11 spôsobov, ako mať v živote jasnejšie

Posted by:

Som si istý, že ste už čítali, že jasnosť a sústredenosť sú dôležité kvality pre úspech. Rozhodnite sa, čo chcete a potom si za tým choďte s vášňou a energiou.

Ale čo ak sa cítite neisto a nemáte veľa jasnosti ohľadom vášho budúceho smerovania? Čo ak sa neviete rozhodnúť, čo by ste radi robili ďalej? Toto je bežný problém, hlavne pre mladých ľudí, ktorí vyrastajú vo svete bezprecedentnej zmeny.

Našťastie existuje veľa vecí, ktoré môžete spraviť a mentálnych prispôsobení, ktoré môžete spraviť, ktoré vám pomôžu presunúť sa z neistoty do istoty.

Tu je 11 tipov pre naplnenie vášho života s väčšou jasnosťou.

1. Prevezmite 100% zodpovednosť za vašu vlastnú úroveň jasnosti.

Veľa ľudí predpokladá, že jasnosť je niečo, čo k nim po čase príde – ak len budú jednoducho trpezlivo čakať. Iní ľudia sa cítia ukrátene, že im nebola daná rovnaká úroveň jasnosti ako iným. Bežným presvedčením je, že jasnosť je vnímaná ako niečo, čo je vám poskytnuté z vonka, že je to niečo, čo vám môže udeliť Boh, vesmír alebo svet všeobecne – alebo že je to nejakým spôsobom náhoda. Niektorí ľudia majú šťastie, niektorí nie.

Tieto postoje sú nezmyslené a seba-sabotujúce.

Jasnosť nie je niečo, čo k vám príde zvonka. Jasnosť tiež nie je záležitosťou šťastia. Jasnosť je to, čo vy vytvoríte pre seba.

Jasnosť je rozhodnutie.

Akúkoľvek úroveň jasnosti momentálne zažívate, je úroveň, ktorú ste sa rozhodli vytvoriť. Nerozhodnutie sa, sa stále počíta ako rozhodnutie, v tom prípade je to rozhodnutie zostať neistý.

Slovo rozhodnutie, po anglicky decide, pochádza z Latinského decidere, čo znamená, „odrezať sa od“. Aby ste spravili rozhodnutie, musíte „odrezať“ iné potenciálne smery. Ak zostanete otvorený množstvu rôznych smerov zároveň, dostanete zmätenosť a neurčitosť. Keď sa zaviažete ku jednému konkrétnemu smeru, jasnosť je prirodzeným výsledkom.

Je múdre zostať otvoreným a vnímavým voči tomu, čo prichádza vaším smerom. Nebuďte tak strnulý, že budete ignorovať, čo k vám prichádza. Ale tiež nebuďte až tak „otvorený“, že podľahnete nemastnej neslanej nerozhodnosti. Buďte ako kapitán lode, ktorý určí smer plavby s presným cieľom v mysli, zatiaľ čo jedným okom sledujete vetry a vody počas plavby.

Teraz…môže byť celkom možné, že možno ešte nie ste veľmi dobrý vo vytváraní jasnosti. Možno vlastne môžete byť veľmi dobrý vo vytváraní zmätku a neistoty pre seba – a máte za sebou dlhodobé výsledky, ktoré to potvrdzujú.

To je nateraz v poriadku, ale berte ako dané, že vy ste ten, kto si momentálne vytvára vašu súčasnú úroveň jasnosti. Nikto iný vám to nevytvára – nie Boh alebo vesmír alebo vaši priatelia a rodina alebo váš šéf alebo váš duchovný dôverník alebo zákon príťažlivosti.

Okrem toho si tiež uvedomte a akceptujte, že ak sa má vaša súčasná úroveň jasnosti zlepšiť, musíte aktívne spraviť nejaké zmeny. Nekonečné uvažovanie o tom, prečo nemáte jasnosť iba predlžuje zmätok, takže to je zlozvyk, ktorý môžete nechať ísť okamžite.

Ak chcete viac jasnosti, je čas začať sa správať ku vytváraniu jasnosti ako ku vážnemu záväzku, ktorý je úplne 100% vašou zodpovednosťou. Nestane sa to, pokým sa vy nepostaráte o to, aby sa to stalo.

