Ako dosiahnuť prehnané ciele

Posted by:

V predchádzajúcom článku som spomínal, že sa s vami podelím o metódu na dosiahnutie cieľov, kde ešte nie ste pre tento cieľ dobrou zhodou.

Napríklad, ako sa stanete milionárom, ak je vaša vibrácia ničená myšlienkami a pocitmi nedostatku? O tento proces sa s vami teraz podelím.

Ak ste si ešte neprečítali predchádzajúci článok, odporúčam, aby ste si ho najprv prečítali, aby ste tak lepšie porozumeli kontextu tohto článku. Viem, že je to veľa čítania, ale oplatí sa vám to.

Prehnané ciele

Pre zjednodušenie budeme používať termín „prehnané ciele“ ako označenie takého typu cieľov, pre ktoré ešte nie ste dobrou zhodou.

Takéto ciele sú samozrejme relatívne v závislosti od osoby, ktorá si ich stanovuje. Kúpiť si nové auto by nebol prehnaný cieľ pre niekoho, kto si ho môže ľahko dovoliť, ale mohol by to byť prehnaný cieľ pre niekoho, kto je na mizine a zápasí s nezamestnanosťou. Tá prvá osoba môže jednoducho vojsť do predajne, vybrať si auto, zaplatiť zaň v hotovosti a odísť na ňom preč. Tá druhá osoba môže mať pred sebou náročnejšie výzvy, ktoré musí prekonať.

Jack Canfield tieto ciele rád označuje ako zlomové ciele, možno preto že keď dosiahnete takýto cieľ, dosiahnete zlom a posuniete sa na úplne novú úroveň bytia.

Vibračné zosúladenie

Ľudia nezažívajú rovnakú úroveň náročnosti pri dosahovaní podobných cieľov, pretože každá osoba má, v spojitosti s cieľom, odlišný stupeň vibračného zosúladenia (alebo nedostatok zosúladenia).

Cieľ je jednoduchý alebo náročný v závislosti od vašej vibrácie. Niektoré vibrácie sú pre určité ciele slabou zhodou. Iné vibrácie sú silnou zhodou. Čím silnejšie sa vaša vibrácia zhoduje s cieľom, tým jednoduchšie a bezstarostnejšie môžete tento cieľ dosiahnuť.

Napríklad, ak by som chcel zarobiť tento mesiac extra 2000 eur, bol by to pre mňa pomerne jednoduchý cieľ na dosiahnutie. Pravdepodobne by som mohol spraviť niečo tento víkend, čo by vygenerovalo extra 2000 eur do konca mesiaca. Moja vibrácia je už teraz dobrou zhodou pre prijatie takýchto súm. Je to pre mňa normálne. Ale keďže tento cieľ by nespôsobil, že by som sa musel poriadne ponaťahovať, aby som ho dosiahol, nie je tiež ani veľmi inšpirujúci. Čo sa cieľov týka, je trošku nudný.

Pre niekoho iného môže byť zarobenie extra 2000 eur tento mesiac zdanlivo nemožná fantázia. Myšlienky, pocity a správanie tejto osoby vytvárajú inú vibráciu. Kde ja vidím ľahkosť a jednoduchosť, iná osoba môže vidieť ťažkosti, prekážky alebo nedostatok príležitostí. Taktiež sa môže až príliš nadchnúť ohľadom predstavy zarobenia extra 2000 eur (čo naznačuje, že to pre ňu nie je bežné), čím vkladá tento cieľ do ríše fantázie namiesto možnej reality.

A pre úplne inú osobu môže byť cieľ zarobenia extra 2000 eur tento mesiac tak akurát v strede – dostatočná výzva, aby to pre nich bolo zaujímavé a motivujúce, ale nie až tak náročné, aby sa im to zdalo nemožné. Pre túto osobu je to prehnaný cieľ. Vidia, že je to možné, ale nie sú si ešte istí, ako ho spraviť realitou.

Vaša vibrácia do veľkej miery určuje, aké ciele ste si ochotný stanoviť. Ak je vaša vibrácia príliš mimo zosúladenia s určitým cieľom, nikdy sa nedostanete k tomu, aby ste si takýto cieľ určili. To by bol iba číry sebaklam, ako napríklad keby si osoba s mysľou plnou nedostatku určila cieľ stať sa miliardárom. Myseľ tomu cieľu neuverí, takže osoba nepodnikne akčné kroky, ktoré sú potrebné, aby sa tam dostala.

Keď je vaša vibrácia veľmi blízko súladu s cieľom, pravdepodobne o tom ani nebudete rozmýšľať ako o cieli. Bude to jednoducho úloha, ktorú treba spraviť, ako spravenie večere alebo vyvenčenie vášho psa. Pre mňa je napísanie nového článku bežnou úlohou, ktorú robím často iba pre potešenie z písania. Takže by sme mohli povedať, že moja osobná vibrácia je veľmi blízko súladu s cieľom napísania článku.

Keď je vaša vibrácia niekde v strede, máte prehnaný cieľ. Vaša vibrácia je dostatočnou zhodou pre cieľ, aby vám umožnila stanoviť si cieľ a brať ho vážne, ale ešte nie dostatočnou zhodou, aby ste zažili dosiahnutie tohto cieľa.

Jeden z najlepších dôvodov, prečo si určiť ciele a pracovať na ich dosiahnutí , je vibračný posun, ktorý musíte podstúpiť, aby ste dosiahli nové ciele, hlavne tie prehnané.

Zhodujúce sa verzus nezhodujúce sa vibrácie.

Existujú dva typy vibrácií, o ktorých môžete rozmýšľať v spojitosti s akýmkoľvek cieľom.

1) Vibrácie, ktoré sa zhodujú s cieľom

2) Vibrácie, ktoré sa nezhodujú s cieľom.

Keď je vaša vibrácia v prvej kategórii, dosahovanie vášho cieľa je relatívne jednoduché. Stále podniknete akčné kroky, ale vaše akčné kroky budú plynúť jednoducho a nebudú vám dávať pocit, že vyvíjate hrozné úsilie. Podnikanie akčných krokov budete často cítiť ako hru. Akčné kroky, ktoré si vyberiete, budú správne akčné kroky, ktoré vás pohnú bližšie k vášmu cieľu. Pravdepodobne tiež zažijete množstvo zosynchronizovaných zážitkov. Veci vám budú vychádzať. Prídu k vám úžasné príležitosti. Budete vidieť dostatočný dôkaz, že prebieha skutočný progres. Iní ľudia si všimnú, že ste spravili posun.

Keď je vaša vibrácia v druhej kategórii, cesta k vášmu cieľu sa bude zdať náročná a plná prekážok. Budete si všímať prekážky a pravdepodobne budete cítiť silnú túžbu prokrastinovať a často sa oddáte rozptýleniam. Identifikujete akčné kroky, ktoré treba spraviť, ale nebudú to správne akčné kroky. Keď začnete konať, často budete cítiť odpor, buď zo svojho vnútra alebo z externého sveta. Dopracovanie sa k vášmu cieľu sa bude zdať viac ako práca než hra. Do vášho cieľa môžete investovať množstvo času a úsilia, ale pravdepodobne sa tam nedostanete. Môže prejsť veľa mesiacov alebo rokov a vy budete môcť ukázať iba veľmi slabé výsledky.

