9 klamstiev, ktoré sa musíme odnaučiť

Posted by:

Najhoršie klamstvá sú tie, ktoré hovoríme sami sebe stále a stále dokola. Sú to klamstvá – nesprávne presvedčenia, ktorým veríme a podľa ktorých žijeme. Možno ich v našej duši zakorenil niekto blízky, možno sú výsledkom tak populárnej negativity mediálneho vysielania, alebo sa jednoducho zrodili z malých, nevinných nedorozumení našej mysle.

Pravdou je, že ešte predtým, ako sa rozhodnete naučiť niečo pre svoj osobnostný rozvoj, mali by ste sa odnaučiť tieto nesprávne presvedčenia, ktorými klamete samých seba. Ako napríklad:

Šťastie pochádza z toho, že dostanete, čo chcete

Existujú dva spôsoby, ako sa ľudia pokúšajú nájsť šťastie. Prvým je, že sa snažia získať viac a viac toho, o čom sú presvedčení, že im to prinesie šťastie.

Druhý spôsob spočíva v tom, že vedia oceniť veci, ktoré už majú a sú za ne hlboko vďační. Šťastie nie je jednou z položiek na zozname cieľov, ktoré sa snažíme dosiahnuť.

Je vedľajším produktom života, ktorý žijeme plnohodnotne v každom jeho okamihu bez ohľadu na to, čo vlastníme.

Neznamená to, že sa máme prestať snažiť o veci, po ktorých túžime. Nemali by sme ich však stotožňovať s naším osobným šťastím, inak sa stane závislé na tom, čo máme alebo nemáme.

Nie je nič zlé na tom ísť za svojimi cieľmi a ideálmi, ale opatrne, tak, aby sme neprehliadali tie malé a obyčajné veci, ktoré robia naše životy zázračnými.

Tak si užívajte každú chvíľu so všetkou hodnotou, ktorú má. Dnešok je jedným z tých „starých dobrých časov“, na ktoré budeme raz s nostalgiou spomínať.

Úspech znamená pre každého to isté (peniaze, moc, spoločenské postavenie..)

Táto predstava nás v mnohom brzdí, pretože veľa ľudí automaticky prijme tento všeobecný obrázok úspechu a naháňajú sa za tým, aby nakoniec zistili, že im nič z toho neprináša skutočné naplnenie.

Uvedomte si, že nie ste na tomto svete, aby ste žili podľa očakávaní a predstáv iných ľudí. Definujte si sami, čo pre vás znamená osobný úspech a nasledujte svoju vlastnú cestu.

Všetci máme svoje vlastné vnútorné volanie, ktoré je tak špecifické, ako je náš odtlačok prsta.

Najlepší spôsob ako uspieť, je objaviť túto vnútornú túžbu a nájsť spôsob, ako ju ponúknuť svetu vo forme, ktorá bude prospešná aj pre iných ľudí.

Koniec koncov, môžete mať prácu, ktorá bude podľa niekoho dokonalá, ale vás nebude napĺňať, ani tešiť, potom ste žiadny úspech nedosiahli.

Buďte teda úprimní a pravdiví v tom, čo chcete skutočne dosiahnuť.

Vyťažený deň = produktívny deň

Pracuj múdrejšie, nie tvrdšie“ toto je jedným z najpoužívanejších klišé v oblasti osobnostného rozvoja, a tak ako to platí pre mnohé ďalšie, riadi sa ním len veľmi málo ľudí.

Keď sa pozriete okolo seba, určite vidíte viac zaneprázdnených ako produktívnych ľudí. Možno ste jedným z nich.

Produktivita na preťaženosti vždy zlyháva, pretože nie sme stroje, aby bol náš skutočný výkon priamoúmerný množstvu vynaloženej práce.

Potrebujeme rovnováhu, potrebujeme aj pokoj a možnosť vypnúť, aby sme pracovali spôsobom, ktorý prináša kvalitu našich výsledkov a nielen samotné výsledky.

Byť odvážny znamená ničoho sa nebáť

Je to vo svojej podstate paradox, pretože len vtedy môžeme byť odvážni, keď sa bojíme. Odvaha je schopnosť konať napriek strachu.