2. Prestaňte vytvárať opak jasnosti.

Niektoré myšlienky a činy vedú k zvýšenej jasnosti. Iné myšlienky a činy majú opačný efekt.

Ak chcete zažívať viac jasnosti, musíte sa odpojiť od toho, čo má nepriaznivý vplyv na vašu jasnosť.

Vzorce správania, ktoré znižujú jasnosť zahŕňajú:

 • Trávenie času so zmätenými, nesústredenými ľuďmi, ktorí len tak bezcieľne blúdia a nemajú žiadny smer, ktorým by sa uberali.
 • Žitie s ľuďmi, ktorých ciele a hodnoty sú v konflikte s tými vašimi.
 • Rozptyľovanie sa s prehnaným pozeraním TV, surfovaním na internete, videohrami a inými čas mrhajúcimi návykmi.
 • Otupovanie vašej mysle a emócií s nezdravým jedlom, alkoholom alebo inými závislosťami.
 • Prílišné stimulovanie sa  kofeínom (čo u veľa ľudí vedie k príliš uhnanému rozmýšľaniu)
 • Nariekanie ohľadom vášho nedostatku jasnosti alebo sťažovanie sa, že neviete, čo robiť.

Vzorce správania, ktoré zvyšujú jasnosť, zahŕňajú robenie opačných vecí ako tých popísaných vyššie:

 • Trávenie času s ľuďmi, ktorí sú sústredení a ktorí to majú v živote usporiadané a ktorí vám dokážu jasne povedať svoje poslanie a smerovanie.
 • Žitie s ľuďmi, ktorých ciele a hodnoty sú v dobrom súlade s tými vašimi.
 • Kŕmenie vašej mysle s inšpirujúcimi a motivačnými materiálmi ako kvalitné knihy a audioprogramy.
 • Jedenie zdravých jedál (hlavne ovocia a zeleniny, čerstvých džúsov a štiav), ktoré udržujú vašu myseľ pozornú a v najlepšej kondícii.
 • Vyhýbanie sa stimulujúcim látkam, ktoré spôsobujú výkyvy vo vašich myšlienkach a emóciách.
 • Rozmýšľanie nad vašimi cieľmi a ďalšími akčnými krokmi, ktoré dnes môžete spraviť.

Ak sa prichytíte obklopený ľuďmi a okolnosťami, ktoré vo vás vyvolajú pocit závratu a zmätenia, vyhoďte tieto elementy z vášho života a dajte si priestor na vytvorenie a užívanie si jasnosti, ktorú hľadáte. Točenie sa v kruhu je neproduktívne.

3. Zožnite a aplikujte lekcie jasnosti z vašej minulosti.

Všimnite si, že vaša úroveň jasnosti nie je v každom období rovnaká. V niektorých bodoch vášho života ste mali veľmi jasno. V iných chvíľach ste boli extrémne neistý.

Venujte chvíľku zhodnoteniu tých chvíľ, keď ste boli v jednom extréme verzus v tom druhom. Pozrite sa, či dokážete identifikovať niektoré bežné faktory na oboch stranách.

Všimnite si, ktoré faktory vedú k zníženiu jasnosti a robte ich menej. Taktiež si všimnite, ktoré faktory vedú ku zvýšeniu jasnosti a robte ich viac. Toto znie detsky jednoducho a aj to je, ale je tu šanca, že túto myšlienku neaplikujete tak dobre, ako by ste mohli. Vyskúšajte to. Budete prekvapený, aké aha momenty sa dajú získať z takéhoto rýchleho zhodnotenia vašich minulých vzorcov jasnosti verzus neurčitosti.

Napríklad, cítite sa jasnejšie a istejšie po tom ako ste venovali čas spísaniu svojich cieľov? Cítite sa zmätenejšie po tom, čo ste mali konverzáciu s niekým, kto do vás stále dobiedza, aby ste sa zmenili spôsobmi, s ktorými vy nesúhlasíte? Ak áno, robte to prvé častejšie a to druhé menej často.

4. Použite vizualizáciu, aby ste si vytvorili vibráciu jasnosti.

Buď sa momentálne cítite jasno a sústredene alebo nie.

Môžete sa domnievať, že vaša vonkajšia realita musí vyzerať určitým spôsobom, aby ste sa cítili jasno a sústredene. Mať všetko navonok podľa vašich predstáv vám môže uľahčiť cítenie sa jasne, ale taktiež môžete využiť vašu predstavivosť, aby ste si vytvorili pocit jasnosti.