Toto sú extrémy. Závisiac od stupňa zosúladenia medzi vašou vibráciou a vaším cieľom, pravdepodobne zapadnete niekde do stredu. Niektoré aspekty budú vyzerať ako prvý príklad, zatiaľ čo iné aspekty sa budú podobať viac na druhú situáciu. To znamená, že vaša vibrácia je čiastočnou zhodou pre váš cieľ. Niektoré časti vašej vibrácie sú s vaším cieľom zosúladené veľmi dobre, zatiaľ čo iné časti vášmu cieľu oponujú.

Prestaňte používať silu

Teraz toto je zložitejšia časť na pochopenie, takže prosím čítajte tento nasledujúci text pozorne.

Keď je vaša vibrácia dobrou zhodou pre váš cieľ, budete mať prirodzený zmysel pre podniknutie správnych krokov a synchronicity sa vám budú ukazovať, aby vás viedli. Všetko bude do seba zapadať. Nebudete mať problém zistiť, čo treba spraviť ďalej. Väčšinu času bude ďalšia vec, ktorú treba spraviť , pomerne očividná a budete mať z toho dobrý pocit. Bude to akčný krok, ktorý chcete spraviť. Nebudete to musieť siliť.

No ak vaša vibrácia nie je dobrou zhodou pre váš cieľ, napadnú vás nejaké akčné kroky, ktoré treba spraviť, ale budú to nesprávne akčné kroky. Nebudete mať ohľadom nich ten silný vnútorný pocit jasnosti. Budete mať veľa pochybností. Bude ťažké vybrať si cestu a aj keď si ju vyberiete, nebudete sa cítiť istý, že je to správna cesta pre vás. Keď podniknete akčné kroky, budete konať s pocitmi pochybnosti a neistoty. Budete mať tiež silnú tendenciu prokrastinovať a odkladať.

Bežný recept pre ľudí v tejto druhej situácii je použiť silu. Podniknúť viac akčných krokov. Bojovať s prokrastináciou. Tlačiť na seba silnejšie. Zbaviť sa rozptýlení. Sústreď sa! Sprav to teraz! Poďme do práce!

Toto dobre nefunguje. Je to ako keby ste sa snažili spojiť dokopy dva protichodné magnety. Aj keď týmto spôsobom cieľ dosiahnete, bude ho ťažké udržať a pádu sa nevyhnete. Vaša vibrácia a cieľ si navzájom neustále odporujú. Akonáhle sa pozriete iným smerom, odpudzujú sa.

Predstavte si, že sa snažíte vstať o 5 ráno, ale vaša vibrácia nie je zhodná s tým, aby ste boli ranným vtáčaťom. Namiesto vyskočenia z postele s pocitom bdelosti a osvieženia sa cítite unavený a ospalí a odkladáte zobudenie sa. Keď však ste zhodou pre takýto cieľ, môžete vstať skôr s ľahkosťou. Cieľ si vtedy nevyžaduje vôbec žiadny boj. Je to iba váš normálny čas na zobudenie sa. Žiadna veľká vec.

Dá sa celkom s istotou povedať, že ak sa vám cieľ zdá ako veľká vec, naznačuje to, že vaša vibrácia ešte pre tento cieľ nie je zhodou.

Keď si všimnete, že sa snažíte siliť nejaký cieľ, zastavte sa na moment a zamyslite sa nad tým. Prečo je to pre vás taký boj? Prečo bojujete s tým, po čom vyhlasujete, že túžite? Prečo sa sabotujete? Prečo naďalej prokrastinujete?

Spýtajte sa samého seba „Naozaj chcem tento cieľ? Je to pre mňa momentálne dobrý cieľ?“ Je v poriadku, ak je to prehnaný cieľ. Iba sa uistite, že je to niečo, čo skutočne chcete. Je absolútne v poriadku túžiť po cieli, ktorý sa zdá, že je momentálne mimo váš dosah.

Ak si uvedomíte, že vám na tomto cieli v skutočnosti nezáleží dostatočne na to, aby ste ho brali vážne, nechajte ho ísť. Ak netúžite po tom spraviť všetko, čo je potrebné, aby ste sa stali zhodou pre tento cieľ, neoplatí sa robiť okolo neho rozruch. Nechajte ho tak a akceptujte dôsledky tohto rozhodnutia.

Často tento vzorec vidím u ľudí, ktorí idú na vysokú školu, pretože to od nich očakávajú ich rodičia. Vyberú si zameranie, ktoré im iní ľudia schvália. Ale neužívajú si učenie sa a v tejto oblasti dokonca ani nechcú pracovať. To je jednoduchý recept na vibračný odpor. A potom sa títo študenti čudujú, prečo prokrastinujú, čo sa týka ich štúdia a necítia sa motivovaní. Samozrejme, že zvolenie si svoje vlastnej cesty si vyžaduje odvahu, ale vy tu nie ste na to, aby ste napĺňali očakávania iných ľudí.

Teraz ak sa ohľadom cieľa cítite dobre a stále chcete ten výsledok, to je v poriadku tiež. To, že pre ten cieľ nie ste zhodou , neznamená, že by ste sa ho mali vzdať. Niektoré z najlepších cieľov si vyžadujú, aby ste spravili posun vo svojej vibrácii, aby ste ich mohli dosiahnuť. Dalo by sa povedať, že vibračný posun je dokonca ešte väčší úspech, než externý cieľ. Napríklad, zosúladenie vašej vibrácie s hojnosťou môže byť úžasnejší úspech než zarobenie určitej konkrétnej sumy peňazí. Akonáhle ste integrovali vibráciu hojnosti, váš celý život je transformovaný, nie iba vaše financie.

Obiehanie okolo verzus dosahovanie vášho cieľa

Predpokladajme na chvíľu, že máte cieľ, ktorý sa vám páči, ale ešte preň nie ste vibračnou zhodou. Aký je ďalší krok?

Veľa ľudí by povedalo, že ďalším krokom je spraviť si plány a začať konať, ale pre cieľ, pre ktorý ešte nie ste vibračnou zhodou, takýto prístup dobre nefunguje. Zvyčajne to iba spôsobí, že sa zaseknete v bludnom kruhu.

Je to ako keby ste sa snažili pritlačiť k sebe dva protichodné magnety. Môžete ich k sebe tlačiť veľkou silou, ale nie je to rozumný nápad. Ak chcete, aby sa magnety spojili, jednoduchšie je otočiť jeden magnet naopak. Ak najprv spravíte to, môžete v podstate nechať magnety tak a ony samé sa k sebe navzájom pritiahnu. Môžete ich jemne poštuchnúť, ale nie je potrebné, aby ste ich k sebe tlačili.

Teraz toto je veľmi jednoduchá analógia, takže ju poďme trocha rozviesť. Vaša vibrácia je oveľa komplexnejšia ako jeden magnet. Vaša vibrácia v spojitosti s akýmkoľvek jedným cieľom je ako 100 párov magnetov. Niektoré magnety majú svoje póly zosúladené tak, aby sa navzájom priťahovali, ale niektoré sa odpudzujú. Takže keď sa snažíte dosiahnuť váš cieľ podniknutím priamych činov, niekedy to ide veľmi jednoducho a niekedy to ide ťažko. Niektoré časti vašej vibrácie k vám ten cieľ priťahujú. Iné časti vašej vibrácie od vás ten cieľ odtláčajú.

