakávali od vás po celý čas dokonalosť?

Alebo by ste radšej preferovali, ak by sa k vám správali ako k ľudskej bytosti a akceptovali a zbožňovali vás takého, aký ste? Je toto spôsob, akým sa vy správate k úspešným ľuďom vo vašom živote?

Čo ak by ste verili tomu, že úspešní ľudia sú chamtiví? Sťažujete sa niekedy, že by mali prispievať viac na dobročinnosť? Čo to o vás hovorí? Ste viac chamtivý než si uvedomujete, ale potajme ste pohoršený vašou vlastnou sebeckosťou? Cítite, že by ste mali vy prispievať viac než momentálne prispievate?

Čo si myslíte o užívaní si odmien vášho úspechu? Dokážete sa cítiť dobre, keď sa nejaká celebrita odmení? Cítite sa previnilo pri občasnom odmeňovaní sa s malými potešeniami? Alebo sa ohľadom toho cítite dobre, vediac, že odmeňovanie sa vám pomôže motivovať vás, aby ste vytvorili ešte viac hodnoty pre ostatných?

Stať sa kongruentným s úspechom

My všetci máme bloky, ktoré nás udržujú mimo harmónie s naším obrovským potenciálom. Ľudia v našom živote vždy odzrkadľujú tento vnútorný postoj naspäť na nás.

Aby ste napravili problém vnútorného postoja, musíte si v nejakom dobe priznať, že ste sa mýlili a odpustiť si za to.

„Mýlila som sa ohľadom toho a toho. Možno nakoniec nie je až taký zlý chlap. Možno je iba človek. Urobím čo najlepšie ako viem, aby som ho zbožňovala a akceptovala takého, aký je.“

To, čo som povedal o úspechu môžete rozšíriť na akúkoľvek kvalitu alebo charakterovú črtu. Vaše pocity voči sexy ľuďom odzrkadľujú váš vzťah voči vašej vlastnej zvodnosti. Vaše pocity voči zdravým ľuďom odzrkadľujú váš vzťah so zdravým. Vaše pocity voči bohatým ľuďom odzrkadľujú váš vzťah s bohatstvom. Vaše pocity voči kreatívnym ľuďom odzrkadľujú váš vzťah s vašou vlastnou kreativitou. Vaše pocity voči vysoko produktívnym ľuďom odzrkadľujú váš vzťah s produktivitou. Vaše pocity voči vysoko spirituálnym ľuďom odzrkadľujú váš vzťah so spiritualitou.

Aký máte pocit z vysoko intuitívnych ľudí? Ľudí, ktorí vidia do druhých? Ste skeptický? Máte pocit, že sú to všetko podvodníci a šarlatáni? Prechovávate vážne pochybnosti o ich takzvaných daroch? Ak áno, prekvapuje vás vôbec, že vaše vlastné intuitívne zmysly sú takmer neexistujúce? Čudujete sa, prečo je vaša intuícia tak zahmlená, že jej nikdy nemôžete dôverovať?

Na druhej strane, máte pocit, že vysoko intuitívni ľudia sú dobrosrdeční ľudia, ktorí majú špeciálny dar, o ktorý sa chcú podeliť? Akceptujete ich rady s vďačnosťou? Je vôbec prekvapením, že vy ste tiež schopný získať tak veľa hodnoty z vašich vlastných intuitívnych a telepatických zmyslov? Komentujú druhí ľudia to, aký nadaný ste?

Ak neznášate alebo nedôverujete určitým ľuďom, odtláčate od seba tú časť seba. Ak zbožňujete a akceptujete určitých ľudí, ste v harmóni s tou časťou seba.

Váš osobný rast môžete masívne urýchliť doladením týchto vzťahov vedome a s jasným zámerom. Aj tak je to všetko vo vašej hlave.

Ako vo vnútri, tak aj navonok

Keď spravíte vnútorné úpravy, váš externý svet spraví posun ako odzrkadlenie tejto vnútornej zmeny.

Nedávno som pracoval na svojom vnútornom postoji voči určitým ľuďom. Môj blok bol ohľadom ľudí, ktorí míňajú svoje peniaze na nepodstatné veci, niekedy ako spôsob, ako sa odmeniť. Míňanie peňazí na nepodstatné veci vo mne vyvolávalo nepríjemný pocit, aj keď som si ich mohol ľahko dovoliť.

Napríklad oblečenie. Moja expriateľka zbožňovala míňať peniaze na oblečenie, napriek tomu, že už mala preplnené skrine a nemala ho kde dávať. Ja na druhej strane som bol ten typ, ktorý si takmer nikdy nekúpil nič nové. Moje oblečenie bolo už celkom vypraté, mal som iba pár poriadnych vecí, určite by sa mi zišlo kúpiť nejaké nové veci, no vždy som to odkladal. Nebolo to o peniazoch. Mohol som si kúpiť toľko nového oblečenia, koľko som len chcel a finančne by som si to ani nevšimol. Moja expriateľka sa ma snažila zobrať párkrát na nákupy, ale vždy to dopadlo tak, že ja som si nekúpil nič a ona si nakúpila veci pre seba.

Po odvedení nejakej vnútornej práce na mojom postoji voči míňaniu peňazí a užívaní si odmien úspechu, som sa bol schopný cez tento blok dostať. Išli sme na nákupy a ja som si kúpil množstvo nového oblečenia, nové mikiny, rifle, tričká, bundy, topánky, atď. Nakupoval som s radosťou a čoskoro som našiel veci, ktoré sa mi naozaj páčili.

Niektoré moje staré veci som daroval, aby z nich tak niekto ešte vyžmýkal pár rokov života.

A nové oblečenie si veľmi užívam. Keď sa na to pozerám spätne, zdá sa to ako taký smiešny blok. Riešením bolo, že som musel prehodnotiť moje postoje voči ľuďom, ktorí používajú svoje peniaze, aby sa odmeňovali. Išiel som z „Aké márnenie peniazmi, naozaj potrebujem nové X?“ do „Skvelé vidieť ľudí, ako si užívajú odmeny úspechu, určite si to zaslúžia!“ Akonáhle som spravil posun v postoji voči ostatným, môj vnútorný vzťah s týmto aspektom prosperity sa zmenil tiež. A čoskoro sa moja externá realita zosúladila s týmto novým postojom.

Dokonca aj prepracovanie sa cez malé bloky môže do vášho života priniesť viac úspechu, často neočakávanými spôsobmi. Približne v rovnakom období počas ktorého som na tomto bloku pracoval, ma oslovilo hneď niekoľko ľudí naraz, ktorí sa chceli stať mojimi klientmi. Objavili sa v mojom živote ako výsledok môjho vnútorného posunu?

Kto sú ľudia, ktorých vo vašom živote najviac neznášate? Kto sú ľudia, ktorí najviac milujete? Dokážete si priznať, že váš postoj voči ľuďom sa bude musieť zmeniť, ak chcete zmeniť váš vzťah s tým, čo predstavujú?

Dokážete vidieť, že ak prechovávate negatívne pocity voči top hráčom vo vašom odvetví, nikdy sa sami nestanete top hráčom?

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

About the Author:

Pridajte komentár