Jasnosť je niečo viac ako iba pocit. Je s ňou spojený emočný stav, ale je to viac ako len emočný stav. Jasnosť je určitá vibrácia. Keď máte skutočne jasno, môžete túto vibráciu cítiť cez každú bunku vašej bytosti. Vaša myseľ a emócie sú sústredené. Každá časť z vás ťahá za rovnaký povraz. Neexistuje pochybnosť alebo neistota. Toto je mocný stav bytia, ktorý môžete zažiť.

Seďte chvíľku v tichosti a predstavte si, aké by to bolo – mať tú vibráciu absolútneho jasna. Predstavte si, ako by vyzeralo prostredie okolo vás, ak by ste mali už práve teraz skutočne jasno, čo sa týka vášho smerovania v živote. Predstavte si ľudí a okolnosti, ktoré by boli vo vašej realite. Predstavte si, ako by ste sa obliekali, ako by ste sa hýbali a ako by ste komunikovali s ostatnými. Namaľujte si živú predstavu reality – akejkoľvek reality – v ktorej sa cítite kryštálovo jasne ohľadom vášho smerovania v života.

To na čom záleží, nie je konkrétna vizualizácia, ktorú si vytvoríte. To na čom záleží, je vibrácia, ktorú zažijete. Môžete si samého seba pokojne predstaviť ako rímskeho dobyvateľa, pokiaľ vám to pomôže udržať vibráciu jasnosti. Robte to aspoň 10-20 minút denne až dokým je táto vibrácia jasnosti pre vás pocitovo normálna a prirodzená. Čím viac praktizujete udržanie si tejto vibrácie, tým viac jasnosti prinesiete do zvyšku vášho života a do všetkých rozhodnutí, ktoré robíte.

5. Požiadajte o pomoc

Keď ju potrebujete, pomoc je dostupná. Tak ju využite. Požiadajte niekoho, kto má jasno ohľadom svojej cesty, aby vám pomohol.

Kvalita pomoci, ktorú dostanete bude rozdielna závisiac od zdroja. Skúsený kouč vám môže byť schopný pomôcť získať väčšiu jasnosť rýchlo, zatiaľ čo entuziastický, ale neskúsený kamarát môže vytvoriť viac zmätku než istoty. Taktiež, konzultovanie s nezaujatým človekom je zvyčajne užitočnejšie, než požiadanie o pomoc niekoho, kto je osobne zainvestovaný do vašej situácie.

Majte na mysli, že vy ste stále 100% zodpovedný za vašu úroveň jasnosti. Použite poradcov, koučov a skúsenejších ľudí v tejto oblasti ako zdroj, ktorý vám má pomôcť vidieť celkovú víziu, ale nedávajte im vašu moc.

Ak sa pokúsite dať vašu moc takýmto ľuďom, dúfajúc, že oni vám povedia, čo máte robiť, obráti sa to proti vám. Dobrý poradca vám môže pomôcť nakresliť a schváliť cestu, ktoré je pre vás správna, ale nemôžu tú cestu vytvoriť za vás. Vytvorenie tej cesty je vaša zodpovednosť.

6. Dajte vaše ciele na papier a hodnoťte ich denne.

Toto je veľmi známy návyk úspechu, no jeho praktizovanie zostáva u veľa ľudí nepravidelné.

Akonáhle si napíšete svoje ciele, zažijete okamžite zvýšenie jasnosti. A zakaždým, keď si prejdete cez vaše ciele, získate ešte viac jasnosti.

Napísanie si vašich cieľov vás tlačí do toho, aby ste ich spravili jasnejšie a presnejšie. Je jednoduché, aby cieľ zostal neurčitý, keď je iba vo vašej mysli, ale ak je zaseknutý vo vašej hlave a vy si ho ani neviete napísať, je to viac fantázia ako cieľ. Napísanie si vášho cieľa je prvým akčným krokom smerom k tomu, aby sa stal realitou.

Koľkokrát ste si napríklad predstavili nejakú sexuálnu fantáziu? A koľko z nich ste si napísali na papier ako reálny cieľ alebo zámer? Ktoré je pravdepodobnejšie, že sa zhmotní? Čokoľvek by ste radi udržali fantáziou, nechajte to na vašu predstavivosť. Ale čokoľvek by ste radi zažili vo fyzickej realite, spíšte si to.