Aby ste dosiahli svoje ciele, nemusíte byť v perfektnom 100% zosúladení. Musíte iba spraviť dostatočný počet posunov, aby tá ohromujúca sila bola priťahujúca skôr než odpudzujúca. Ale musí byť dostatočne silná na to, aby prekonala nevládnosť a akékoľvek odpudzujúce sily.

Ak je tam príliš veľa odpudzujúcej sily alebo nevládnosti a nedostatok priťahujúcej sily, keď sa budete snažiť podniknúť nejaké akčné kroky, zaseknete sa iba do bludného kruhu.

Zem a Mesiac sa navzájom gravitačne priťahujú. Ale navzájom do seba nenarazia. Mesiac Zem iba dookola obieha. Ale čo ak by sme nejako mohli spomaliť alebo zastaviť pohyb Mesiaca v spojitosti so Zemou? V tom prípade by sa Zem a Mesiac navzájom priťahovali, až kým by do seba nenarazili. To by bolo zlé pre ľudí na Zemi, ale Zem a Mesiac by sa spojili do jedného. Podobne, ak si prajete spojiť sa do jedného s vašimi cieľmi, potrebujete pracovať s rôznymi silami a pohybmi, ktoré sú prítomné, až kým sa kurz kolízie s vaším cieľom stane neodvrátiteľným. Toto je v podstate to, čo znamená stať sa vibračnou zhodou pre váš cieľ. Ak nie ste zhodou, skončíte tak, že budete okolo vášho cieľa obiehať namiesto toho, aby ste ho dosiahli, napriek tomu, že máte na svojej strane množstvo gravitácie.

Porozumenie novej vibrácie

Teraz tu je zložitejšia časť, takže čítajte ju pozorne a trochu nad ňou pouvažujte

Dôvod #1, prečo majú ľudia ťažkosti dosiahnuť svoje prehnané ciele je ten, že nemajú jednoznačné porozumenie zosúladenej vibrácie.

Pretože nerozumejú tomu, ako nová vibrácia vyzerá a aký je to pocit, nerozumejú, aké správne kroky treba podniknúť. A tak podniknú nesprávne kroky, trápia sa a dostanú výsledky, ktoré nechcú.

Najdôležitejšia vec, ktorú môžete spraviť, aby ste dosiahli prehnaný cieľ, je prehĺbiť a spresniť svoje porozumenie zhodujúcej sa vibrácie. Aké budú vaše myšlienky, pocity a správania, keď už ste ten cieľ dosiahli? Akým typom osobnosti budete, keď už ste tam?

Niekto, kto zarába 1 milión eur za rok nemá rovnakú vibráciu ako niekto, kto zarába 50 000 eur za rok. Myšlienky, pocity a správania týchto dvoch osôb sú veľmi rozdielne. Ak zarábate 50 000 eur a stanovíte si ako prehnaný cieľ zarobiť 1 milión eur ročne, prvá vec, ktorú musíte spraviť, je študovať a porozumieť vibrácii, ktorú by ste vyžarovali, ak by ste už boli na 1 milión za rok úrovni. Bude veľmi odlišná než vaša súčasná 50 000 eurová vibrácia. Energeticky hovoriac, nebudete rovnakou osobou.

Vaše najväčšie riziko zlyhania pochádza z problému premietania vašej 50 000 eurovej vibrácie na 1 miliónový cieľ. Nemôžete použiť 50 000 eurovú vibráciu, aby ste si vytvorili akčný zoznam na dosiahnutie tohto cieľa. Na vytvorenie si akčného zoznamu musíte použiť 1 miliónovú vibráciu a to spraviť nedokážete pokiaľ neporozumiete 1 miliónovej vibrácii dostatočne dobre.

Väčšina ľudí nespraví všetko, čo je potrebné, aby porozumeli tejto novej vibrácii. Svoje staré vibrácie premietajú smerom do budúcnosti, ale to nefunguje. Spôsobuje to, že iba naďalej obiehajú okolo rovnakého cieľa, v bludnom kruhu celé roky.

Musíte prísť na to, ktoré z vašich 100 vnútorných magnetov sú zosúladené s magnetmi nového cieľa a ktoré zosúladené nie sú. Keď sa pustíte do akcie bez tohto porozumenia, vaše šance na úspech sú veľmi malé. Protichodné magnety sa budú jednoducho navzájom odpudzovať a vy budete natrvalo držaný v obehu. Čím bližšie sa dostanete k vášmu cieľu, tým silnejšie odpudzujúce sily budú. Môže to vyzerať tak, že zakaždým, keď sa dostanete bližšie k vášmu cieľu, sabotujete sa. Nútenie sa nebude fungovať. Iba vás to bude frustrovať. Potom si poviete veci ako „Prečo to trvá tak dlho? O takomto čase som mal byť už oveľa ďalej“ alebo „Prečo stále prokrastinujem?“

Ako sa naučiť novú vibráciu

Existuje množstvo spôsobov ako prehĺbiť vaše porozumenie novej vibrácie, ktorá sa zhoduje s vaším cieľom. Tu sú nejaké odporúčania.

Ako prvé, keď vstupujete do tohto procesu, buďte pokorný. Priznajte si, že ešte tej novej vibrácii nerozumiete. Ak by ste jej rozumeli, už by ste sa bezstarostne plavili k vášmu cieľu. Akceptujte, že ak sa trápite, je to kvôli tomu, že ešte dostatočne nerozumiete tejto novej vibrácii. Tiež sa môžete ohľadom nej pridŕžať nejakých nepravdivých predpokladov.

Snažte sa dať nabok akékoľvek predsudky voči tejto novej vibrácii. Začnite s čistým papierom. Otvorte vašu myseľ novým možnostiam. Nepredstierajte, že poznáte niečo, čo ste ešte nezažili. Ak to ešte nežijete, dá sa s istotou povedať, že to ešte nepoznáte.

Pomôcť vám môže rozmýšľanie nad cieľom, ktorý ste už dosiahli. Spomeňte si na vibráciu pred a potom, čo bol tento cieľ dosiahnutý. Zamyslite sa nad cieľom naučenia sa ako šoférovať auto. Všimnite si, aká odlišná bola vaša vibrácia predtým, ako ste sa to naučili. Pravdepodobne sa vám to zdalo ako veľká vec. Možno ste tento cieľ dali na stupienok slávy. Možno ste sa ohľadom neho cítili trošku vystresovane. Ale ako ste tak dostávali bližšie k dosiahnutiu tohto cieľa, vaša vibrácia sa posunula do bodu, kedy sa šoférovanie nezdalo ako veľká vec. Mohli by sme povedať, že trénovanie vám pomohlo posunúť vašu vibráciu, ale môžeme tiež povedať, že ste posunuli vašu vibráciu trávením času s ľuďmi, ktorí už správnu vibráciu mali (t.j. skúsení šoféri) a že ste od nich vyzdvihli správnu vibráciu (nie iba know-how). Akonáhle ste sa zhodli s vibráciou sebavedomého jazdca, tiež ste mohli šoférovať sebavedomo.