Strach je veľmi nepopulárne slovo a spájame si ho s našou slabosťou. Vôbec si neuvedomujeme, že na tomto svete nie je jediný človek, ktorý by si v sebe neniesol nejakú formu strachu. Všetci sa bojíme, najmä tí, čo tvrdia opak.

Strach je prospešný, vďaka nemu prekonávame samých seba, nemôžeme však dovoliť, aby nás paralyzoval. Bojíte sa zlyhania, odmietnutia, alebo toho, že niečo nevyjde podľa vašich predstáv?

Môže sa to stať. Vždy je možnosť, že zo všetkých možností vyjde tá najhoršia. Keď toto prijmete, oslobodíte sa.

V živote nie je taká skúsenosť, z ktorej by sa nedalo niečo naučiť. Takže ak už nič iné, aspoň budete zase o niečo múdrejší. Nezabúdajte, že urobiť chybu, je tisíckrát produktívnejšie ako neurobiť nič.

Byť silný znamená necítiť bolesť

Sila človeka nespočíva v tom, že necíti bolesť, že prestane byť citlivý voči svojmu okoliu a priamočiaro ide za tým, čo chce dosiahnuť.

Aj to je cesta, ale nie zmysluplná. Keď za vami ostane len veľa postínaných hláv, o akom úspechu môžeme hovoriť?

Život je často bolestivý, pretože náš rast si vyžaduje aj takúto skúsenosť. Ale tieto rany sa môžu premeniť na vnútornú múdrosť a v tej je naša skutočná sila.

Nikto ma nepodporuje

Nemáme problém stanoviť si ciele a snívať o budúcnosti, akú by sme chceli žiť. A potom nemáme problém nájsť si výhovorky, prečo sa nám tieto sny nikdy nesplnia.

Nezabúdajte, že môžete uspieť, aj keď tomu neverí nikto iný, ale nemôžete uspieť, keď tomu neveríte vy sami. Jediná osoba, ktorej podporu potrebujete ste VY.

Keď sa vy sami prestanete vyhovárať a pohnete sa z miesta, potom sa aj veci vo vašom živote pohnú k lepšiemu.

Automaticky očakávate, ako sa ľudia budú správať

Naše očakávania, ktoré máme ohľadom iných ľudí, sú jednou z najväčších bŕzd v našom vlastnom rozvoji. Očakávania vychádzajú z nesprávnej viery, že ľudia by sa mali správať spôsobom, ktorý my sami považujeme za správny.

Je to začarovaný kruh v našich osobných i pracovných vzťahoch, výsledkom ktorého je plno nedorozumení a sklamania.

Keď ľudí vopred hodnotíme, posudzujeme a porovnávame, nedávame im priestor, aby sa vyjadrili svojím vlastným, slobodným spôsobom, na ktorý máme všetci právo.

Čakáte na ten správny čas

Keď ste sa pre niečo rozhodli, konajte. Aj keď sa cítite obeťou každodennej rutiny, podvedome sa vám páči, že nemusíte prekračovať svoju bezpečnú zónu zaužívaného stereotypu.

Pustiť sa do niečoho nového a neznámeho vás bude vždy vnútorne desiť, pretože kráčate smerom, ktorý nepoznáte. Takýto podvedomý strach vás bude vnútorne odrádzať a nútiť, aby ste čakali na ten „správny čas“.

Opustiť zónu bezpečia nie je nikdy príjemné, ani pohodlné. Ale zo všetkých veľkých príležitostí v živote sa vám budú najskôr triasť ruky. Ale keď sa ich napriek tomu chopíte, vyrastiete emočne aj intelektuálne. Zaručene.

Už je príliš neskoro

Nikdy nie je príliš neskoro, kým ste živí. Gratulujem, čítate tieto riadky, čo znamená, že ste stále živí. Veci môžete zmeniť bez ohľadu na čokoľvek, pokiaľ chcete. Tak sa zbytočne nepochovávajte a nechajte život, aby plynul VPRED.

A ktoré sú podľa vás najčastejšie klamstvá, ktorým veríme a považujeme ich za pravdivé?

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

  Ďalšie skvelé články:

Discussion

  1. Marketka Orangutanová  máj 26, 2016

    Zdalo sa mi to byť zaujívamve a dufam že mi to zverejnite Orangutová

    (reply)

Pridajte komentár