Pokračujte v zavŕtavaní vašich cieľov do vašej podvedomej mysle tak, že ich denne hodnotíte. Predstavte si váš napísaný cieľ ako fyzicky reálny – nie fantáziu – a čoskoro budú vaše vnútorné zdroje zosúladené, aby tento cieľ pretavili do reality. Vytrénovať vaše podvedomie cez proces opakovania si vyžaduje trochu času, ale ak vytrváte s týmto návykom, začnete si všímať jemné zmeny, ktoré vás prinesú k vašim cieľom ešte bližšie.

Jack Canfield odporúča praktizovanie písania svojich cieľov na malé kartičky, jeden cieľ na jednu kartičku. Potom si prechádzajte cez kartičky a predstavte si každý cieľ ako už uskutočnený vždy ráno, keď sa zobudíte a znovu večer predtým ako idete do postele. Toto je skvelý návyk, ktorý si môžete zaviesť.

7. Akceptujte, že akýkoľvek cieľ je lepší ako žiadny cieľ.

Keď ľudí požiadate, aby venovali pár minút napísaniu nejakých cieľov, určití ľudia zbožňujú nariekať, „Ale ja neviem, čo si mám napísať, neviem, aké sú moje ciele“. V tom prípade si môžete napísať, „Ja nechcem nič!“. Ak všetko, čo máte, je iba prázdny papier – alebo dokonca žiadny papier – potom nie je vaším cieľom nič. O to žiadate a tak to aj dostanete.

Ľudia, ktorí nariekajú, že nevedia, o čo majú požiadať, v skutočnosti hovoria, „Ja nechcem nič. Neviem prísť na jedinú vec, ktorú chcem. Takže nežiadam si vôbec nič.“

Znie to bláznivo, však? Je to bláznivé!

Určite dokážete prísť na niečo, čo si môžete vyžiadať, čo je lepšie ako nič. Požiadajte o peknú večeru. Požiadajte o extra 100 eur. Požiadajte o nového kamaráta. Požiadajte o krajší telefón. Všetko je lepšie ako nič.

Predstavte si, že sa pýtate dieťaťa, „Čo by si chcel na Vianoce?“ a počujete ako odpovedá, „Ja som spokojný s tým, čo mám. Prosím, nerob si so mnou starosti.“ Teraz…to by bolo v skutku zriedkavé dieťa. Niektorí môžu povedať, že takéto dieťa je osvietené. Ja by som povedal, že takéto dieťa bolo zdrogované. Dokonca aj pes je schopný vyjadriť to, čo chce, vrátane toho vykastrovaného.

Netlačte sa do pokúšania sa vytvoriť dokonalý zoznam cieľov. To sa vám nikdy nepodarí. Jednoducho si iba napíšte nejaké veci, ktoré sú vám príťažlivé, ako napríklad nové zážitky, ktoré by ste radi zažili. Začnite s cieľmi, po ktorých je jednoduché túžiť. Existuje nejaké miesto, ktoré by ste radi navštívili? Nejaká aktivita, ktorú by ste radi vyskúšali? Niekto, koho by ste radi stretli?

Akonáhle sa dostanete do návyku určovania a dosahovania cieľov, prídu k vám lepšie ciele. Ak ste, čo sa týka určovania cieľov nový, nemyslite teraz tak veľmi nad zmenou sveta. Sústreďte sa najprv na nejaké príťažlivé, ale menšie úspechy a ako sa tak postupne stanete v dosahovaní týchto cieľov dobrým, pokračujte v expandovaní vašich cieľov novými smermi.

8. Konkretizujte vaše ciele.

Najprv si môžete začať písať ciele ako, „Mám prácu, ktorú si užívam“. To je na začiatok okej, ale nie je to veľmi mocný cieľ, pretože je neurčitý. Pre vašu myseľ bude náročné sa naň zamerať a začať konať.

Ako tak hodnotíte vaše ciele, snažte sa ich lepšie zamerať a spraviť ich konkrétnejšími.

Napríklad namiesto žiadania o prácu, ktorú si užívate, by ste mohli povedať, „Živím sa natáčaním filmov.“ To je pozitívny krok smerom k väčšej konkrétnosti.