To nás privádza k ďalšiemu kroku. Ak je to možné, identifikujte ľudí, ktorí už dosiahli cieľ, ktorý chcete dosiahnuť vy (alebo nejaký podobný). Na začiatok si kúpte ich knihy a prečítajte ich. Pridajte sa do klubov, v ktorých sú títo ľudia členmi. Robte čokoľvek je potrebné, aby ste sa s týmito ľuďmi mohli naživo porozprávať. Neobdivujte týchto ľudí z diaľky. Potrebujete sa s nimi spojiť osobne a najlepšie jeden na jedného. To znamená nie cez telefón a nie cez internet. Osobne znamená osobne. Keď s takýmito ľuďmi osobne trávite čas, naučíte o novej vibrácii, ktorú si prajete vytvoriť, veľmi veľa. Nejaké vnútorné posuny sa stanú automaticky. Toto je veľmi dôležité. Pokiaľ nechcete iba donekonečna obiehať okolo vašich cieľov, ale namiesto toho ich zažiť, nezavrhnite túto vec.

Takže ak sa chcete stať milionárom, choďte na miesta, kde sa zdržujú milionári a strávte čas spoznávaním ich. Rozprávajte sa s nimi o peniazoch. Nestrachujte sa o to, či dostanete „ako na to“ tipy. Aj tak ich ešte nebudete schopný aplikovať. Namiesto toho si spravte prehľad o tom, aké myšlienky, pocity a presvedčenia má druhá osoba ohľadom peňazí. Porovnajte ich vibráciu s vašou. Čo je na ich vibrácii odlišné? Ako je to možné, že oni sú zhodou pre veľké množstvá peňazí a vy nie ste? Vibračné rozdiely rozprávajú ten príbeh.

Ak ste plachý alebo spoločenské „nemehlo“, choďte sa prejsť alebo choďte do kaviarne v bohatšej časti mesta. Otvorte oči, zavrite ústa a pozorujte. Počúvajte, o čom sa ľudia rozprávajú. Robte to znova a znova , až kým nezačnete mať jasné pochopenie vibrácie takýchto ľudí. Porovnajte ich vibráciu s vašou. Čo je na nich iné? Ste ochotný prijať túto vibráciu?

Všimnite si, že takíto ľudia zvyčajne nepovedia „Ty vole! Neverím, že mám všetky tieto peniaze! Je to tak neskutočné!“ Mať veľa peňazí je pre nich normálne. Je to pre nich rutina. Žiadna veľká vec. To je vibrácia, ktorú chcete pochopiť. Ak si myslíte, že mať veľa peňazí je veľká vec, presne to je dôvod, prečo ich nemáte. To je vibrácia toho, že chcete peniaze, ale nemáte ich. Vibrácia toho, že máte peniaze, je úplne iná.

Ďalej, strávte čas vizualizovaním seba ako keby ste už mali vibráciu potrebnú na dosiahnutie vášho cieľa. O tejto vibrácii sa naučíte sčasti tak, že budete viac okolo ľudí, ktorí už dosiahli váš cieľ. Vizualizácia vám môže pomôcť zosobniť vibráciu. Iní ľudia vám môžu dať návody ohľadom toho, kde potrebujete spraviť posuny, ale vaša vibrácia je jedinečne vaša vlastná. Vaša vibrácia bohatstva napríklad nebude presne rovnaká ako vibrácia niekoho iného. No stále budete mať s inými bohatými ľuďmi množstvo spoločného (keď spravíte posuny, ktoré fungujú pre vás.)

Ja odporúčam, aby ste strávili asi 10 minút denne vizualizovaním ako odlišný bude váš život, keď už dosiahnete svoj cieľ. Ako budete skutočne rozmýšľať, cítiť sa a správať sa na druhej strane tohto cieľa? Skúste spraviť čo najmenej úprav vašej súčasnej vibrácie ako je len možné, len dostatočne veľa na to, aby ste realisticky videli samého seba v tej situácii a aby to, že ste ten cieľ dosiahli, bol pre vás normálny pocit. Toto je dôležité. Uvedomte si, že ak idete dosiahnuť tento cieľ v realite, stále ste to vy na druhej strane a všetky vaše nedostatky a hlúposti, ktoré občas spravíte, idú na cestu s vami. Nie je to vaše vyššie ja ani vaše ideálne ja. Je to iba mierne prispôsobená verzia vášho normálneho, každodenného ja.

Skúste to spraviť takto. Predstavte si scénu, ktorá predstavuje váš cieľ. Teraz vložte vaše súčasné ja do tejto scény. Toto je osoba, ktorou ste práve teraz, vaše normálne ja. Predstavte si, že prechádzate cez túto scénu, ako by to bolo úplne reálne a dialo sa to práve teraz. Iba ste spravili kvantový skok rovno do toho. Robte čo najlepšie ako viete, aby ste si to nepredstavovali ako sen alebo fantáziu, ale ako pevnú realitu, ako skutočnú udalosť, ktorá sa deje dnes, možno pár hodín odteraz.

Teraz nechajte vašu postavu zapojiť sa do scény. Ako by ste realisticky reagovali na to, čo sa deje? To, čomu chcete porozumieť, je vibračná interakcia vašej postavy s vibráciou scény. To vám napovie, kde sú nejaké magnety nasmerované nesprávnym smerom. Čím realistickejšiu túto scénu dokážete spraviť, tým viac sa z nej naučíte.

Fantazírovanie nie je rovnaká vec ako vizualizovanie. Môžete si vizualizovať, že ste v sexuálnej scénke, aby ste sa rýchlejšie spravili, ale to nie je to isté, ako vizualizovať sexuálnu scénku, ktorú reálne chcete zažiť v realite. Vaša myseľ dokáže rozoznať rozdiel medzi vizualizáciou-fantáziou a serióznym cieľom. Ak by to tak nebolo, tak by ste si zhmotnili množstvo sexu len tak, že by ste si ho predstavovali. Môžete si predstavovať čokoľvek, čo chcete, ale nestane sa to realitou pokiaľ sa tiež nezhodujete s vibráciou toho zážitku a tá časť si vyžaduje trošku viac práce.

Napríklad, predpokladajme, že jedným z vašich cieľov je žiť v obrovskej luxusnej rezidencii a mať služobníctvo. Vo väčšine vašich vizualizácií si predstavíte, aké úžasné to bude, ale to vás bližšie k vášmu cieľu nedostane. No keď povenujete čas tomu, aby ste si to predstavili ako 100% skutočné a vložíte vaše súčasne ja do tejto novej reality, všimnete si, že vás začnú napádať nejaké sporné body.

Možno sa cítite nervózne a úzkostlivo, keď máte žiť v takom obrovskom dome. Možno sa cítite nepohodlne, keď máte hovoriť služobníkom, čo majú robiť – možno máte zlý pocit ohľadom predstavy, že iní ľudia po vás čistia záchod a pripravujú vám jedlo. Možno tiež cítite nejaké vzrušenie ohľadom toho, že môžete žiť v takom super dome, ale to tiež naznačuje nezhodu, pretože ak by ste tam reálne žili, pravdepodobne by ste to cítili ako normálnu vec. Môžete si vážiť váš dom, ale pravdepodobne nebudete cítiť vzrušenie ohľadom žitia v ňom každý deň.

Robte si poznámky ohľadom týchto zážitkov. Napíšte si veci ako: Necítim sa dobre ohľadom platenia 20krát väčšieho účtu za elektrinu a vodu a dane. Nepáči sa mi hovoriť druhým ľuďom, čo majú robiť. Cítil by som sa vystresovane, ak by som musel zarobiť minimálne desiatky tisíc eur ročne, aby som pokryl iba svoje výdaje. Aké myšlienky, presvedčenia a pocity máte, ktoré naznačujú, že ste pre vás cieľ stále nezhodou?

Niekedy sú to širšie dôsledky cieľa, než cieľ samotný, ktoré odhaľujú nedostatok zosúladenia. Napríklad, ak chcete byť slávnym hercom, čo si myslíte o tom, že by ste boli na očiach verejnosti? Dokážete zvládnuť verejnú kritiku od ľudí, ktorí vás nepoznajú? Dokážete to akceptovať ako normálnu súčasť vášho života alebo sa to zdá ako niečo, čomu by ste sa chceli vyhnúť? Ak chcete dosiahnuť cieľ, musíte akceptovať logické dôsledky tohto cieľa. Ak sa bránite dôsledkom, bránite sa cieľu.

Požiadajte teraz vašu myseľ, aby vám ukázala, aké vibračné úpravy potrebujete spraviť, aby ste boli zosúladený s vaším cieľom. Predstavte si, že vaša postava do seba sťahuje nové osobnostné podprogramy (ako keď sťahujete z internetu). Nechajte vaše upravené ja, aby sa znova zapojilo do scény. Dovoľte vašej mysli, aby naďalej dolaďovala vašu postavu, až kým sa vaša postava zdá v pohode a prirodzene fit pre scénu. Všimnite si a cíťte novú vibráciu vašej postavy. Čo je na nej iné? Čo muselo byť zmenené?

Znova, spravte si poznámky, ku ktorým sa môžete neskôr vrátiť. Môžete si všimnúť veci ako: Moja nová postava je sebavedomejšia. Moja nová postava vtipkuje so služobníctvom, oceňuje ich, ale tiež si zachováva auru autority. Moja nová postava má pocit, že je jednoduché zarobiť dostatočne veľa na pokrytie všetkých výdajov, nie je to žiadny veľký problém.

Veľmi nápomocný finálny krok je dať o vašich túžbach vedieť ostatným. Zdieľajte váš cieľ otvorene s ľuďmi vo vašom živote a rozprávajte o ňom s vážnosťou, ako keby ste to mali v pláne spraviť realitou čo najskôr. Všimnite si, ako ľudia vo vašom živote reagujú na váš oznam. To vám veľmi rýchlo odhalí, ktoré vzťahy vo vašom živote vám pomáhajú stať sa zhodou pre váš cieľ a ktoré vám v tom bránia. Vzťahy, ktoré vám v tom bránia, budete musieť buď ukončiť alebo transformovať. Nelepte sa prehnane na nikoho, pretože to iba každého spomaľuje a vytvára to odpor. Akceptujte, že ste tu na to, aby ste rástli. Aj tak budete mať príležitosť spojiť sa s oveľa kompatibilnejšími partnermi, takže sa nebojte, že by ste zostali sami.

Premieňanie odporu na priťahovanie

Tento proces vám pomôže vytvoriť si vibračný zoznam úloh. Toto je dokonca ešte dôležitejšie, než váš zoznam akčných krokov. Akonáhle podniknete kroky, aby ste prispôsobili vašu vibráciu, aby bola v harmónii s vaším cieľom, akčné kroky začnú prichádzať pomerne jednoducho.

Čo je to vibračný zoznam úloh? Je to zoznam práce na osobnom rozvoji, ktorú potrebujete spraviť, aby ste sa stali zhodou pre váš cieľ.

V konečnom dôsledku budú jeho súčasťou tri typy rastových zážitkov:

  1. Zbavíte sa limitujúcich presvedčení a uhlov pohľadu, ktoré sú zosúladené so starou vibráciou a nahradíte ich  novými pravdami, ktoré sú zosúladené s novou vibráciou.
  2. Zbavíte sa negatívnych vzťahov, ktoré sú zlou zhodou pre vašu novú vibráciu a pridáte pozitívne nové vzťahy, ktoré sú s ňou zladené skvele.
  3. Prestanete kŕmiť svojou silou výhovorky a prekážky a začnete vyžarovať mocnejšiu vibráciu, ktorá priťahuje váš cieľ čoraz bližšie.

Tieto zážitky osobného rastu sú tie vnútorné magnety, ktoré potrebujete preusporiadať.

Nové pravdy

Povedzme, že vaším cieľom je zarobiť 1 milión eur za rok. To je okolo 80 000 eur za mesiac. Ak momentálne zarábate 50 000 eur ročne, môže sa to zdať ako veľmi veľká suma. Ale ak by ste boli pre tento cieľ zhodou, potom by 80 000 eur za mesiac muselo vyzerať a dávať pocit ako pre vás normálna suma. Jednoducho vaša pravidelná výplata. Nie je na tom nič špeciálne. Ak z toho spravíte veľkú vec, tak iba odtláčate od seba tento cieľ preč.

Takže vaša nová pravda môže byť „Zarábať 80 000 eur za mesiac je normálne. Je to pre mňa jednoduché a prirodzené.“

Ako pomoc pri zosúladení sa s týmto cieľom, môžete ísť do banky, vybrať si 1000 eur v hotovosti a nosiť ich pri sebe v peňaženke každý deň. Najprv z toho nemusíte mať komfortný pocit, ale pokračujte v tom, kým to necítite ako niečo pre vás normálne a prirodzené. Aký je to pocit nosiť so sebou v peňaženke dvojhodinový plat? Nie je to žiadna veľká vec. Prijmite vašu novú pravdu a ona vám pomôže vytvoriť si viac prosperujúcu vibráciu. Ak chcete zarábať 20krát viac peňazí, potrebujete zmeniť váš vzťah k peniazom faktorom 20. 1000 eurová suma vo vašej novej vibrácii je ekvivalentom 50 eurovej bankovky vo vašej starej vibrácii.

Ak nedokážete spraviť takéto malé prispôsobenia, aby ste začali, ešte neberiete váš cieľ vážne, však? Idete ho spraviť realitou alebo nie? Ak ho idete spraviť realitou, mali by ste si rýchlo zvyknúť na kontakt s väčšími sumami peňazí, ako keby to bol pre vás absolútne normálny zážitok. Takže začnite budovať ten komfort teraz. Inak budete odpudzovať tieto väčšie sumy, pretože sa budete vzrušovať, keď sa začnú objavovať.

Nové spojenia

Povedzme, že vaším cieľom je (znova) ísť zo zarábania 50 000 eur ročne na zarábanie 1 milióna ročne. Keď si predstavíte, že ste už tam, stane sa pre vás jasné, že niektorí z vašich súčasných kamarátov to nebudú schopní zvládnuť. Takže súčasťou vašej vnútornej práce bude buď (1) vypustiť týchto ľudí z vášho života, aby vás tak prestali blokovať alebo (2) mať s nimi nejaké hlboké konverzácie, ktoré transformujú vaše vzťahy, aby sa tak títo ľudia postavili za váš cieľ.

Budujte si tiež nové vzťahy. Aký typ ľudí by ste mali vo svojom živote, ak by ste už dosiahli váš cieľ? Začnite si budovať tieto vzťahy teraz. Pomôžu vám dostať sa tam. Nerobte tú „Ja nie som hodný“ vec. Ak idete spraviť tento cieľ realitou, budete musieť prekonať tieto pocity nehodnosti. Takže začnite rovno teraz.