Potom, ako tak rozmýšľate nad vaším cieľom, môžete postúpiť na, „Entuziasticky zarábam 50 000 eur za rok písaním, produkovaním, natáčaním a distribuovaním nezávislých krátkych filmov, ktoré pozdvihujú, motivujú a inšpirujú ľudí, aby objavili svoju vášeň.“ Tento cieľ je oveľa jasnejší.

Jasné, napísané ciele vám pomáhajú zostať sústredeným. Neurčité ciele vo vás zanechávajú pocit neistoty.

Nie je potrebné pridávať k cieľom zbytočné detaily, ktoré sú pre vás irelevantné, ale ak viete byť konkrétnejší ohľadom toho, čo skutočne chcete, pomôže vám to dosiahnuť vaše ciele rýchlejšie, z časti pretože jasnejšie ciele sú menej náchylné na prokrastináciu. Je jednoduché prokrastinovať pri cieli, kde neviete prísť na to, aký by mal byť ďalší krok.

9. Venujte pozornosť ceste, nie iba konečnému výsledku.

Niekedy spôsob, akým dosahujete konkrétny cieľ, je dôležitejší ako cieľ samotný.

Keď som ešte len začínal ako kouč, mojim cieľom bolo nájsť si prvých platiacich klientov. Toto bol pre mňa dôležitý cieľ, ale sám o sebe nebol veľmi motivujúci. Nemal som určený žiadny konkrétny počet klientov, od už fungujúcich koučov som počul, že to trvá niekoľko rokov a že mám ísť na to pomaly a že je to proces a tak keď som sa pustil do hľadania klientov po prvýkrát a s takýmto nastavením, nebol som vôbec úspešný. Predstava, že to bude trvať niekoľko rokov bola absolútne demotivujúca.

Ale po pár mesiacoch neúspechu som si povedal, že na to pôjdem inak. Pozriem sa na to, čo dokážem za čo najkratší čas. A tak som svoj cieľ premenil na „Mám 20 klientov, ktorí mi platia pravidelne každý mesiac, robím vlastné semináre o koučingu 3x za rok, ktoré sú vypredané a vytváram produkty – audioprogramy, videoprogramy, eknihy, každý mesiac jeden a to všetko za menej ako jeden rok“.

Teraz toto bol cieľ, ktorý ma inšpiroval. Vyzvať samého seba takýmto spôsobom bolo dokonca viac inšpirujúce ako to, že sa mi to môže podariť. A vďaka tejto inšpirácií som tento cieľ aj dosiahol…za menej ako jeden rok a stal som sa jedným z top koučov na Slovensku.

Bol by pre vás váš cieľ inšpirujúcejší, ak by ste našli spôsob, ako ho dosiahnuť rýchlejšie? S partnerom alebo menším tímom? Počas cestovania? Bez toho, aby ste minuli čo i len cent?

Keď je cieľ príliš zrejmý, môže sa stať demotivujúcim, pretože akčné kroky sa po čase môžu stať nudné a stále sa opakujúce. Ale ak proces použitý na dosiahnutie vášho cieľa dokážete okoreniť, môžete objaviť nejaké novonadobudnuté vzrušenie.

Niekedy je zábavné vybrať sa cestou, kde je krajšia scenéria.

10. Pracujte vždy iba na jednom hlavnom cieli.

Ak máte veľa cieľov, je jednoduché spadnúť do pasce skákania medzi rôznymi cieľmi a robiť iba malý progres v každom z nich. Ak chcete reálne dosiahnuť nejaký cieľ, sústreďte celú vašu myseľ na jeden kľúčový cieľ, až kým nie je dosiahnutý. Potom sa presuňte na iný cieľ. Toto je to, čo robia ľudia, ktorí dosahujú veľké veci. Mať príliš veľa súperiacich cieľov jednoducho rozhádže vašu energiu.

Je skvelé mať veľký zoznam cieľov, ale ktorý z týchto cieľov je pre vás momentálne ten najdôležitejší? Ktorý z nich chcete dosiahnuť ako prvý? Spravte z tohto cieľa váš primárny zámer a sústreďte sa na jeho dosiahnutie. Keď môžete pracovať na tomto cieli, robte to. Na iných cieľoch pracujte zatiaľ čo čakáte na odozvu od iných ľudí alebo ak si jednoducho potrebujete od vášho prvého cieľa spraviť prestávku.