Rovnaká vec platí pre členov rodiny. Niektorí členovia vašej rodiny môžu byť tak ponorení do nastavenia mysle zamestnanca, že keď sa vy rozhodnete podnikať, nebudú vám absolútne rozumieť. V tom prípade sa musíte pohybovať čo najviac okolo podnikateľov, aby ste porozumeli vibrácii úspechu na tejto ceste.

Nepridŕžajte sa vzťahov, ktoré nie sú dobrou zhodou pre váš cieľ. Toto je oblasť, kde možno budete musieť spraviť nejaké upratovanie. Áno. Množstvo vzťahov uvidíte prísť a odísť. To je súčasťou života. Zvyknete si na to. Ak chcete byť zhodou pre zažitie množstva rastových zážitkov, je lepšie ak čo najskôr prijmete koncept, že vaše osobné vzťahy budete vidieť posúvať sa veľmi často. Inak budete zhodou pre stagnáciu a otáľanie. Takýto druh posunov nie je nič, čoho by ste sa mali báť. Môže byť celkom osviežujúce spojiť sa počas vášho života s pestrou paletou skvelých ľudí. Lipnutie nie je vibračnou zhodou pre rast.

Prijatie vašej sily

Tretia oblasť práce na osobnom rozvoji je všímať si, kde sa zbavujete vašej sily a začal získavať svoju silu späť. Je čas prestať sa vyhovárať, prestať obviňovať ostatných a akceptovať plné dôsledky toho, čo bude potrebné na dosiahnutie vášho cieľa.

Povedzme, že chcete mať trojku (sexuálne). Očividne na tejto planéte existuje množstvo ľudí, ktorí sú ochotní s vami do toho ísť, takže je pre vás určite možné, aby ste takýto zážitok mali, ak ste ochotní spraviť čokoľvek je treba, aby sa to stalo realitou. Určite to nie je tak náročné, čo sa týka akčných krokov. Spýtajte sa dostatočného množstva ľudí a dostanete nejaké pozitívne odpovede. Dohodnite si spoločne čas a zabávajte sa.

A aj tak, napriek jednoduchosti tohto cieľa, ho môžete výrazne prekomplikovať, ak sa zbavíte svoje sily.

Povedzme, že sa môžete spýtať vášho súčasného partnera a on vám povie „nie“. Môžete ho obviňovať, že je kazič zábavy alebo sa ho môžete snažiť presvedčiť (druh nútenia),ale ak sa pôjdete tou cestou, pravdepodobne skončíte so zlou skúsenosťou.

Môžete sa tiež naučiť akceptovať „nie“ vášho partnera a naučiť sa žiť bez trojky. Ale ak je to pre vás silnou túžbou, tak to vo vás iba vybuduje odpor. Uspokojiť sa s niečím menej, než to, po čom túžite, určite nepovedie k väčšiemu šťastiu a naplneniu. V niektorých prípadoch sa to môže zdať ako spoločensky akceptovateľnejšia voľba, ale to je iba iný druh kŕmenia vašej sily niečím, čo vás blokuje (v tomto prípade bludu, že musíte byť spoločensky akceptovaný ostatnými.)

Hlbšou vnútornou prácou je spýtať sa „Prečo som s partnerom, ktorý nechce prirodzene rovnaké veci ako ja“? Prečo sa uspokojujem s niečím menej, než po čom túžim? Prečo sa tak pridŕžam niekoho, kto chce iné zážitky ako chcem ja?

Aby sa trojka stala skutočnou (nie iba fantáziou), musí byť spravená táto vnútorná práca. Tie očividné konflikty musia byť vyriešené. Musíte sa naučiť využívať svoju silu na kŕmenie vašich túžob, nie prekážok.

Ak by ste už boli silnou zhodou pre trojky, mohli by ste jednu uskutočniť už tento týždeň, možno dokonca aj dnes. Poznám niekoho, kto tvrdí, že mal už viac ako 500 trojok. Pre tohto človeka je to zábava, ale tiež je to pre neho jednoduché zažiť. Môže ísť tam von a spraviť to s dvoma ženami, ktoré práve stretol a určite nevyzerá ako model. Zatiaľ čo väčšina ľudí blokuje takéto zážitky od toho, aby sa stali, on smeruje svoju silu do vytvorenia zážitkov, ktoré chce mať.

Dúfam, že dokážete vidieť, že logisticky to nie je skutočne náročný cieľ. Akčné kroky sú celkom základné, väčšinou zahŕňajú nejakú komunikáciu. Ale ak vaša vibrácia nie je pre takýto zážitok dobrou zhodou, môže sa vám to zdať ako pre vás prakticky nemožné. Bude sa zdať, že externý svet sa stavia proti vám, ale to nie je vôbec pravda. Vaša vlastná vibrácia je to, čo vytvára nezhodu. Ak prispôsobíte dostatočne vašu vibráciu, cieľ sa stane jednoduchým a jasným. Môže sa to dokonca stať samé od seba, bez toho, aby ste o to museli žiadať.

Dosahovanie prehnaných cieľov si vyžaduje napravenie magnetov, ktoré nie sú otočené správnym smerom. To zahŕňa vyhodenie limitujúcich presvedčení a nesprávnych predpokladov, zbavenie sa oslabujúcich vzťahov a vzdanie sa výhovoriek a obviňovania. Ak sa vyhnete tejto vnútornej rastovej práci a skúsite skočiť rovno do akčných krokov, budete jednoducho iba obiehať okolo vášho cieľa.

Pracujte na svojom osobnom raste

Akonáhle ste identifikovali prácu na osobnom raste, cez ktorú musíte prejsť, aby ste sa stali zhodou pre váš cieľ, začnite na nej pracovať. Ak sa na to vedome sústredíte, môžete vtlačiť lekcie, ktoré by vám inak trvali roky, do niekoľkých mesiacov alebo týždňov, čím vytvoríte veľké posuny za krátky čas.

Existuje množstvo metód, ktoré môžete použiť na pracovanie na osobnom raste. Táto stránka je nimi preplnená. Tu je zopár príkladov:

1. Zapisujte si, aby ste získali nové uvedomenia (porovnávajte starú vibráciu s tou novou).

2. Majte hlboké konverzácie s ľuďmi, ktorí sú inteligentní a uvedomelí.

3. Meditujte nad pocitmi vďačnosti a oceňovania.

4. Naďalej sa vizualizujte, ako keby ste už boli tam, cíťte to ako skutočné.

5. Odpojte sa od ľudí, ktorí nie sú zhodou pre váš cieľ.

6. Pridajte sa do klubu, ktorý vám pomôže zosúladiť vašu vibráciu s vaším cieľom.

7. Presťahujte sa do nového mesta, ktoré je lepšou zhodou pre váš cieľ.

8. Nahraďte knihy, ktoré máte teraz na policiach  knihami, ktoré sa zhodujú s novou vibráciou.

9. Darujte veci, ktoré nie sú dobrou zhodou pre novú vibráciu.

10. Pristihnite sa , ako sa zbavujete svojej sily a získajte ju späť nasmerovaním vašej sily späť smerom k vašim túžbam.

11. Keď niekto povie vašim túžbam „nie“, povedzte „nie“ tomuto aspektu vášho vzťahu s nimi (alebo celému vzťahu, ak je to potrebné).

12. Vytvorte si nové, posilňujúce presvedčenia, aby ste nahradili staré, limitujúce presvedčenia.

13. Stretávajte sa pravidelne s ľuďmi, ktorí vám môžu prirodzene pomôcť zosúladiť sa s vaším cieľom (t.j. ľudia, ktorí vás v tomto smere inšpirujú).

14. Majte v úmysle a očakávajte, že dosiahnete svoj cieľ.

15. Používajte slovo „keď“ namiesto „ak“, keď rozprávate o svojom cieli.

16. Blogujte o vašom cieli alebo o ňom verejne rozprávajte (to vám odhalí nezhodné vzťahy a pomôže vám to tiež pritiahnuť vhodnejších ľudí).

17. Robte experimenty ako 30 dňové testy, aby ste sa ponorili do zážitku novej vibrácie.

18. Zmeňte svoju stravu, oblečenie, atď. aby ste jedli, obliekali sa a žili, ako keby ste tam už boli.

19. Vyveste si obrázky alebo iné inšpirujúce odkazy, ktoré predstavujú novú vibráciu.

20. Čítajte knihy napísané autormi, ktorí vyžarujú vibráciu, ktorá je zhodou s vaším cieľom.

21. Choďte na prednášky, workshopy, semináre a konferencie, ktoré vám pomôžu ponoriť sa do novej vibrácie.

22. Odpustite ľuďom, ktorí vám ublížili a vypustite zo seba krivdu a odpor.

Myslíte, že chápete, čo tým myslím. Presné procesy, ktoré tu použijete, nie sú až tak dôležité. Existuje nekonečné množstvo spôsobov, techník a metód, ako pracovať na svojom vnútornom raste a mali by ste si vybrať to, čo vám vyhovuje a sedí najviac.

Použite NLP. Použite terapiu. Pichnite do seba niekoľkokrát prstom. Choďte na nejaké pokojné miesto a konzultujte s vyššou mocou. Čokoľvek. Na konkrétnom procese nezáleží. To, čo funguje najlepšie u mňa nemusí fungovať u vás vôbec alebo naopak. Dôležitou vecou je, že tieto procesy, ktoré používate , vám pomáhajú stať sa zhodou pre váš cieľ. Nepoužívajte proces, ktorý vám neprináša výsledky.

Výsledky v tejto oblasti môžu zahŕňať množstvo vnútorného spracovávania, ale tiež by mali vytvoriť hmatateľné výsledky. Napríklad veľa rokov som chcel vlastniť a prenajímať nehnuteľnosti. Ale pre takýto cieľ som nemal správnu vibráciu. Mal som limitujúce presvedčenia o tom, aké náročné by to bolo, ako by som musel neustále riešiť rôzne konflikty s podnájomníkmi, ako by mi zničili moje nehnuteľnosti a podobne. Svoju silu som odovzdal dôvodom (t.j. výhovorkám), prečo to nie je dobrý nápad. No potom som začal seriózne pracovať na svojom vnútornom raste, aby som vyriešil tieto bloky a akonáhle som to spravil, objavila sa predo mnou skvelá ponuka na investičnú nehnuteľnosť, ktorú som aj využil. O pár mesiacov na to, som získal druhú nehnuteľnosť na prenájom. A o pár mesiacov na to ďalšiu. Stalo sa to bežnou a prirodzenou súčasťou môjho života a prebieha to s minimálnymi problémami. Vyžadovalo si to nejakú vnútornú prácu, aby som sa zosúladil s vibráciu prenajímateľa nehnuteľností, ale povedal by som, že je to už teraz celkom dobre zosúladené. Zbožňujem kupovať a prenajímať nehnuteľnosti.

Keď sa zosúladíte s novou vibráciou dostatočne dobre (dokonalosť nie je potrebná), zistíte, že správne akčné kroky začínajú prúdiť s ľahkosťou. Cítite to ako niečo prirodzené a bežné. Nie je tu žiadny alebo iba veľmi malý odpor. Keď chcete zažiť niečo, čo je zosúladené s vašou vibráciou, jednoducho si to vytvoríte. Nie je to o nič náročnejšie, ako si pripraviť jedlo.

Teraz je tu háčik. Práca na osobnom raste nebude jednoduchá. Môže byť veľmi náročná. Ale keď pracujete smerom ku cieľom, s ktorými ešte nie ste dobrou zhodou, je to oblasť, v ktorej spravíte najrýchlejší progres. Akonáhle vyriešite problémy so zosúladením, cieľ sa o sebe postará takmer sám. Nebudete sa musieť tak veľmi obávať problémov ako prokrastinácia a seba-sabotovanie.

Vyhýbajte sa falošným vzorom

Cítim sa veľmi požehnaný, pretože mám privilegovaný uhol pohľadu, ktorý väčšine ľudí nie je dostupný. Môžem pozorovať množstvo ľudí, ktorí si idú za rozličnými cieľmi a môžem sledovať, kto uspeje a kto tápa.

A pretože som vystavený celému množstvu rôznych dát, som schopný naučiť sa vzorce, ktoré sa väčšina ľudí nemá možnosť naučiť za celý svoj život.

Jedna vec, ktorá sa stala veľmi jasnou je, že keď ľudia uspejú, zvyknú sa tam dostať podniknutím akčných krokov, ktoré sú pre nich jednoduché a prirodzené. Silenie sa veľmi dobre nefunguje. Silenie sa vás môže niekedy dostať k cieľu, ale forma cieľa bude trošku mimo toho, čo ste chceli a bude ťažké si ho udržať. Keď však dosiahnete prehnaný cieľ pomocou tohto procesu vibračného zosúladenia, je jednoduché si ho následne udržať – a ďalej na ňom stavať. A proces dostávania sa tam si budete užívať oveľa viac.

Je to však veľmi osobný proces. Musíte sa neustále vracať späť k tomu, čo funguje pre vás. Musíte prestať premietať falošné predstavy na iných ľudí, hlavne na ľudí, ktorých ste nikdy nestretli. To je poblúznené rozmýšľanie, ktoré iba odtlačí váš cieľ od vás ďalej.

Napríklad, ak si stanovíte cieľ stať sa milionárom, preskúmajte vaše myšlienky a pozrite sa, aké typy predstáv sa vynoria. Aké asociácie máte už teraz vo vašej pamäti? Kde ste sa ich naučili? Sú presné? Dajú sa aplikovať na vás? Vybrali ste si nejakú fiktívnu postavu z televíziu alebo filmu ako váš vzor v tejto oblasti? Keď si predstavíte milionárov, predstavíte si Mariána Kočnera alebo majiteľov Penty a J&T? Predstavíte si milionárov, ktorých ste iba videli v televízii, ale ktorých ste nikdy osobne nestretli? Takýto mentálny neporiadok skazí vašu vibráciu v tejto oblasti.

Choďte späť k základom a naučte sa správnu vibráciu od začiatku. Priznajte si, že v skutočnosti nerozumiete pravej vibrácii toho, aké to je byť reálnym milionárom v reálnom svete. Ja mám medzi svojimi kamarátmi mnoho milionárov a žiadny z nich nie je ani trochu ako bohatí ľudia prezentovaní vo fiktívnych knihách, televíznych šou alebo filmoch. Ich skutočné vibrácie sú totálne odlišné od fiktívnych verzií. Ich vibrácie sú tiež pomerne odlišné od toho, čo som očakával na základe rozhovorov, ktoré som videl s inými milionármi alebo z toho, čo som čítal v knihách napísaných milionármi.