Čo ak máte naozaj obrovský cieľ, ktorý si vyžaduje na dokončenie veľa rokov? Platia tu rovnaké pravidlá. Ak je pre vás ten cieľ skutočne dôležitý, zariaďte si váš život podľa tohto cieľa. Inak je nepravdepodobné, že udržíte taký typ nakopnutia, aby sa tento cieľ stal realitou. Ak je to pre vás až príliš, môžete zmenšiť svoj cieľ na niečo ľahšie zvládnuteľné. Určite si podcieľ, ktorý môžete dosiahnuť, ale uvedomte si, že ak medzi týmito podcieľmi budete robiť iné veci, oneskorujete konečný výsledok vášho hlavného cieľa. To je absolútne v poriadku, ak robíte stále dobrý pokrok a užívate si ten proces. Finálny výsledok nie je to jediné, na čom záleží.

Keď sa pozriete spätne na predchádzajúci rok, vidíte výsledky masívneho pokroku smerom k vášmu hlavnému cieľu? Ak nie ste spokojný s vaším súčasným tempom napredovania, budete musieť spraviť nejaké zmeny, aby ste sa vyhli opakovaniu rovnakého vzorca aj ďalší rok. Mať na vašom zozname veľký cieľ nie je nijako cnostné alebo vyznamenania hodné, ak nerobíte vážny pokrok smerom k jeho dosiahnutiu. Neoklamte sa do myslenia si, že určenie si veľkého cieľa je rovnaká vec ako dosiahnutie veľkého cieľa.

11. Objavujte a experimentujte.

Niekedy je náročné stanoviť si jasný cieľ, pretože neviete, do čoho idete. V takom prípade môžete experimentovať, aby ste získali jasnosť ohľadom priestoru okolo cieľa, ktorý objavujete.

Robenie toho, čo už teraz robíte, vám viac jasnosti nedá. Rozmýšľanie o tom, čo robiť ďalej a napísanie si nejakých cieľov môže určite pomôcť, ale nie vždy to stačí. Niekedy sa najprv musíte rozhýbať predtým ako môžete dosiahnuť jasnosť. Viac jasnosti si budete užívať, keď budete v pohybe, než keď stojíte na mieste. Pilot má lepšiu viditeľnosť zo vzduchu ako zo zeme.

Keď ste zaseknutý v stave rozporuplnosti, robte čokoľvek je potrebné, aby ste prelomili túto bezvýchodiskovú situáciu. Robte niečo radikálne iné, než to, čo ste robili. Napríklad, ak viete, že vaša súčasná práca vás nenapĺňa, ale neviete, aký druh práce by ste si užívali, skončite okamžite v nenaplňujúcej práci a robte na nejaký čas niečo kompletne iné. Nečakajte, že hneď na prvý pokus trafíte do čierneho. Choďte tam von a párkrát zlyhajte a budete oveľa bližšie k zisteniu, čo skutočne milujete robiť.

Niektorí ľudia vás za podujatie sa na takomto objavovaní budú kruto súdiť, ale ich reakcie majú iba málo spoločného s vami. Oni sú nahnevaní, pretože im pripomínate, že sa neučili a nerástli tak veľmi, ako by mohli. Alebo môžu byť nahnevaní, pretože zasahujete do ich zmyslu pre istotu, mysleli si, že to majú všetko ujasnené a vy ich potom vykoľajíte. Alebo možno majú iba zlý deň. Nezáležiac na dôvode, nedovoľte, aby vás strach ohľadom reakcie druhých ľudí brzdil od vykonávania vašich vlastných rastových experimentov. Pamätajte si, že každá osoba, ktorá má problém s tým, čo robíte, v skutočnosti hovorí, „Záleží mi na tebe až na toľko, že do teba investujem svoj čas.“

Nečakajte, kým k vám jasnosť príde. Vy ste zodpovedný za vašu vlastnú jasnosť z vnútra. Ak vám chýba jasnosť, pustite sa do jej vytvárania. Ak dokážete dosiahnuť jasnosť robením rôznych cvičení osobného rozvoja a to z pohodlia vášho doma, skvelé. Ak nie, nechajte svoju komfortnú zónu za sebou, choďte tam von a objavujte, čo je tam vonku!

Naučím Vás, ako sa môžete učiť menej

About the Author:

Pridajte komentár