Keď zažijete určitých ľudí iba cez nepriame médiá, nepredstierajte, že poznáte osobu, ktorá je prezentovaná. Je príliš jednoduché premietať falošné predpoklady a presvedčenia na niekoho iného, keď ste sa s ním spojili iba z diaľky. Ak sa rozprávate s touto osobou neskôr jeden na jedného a osamote, tieto rozhovory vás často totálne prekvapia. Vibrácia inej osoby nebude vôbec taká, akú ste ju očakávali.

Cez môj blog som očividne o mojom živote zdieľal už veľa detailov, ale dá sa s istotou povedať, že niekto, kto so mnou strávi 30 minút rozprávaním sa, osobne jeden na jedného, ma bude poznať výrazne lepšie ako niekto, kto si prečítal všetky moje články, ale nikdy ma osobne nestretol. Druhá osoba bude mať o mne oveľa viac informácií, ale prvá osoba bude mať oveľa lepšie porozumenie mojej reálnej vibrácie. Ja to cítim rovnako u ostatných. Ak som vás nestretol osobne, tvrdím, že vás vôbec nepoznám.

Neviem vám ani povedať koľkokrát som už stretol niekoho osobne, kto bol jasne plachý a introvert, ale z blogu tohto človeka a jeho príspevkov by ste si mysleli, že je to spoločenský extrovert. Vo väčšine prípadov títo ľudia nevytvárajú zámerne falošný imidž, aby ľudí oklamali. To sa iba ich skutočná vibrácia neprenesie cez internet. Toto ľudí vedie k tomu, aby na nich premietali všetky sorty falošných predpokladov, čo sťažuje použitie týchto ľudí ako dobré vzory.

Jeden z dôvodov, prečo je tak dôležité uprednostňovať osobnú priamu komunikáciu (hlavne keď chcete porozumieť novej vibrácii) je ten, že vaše kožné bunky sú pokryté  malými anténami, ktoré registrujú elektromagnetické polia vyžarované inými ľuďmi (ako napríklad ich srdcové vlny a mozgové vlny). Každá ľudská bytosť je ako chodiaci vysielač a prijímač. Tento aspekt našej biológie je však v podstate lokálnym fenoménom. Nastane masívny výpadok, ak ste od niekoho vzdialený viac ako meter alebo dva. Dokonca aj pozerať sa niekoho z pódia je príliš ďaleko. Chcete byť nie ďalej než by bola vzdialenosť, keď spolu jete jedlo a sedíte oproti sebe alebo pri sebe. Vtedy sa naučíte o niekoho iného vibrácii najviac. Samozrejme, že sa naučíte ešte viac o niekoho vibrácii, ak sa s ním vyspíte, ale nemusíte to zobrať až tak ďaleko.

Preto je najlepšie nájsť si ako vzor niekoho vo vašom okolí, kto už dosiahol ciele, ktoré chcete dosiahnuť vy, niekoho, s kým môžete osobne tráviť čas, aj keď iba na chvíľu. Tak sa najlepšie naučíte o vibračnom zosúladení potrebnom na dosiahnutie zhody s vašimi cieľmi.

Ak momentálne používate ako svoje vzory ľudí, ktorých ste objavili na internete, pravdepodobne strávite množstvo času obiehaním okolo vašich cieľov namiesto ich dosahovania, pretože pre vás bude veľmi ťažké zamerať sa na správnu vibráciu. Budete vytvárať iba falošnú predstavu, ktorá veľmi nezodpovedá skutočnej vibrácii, ktorá sa zhoduje s daným cieľom.

Zhrnutie procesu

Takže takto vyzerá náš celkový proces krok po kroku:

1. Definujte váš finálny výsledok.

2. Vytvorte si hlbšie porozumenie novej vibrácie, ktorá sa zhoduje s cieľom (trávte čas s ľuďmi, ktorí ho už dosiahli, vizualizujte, že ste už tam).

3. Porovnajte vašu súčasnú vibráciu s vašou novou vibráciou, aby ste videli, kde ste mimo súladu (použite porovnávaciu vizualizáciu, rozprávajte verejne o vašich túžbach).

4. Identifikujte prácu na osobnom raste potrebnú na prispôsobenie vašej vibrácie (nové pravdy, nové spojenia, šikovnejšia aplikácia vašej sily).

5. Použite vaše obľúbené procesy na spravenie práce osobného rastu, až kým nedosiahnete dostatočné zosúladenie, aby ste zažili tok inšpirujúcich činov.

6. Dovoľte, aby vás tento tok inšpirujúcich činov (nie silenia sa) viedol k vášmu cieľu.

7. Užívajte si harmonické zhmotnenie vášho cieľa.

Vo svojej podstate je to jednoduchý proces a funguje úžasne dobre.

S týmto procesom nie je žiadny cieľ mimo dosah. Ale čo aj nedokážete nájsť žiadne vzory (ľudí) pre konkrétny cieľ?

Potom sa budete musieť spoľahnúť viac na vizualizáciu. To si môže vyžadovať viac experimentovania, aby ste našli tú správnu vibráciu. To je jeden z dôvodov, prečo nové ciele, ktoré neboli ešte nikým nikdy dosiahnuté, zvyčajne zaberú viac času, kým dosiahnuté sú. Chvíľu to trvá, kým prídete na tú správnu vibráciu, ktorá ladí s vaším cieľom. Napríklad, ľudské bytosti budujú stále rýchlejšie počítače než tie, ktoré existujú dnes, pretože vibrácia „budovania aspoň trošku rýchlejšieho počítača“ je už známa a porozumená dostatočným množstvom ľudí, aby to bolo uskutočnené.

No vibrácia „budovania robota, ktorého by ste nevedeli rozoznať od normálneho človeka“ ešte nie je porozumená a integrovaná, takže ešte takéhoto robota nemáme.

Niektoré zábavné oblasti pre vibračnú „hru“ zahŕňajú objavovanie priestorov s prehnanými cieľmi, ktoré ešte predtým nikto nedosiahol. Dokážete prísť na vibráciu, ktorá ladí s takým cieľom? Dokážete spraviť prácu osobného rastu, aby ste sa stali zhodou pre túto vibráciu? Alebo zostanete pri vibráciách, ktoré pre niekoho iného predstavujú „bol som tam, zažil som to“ zážitok?

A čo akčné kroky? Keď sa vaša vibrácia stane silnou zhodou pre váš cieľ, nad akčnými krokmi nebudete musieť ani rozmýšľať. Bolo by to ako vysvetľovať vám, ako spraviť večeru. Existuje nespočetné množstvo zdrojov, ktoré vás informujú o akčných krokoch, ktoré treba podniknúť. Keď sa vaša vibrácia stane zhodou pre váš cieľ, tieto zdroje akčných krokov k vám budú bezstarostne prúdiť. Ak sa zdá, že akčné kroky sú neznáme alebo ťažké, potrebujete spraviť viac práce na zosúladení vašej vibrácie s vaším cieľom.

Teraz keby som len dokázal prísť na vibráciu písania článkov bez chyby na prvý pokus. :-)

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

About the Author:

Discussion

  1. Mária Sekeraková  september 10, 2018

    To čo si dokážeme predstaviť, to dokážeme aj uskutočniť.Nestačí len snívať ale precítiť,iba raz sa mi to podarilo a verím,že je to tu znovu.Skutočne úžasný článok,tak som sa začítala,že som si chyby nevšimla:-)

    (reply)

Pridajte komentár